Acord de cooperare cu Suedia în domeniul promovării patrimoniului, culturii și turismului

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a primit azi vizita oficială a Președintelui Regiunii Västra Götaland din Suedia, Magnus Berntsson. Cei doi oficiali au semnat azi un acord de cooperare între Județul Sibiu și regiunea Västra Götaland din Suedia.

Acordul urmărește organizarea de acțiuni de promovare a potențialului cultural și turistic existent în cele două regiuni, dezvoltarea politicilor culturale sustenabile, axate pe meșteșuguri, patrimoniul natural și construit și pe dialogul intercultural, susținerea schimbului de experiență între diverși actori culturali în vederea dobândirii de noi competențe și aptitudini.

Din 2016

Cooperarea între cele două regiuni a debutat deja din 2016, cu două vizite: o delegație din partea județului Sibiu în Suedia în aprilie 2016, respectiv o vizită a partenerilor suedezi la Sibiu în octombrie 2016, prin care s-au pus bazele acordului de parteneriat semnat azi.  Cele două regiuni au deja o experiență comună și în cadrul proiectului INTERREG Europe „CHRISTA  – Cultură şi Patrimoniu pentru Acţiuni Turistice Responsabile, Inovatoare şi Sustenabile”, care urmărește transferul de cunoştinţe şi bune practici între regiuni ale Europei, derulat de Asociația Județeană de Turism Sibiu. Următoarea activitate în cadrul proiectului este vizita de studiu din regiunea Veneţia, unde vor fi prezentate exemple prin care regiunea a reuşit să valorifice patrimoniul imaterial şi industrial al regiunii utilizând facilităţi de interpretare şi noile tehnologii.

Relații bilaterale

La semnarea acordului a fost prezenți Ovidiu Baron, directorul adjunct al CNM ASTRA, precum și prof. univ. dr. Marian Țiplic, prorector programe academice în cadrul Universității Lucian Blaga Sibiu.  Atât CNM ASTRA, cât și Universitatea Lucian Blaga Sibiu au deja dezvoltate relații bilaterale cu instituții similare din regiunea Västra Götaland. În 2018, în cadrul Anului European al Partrimoniului Cultural, partenerii din Suedia găzduiesc o conferință internațională la care au adresat deja o invitație de participare Județului Sibiu cu ocazia semnării acordului.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*