1.66% – rata şomajului în județ în luna iunie 2019

La sfârșitul lunii iunie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 3.283 șomeri (din care 1.542 femei), rata șomajului fiind de 1,66%,  egală cu  valoarea înregistrată la finele lunii mai.

Din totalul de 3.283 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 937 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.346 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.209 șomeri provin din mediul rural și 1.074 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3.283
< 25 ani 341
între 25-29 180
între 30-39 632
între 40-49          899
între 50-55          544
peste 55 ani          687

 

 

Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu  (40,94%), urmat de cei cu studii gimnaziale şi profesionale (33,20%), 19,09% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 6,76% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.727 persoane foarte greu ocupabile, 1.353 greu ocupabile, 94 mediu ocupabile, iar 109 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*