Activități pentru formarea profesorilor la Casa Corpului Didactic Sibiu

Având în vedere precizările Ministerului Educației și Cercetării care solicită caselor didactice din țară furnizarea de activități, programe și instrumente puse la dispoziția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru a asigura accesul acestora la dezvoltare profesională de calitate, începând cu luna martie 2020, Casa Corpului Didactic Sibiu a inițiat o serie de activități de formare, în vederea dezvoltării competenței didactice și a abilităților digitale, pentru o bună predare-învățare-evaluare în sistem blended learning/online.

În perioada martie-mai 2020, a fost organizată activitatea metodică Atelier pentru utilizarea platformelor online în activitatea didactică, pentru prezentarea Google Classroom,  Edmodo și a altor aplicații concepute ca instrumente de învățare la distanță. La această activitate, moderată de profesori metodiști și de formatori, colaboratori ai Casei Corpului Didactic Sibiu, și derulată de-a lungul a 174 de ore de formare (câte  șase ore pentru fiecare grupă), au participat 665 de cadre didactice.

O altă activitate prin care Casa Corpului Didactic Sibiu asigură pregătirea cadrelor didactice pentru activitatea didactică din anul școlar următor a reprezentat-o furnizarea unui curs de formare online, „Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitale”, curs din Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sibiu, elaborat în cadrul proiectului ERASMUS+ al Casei Corpului Didactic Sibiu, “CERES – centru de resurse educaționale”. De acest curs au beneficiat gratuit 284 de cadre didactice, în perioada mai-iulie 2020.

Având ca obiectiv general dezvoltarea abilității cadrelor didactice de a integra instrumente online în activitatea didactică în cadrul cursurilor de învățare mixtă, cele patru module ale cursului „Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitale„, derulat in sistem blended learning (12 ore în sistem sincron, 18 ore în sistem asincron), s-au axat pe prezentarea caracteristicilor sistemului e-learning, a unor elemente necesare integrării eficiente a tehnologiei în activitatea didactică, a unor modele pedagogice recomandate pentru învățarea la distanță. În cadrul activităților de formare au fost prezentate diferite instrumente online, utilizate pentru crearea de scenarii didactice, pentru crearea de sarcini de învățare, pentru colaborare, lucru în echipă. Pentru realizarea activităților practice, cursanții au identificat valențele pedagogice ale instrumentelor online (aplicații Google, EdTed, Miro, Socrative, Quizziz, Kahoot, Padlet, Genial.ly, Powtoon s.a) și le-au integrat în cadrul lecțiilor elaborate pe parcursul formării, în cadrul căreia au fost utilizate platformele de învățare Google Classroom și Neolms și Google Classroom, precum și aplicația Zoom.us, pentru activitățile în sistem sincron.

Feed-backul profesorilor participanți a fost pozitiv, cursul răspunzând nevoii de formare în vederea adaptării strategiilor și mijloacelor didactice de învățare specifice școlii fizice la particularitățile și exigențele școlii online.

În acord cu precizările Ministerului Educației și Cercetării și cu recomandările în vigoare la nivel european, Casa Corpului Didactic Sibiu face demersurile necesare pentru acreditarea acestui program de formare și a altor programe care să asigure o formare profesională de calitate, bazată pe egalitate de șanse și sustenabilitate, în contextul actual, al reconfigurării modului de desfășurare a tuturor activităților educaționale.

One Comment

  1. TĂNASE TEODORA says:

    Buna seara! As dori sa particip si eu la cursul „Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitale” , organizat de Casa Corpului Didactic Sibiu. Sunt profesor pt.invatamant primar la Scoala Gimnaziala Poplaca, jud. Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*