Află aici procentul de promovare la definitivat, în Sibiu

Peste 4.300 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar în sesiunea 2020. Rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, este 72,45% (în creștere cu 3,28%, comparativ cu rezultatele inițiale – 69,17%).

 

Astfel, din totalul de 6.037 de candidați cu note la proba scrisă, 4.374 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen. Precizăm că după susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 4.176 de candidați.

Totodată, menționăm faptul că în următoarele județe s-a înregistrat o rată de promovare de peste 80%, astfel:

  • Cluj – 46%
  • Vâlcea – 84.90%
  • Dolj – 80,50%
  • Mehedinți – 80%

În Capitală, procentul de promovare înregistrat este de 76.52%.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro.

În această sesiune, 6.775 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 6.480 de candidați (95,65%). Dintre aceștia, 433 de candidați s-au retras, iar opt candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.

În județul Sibiu, procentul de promovare a examenului de Definitivat a fost de 70,72%, mai mare cu 5,63% față de rezultatele afișate înainte de depunerea contestațiilor

 Pe discipline de concurs, situația notelor obținute la examenul scris este următoarea:

 

Proba de concurs Total general Nr note între 5 și 5,99 Nr note între 6 și 6,99 Nr note între 7 și 7,99 Nr note între 8 și 8,99 Nr note între 9 și 9,99 Nr note de 10 Promovabilitate
Înainte de depunere contestații După soluționare contestații
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ – MAIȘTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 1 0 0 0 1 0 0 100,00% 100%
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 2 0 0 0 1 1 0 100,00% 100%
CONFECTII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL – MAISTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 1 0 1 0 0 0 0 0,00% 0,00%
CONFECTII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 1 0 0 0 1 0 0 100,00% 100%
CULTURA CIVICA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 4 0 0 0 2 2 0 100,00% 100%
ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 1 0 0 0 0 1 0 100,00% 100%
EDUCATIE FIZICA SI SPORT (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 17 1 1 6 6 3 0 41,18% 52,94%
EDUCATIE MUZICALA SI STUDII MUZICALE TEORETICE (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 3 1 0 0 0 2 0 66,67% 66,67%
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA (ARTA VOCALA, MUZICA INSTRUMENTALA) (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0%
FIZICA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 1 0 1 0 0 0 0 0,00% 0%
GEOGRAFIE (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 1 0 0 0 0 1 0 100,00% 100%
INDUSTRIE ALIMENTARA – MAISTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 1 0 0 0 1 0 0 100,00% 100%
INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 1 0 0 0 1 0 0 100,00% 100%
ISTORIE (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 2 0 0 0 0 2 0 100,00% 100%
KINETOTERAPIE (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 3 0 0 1 1 0 0 0,00% 33,33%
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURA PENTRU COPII, METODICA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (INVATAMANT PRESCOLAR IN LIMBA ROMANA) 53 3 0 3 22 23 2 83,02% 88,68%
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 10 0 0 1 7 2 0 60,00% 90%
LIMBA SI LITERATURA GERMANA MATERNA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 2 0 0 0 0 2 0 100,00% 100%
LIMBA SI LITERATURA GERMANA MODERNA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 2 0 0 0 0 2 0 100,00% 100%
LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 10 0 1 5 3 1 0 40,00% 40%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 36 2 4 7 20 3 0 58,33% 63,89%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LB. SI LIT. GERMANĂ MATERNĂ, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 2 0 0 1 1 0 0 50,00% 50%
LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI UNIVERSALA PENTRU COPII, LIMBA SI LITERATURA GERMANA MATERNA, METODICA PREDARII ACESTORA (INVATAMANT PRESCOLAR IN LIMBA GERMANA) 13 0 1 4 8 0 0 61,54% 61,54%
MATEMATICA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 2 0 2 0 0 0 0 0,00% 0%
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 7 2 0 1 2 2 0 42,86% 57,14%
RELIGIE ORTODOXA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 2 0 0 0 2 0 00 100,00% 100%
TURISM SI SERVICII (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 2 0 0 2 0 0 0 0,00% 0%
Total general 181 10 11 32 79 47 2 64,09% 70,72%

 

Situația rezultatelor la contestații pe discipline:

 

Proba de concurs Număr note mărite Număr note micșorate Număr note nemodificate Număr total contestații depuse
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 8 1 0 9
KINETOTERAPIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 2 1 0 3
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURA PENTRU COPII, METODICA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 4 3 0 7
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 4 0 0 4
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 4 0 0 4
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 8 1 1 10
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 0 1 0 1
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMANT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 2 2 0 4
MATEMATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 0 1 0 1
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDÂRII ACESTEIA) 1 1 0 2
TURISM ȘI SERVICII (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 2 0 0 2
Total general 35 11 1 47

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*