Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol

S-a publicat în Monitorul oficial Hotărârea nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol”.  Se referă la cei care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție.

Beneficiari:

· apicultorilor persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014  valabil la data depunerii cererii;

· apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

· apicultorilor persoane juridice, precum și oricăror forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Criterii de eligibilitate:

· să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu”.

· să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.

Beneficiarii depun la direcțiile pentru agricultură județene cererea însoțită de următoarele documente în original și copie:

– copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

–  copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5 lit. a);

– copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

– dovadă cont activ bancă/trezorerie;

– copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei.

În situația în care beneficiarii dețin în exploatație mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la direcția pentru agricultură județeană pe teritoriul căreia beneficiarul deține numărul cel mai mare de familii de albine.

· Termenul final de depunere a cererilor și documentelor însoțitoare – 31 octombrie 2019.


 Nicolae Neamțiu, director executiv DAJ Sibiu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*