Amenzi pentru muncă „la negru” cu zilieri

În perioada 9 – 13 octombrie, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, campania națională privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional de zilieri. Astfel, în județul Sibiu au fost controlaţi 47 de operatori economici care beneficiază de activități desfășurate de 284 de persoane având calitatea de zilieri.

Au fost constatate 84 de neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și s-au sancționat contravențional, cu avertismente sau amenzi. Au fost aplicate două amenzi contravenționale, una în cuantum de 100.000 de lei, la un operator economic la care au fost depistate 14 persoane fără contracte individuale de muncă, acestea neîndeplinind condițiile legale pentru a avea calitatea de zilier, și o amendă de 10.000 de lei, la un alt operator economic, pentru întrebuințarea la muncă a zilierului în alte domenii decât cele reglementate de Legea nr. 52/2011. Inspectorii de muncă au efectuat verificări atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și al securității și sănătății în muncă, urmărind în special modul în care operatorii economici din Sibiu, care folosesc muncă ocazională prestată de zilieri, respectă prevederile legale privind durata activității ocazionale, înființarea, completarea și prezentarea registrului de evidență a zilierilor, plata remunerației zilierilor și dovada plății remunerației zilierilor, folosirea zilierilor pentru alte activități decât cele expres reglementate de lege, înregistrarea în Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, a tuturor zilierilor cu care exercită activități cu caracter ocazional.

Nereguli sancționate

Din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, beneficiarii activităților prestate de zilieri au o serie de obligații legale pe care inspectorii de muncă le-au verificat în cadrul acestei campanii, precum: completarea registrului de evidenţă înainte de începerea activităţii; informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale; asigurarea securității şi sănătății în muncă a zilierilor; instruirea zilierilor înainte de începerea activităţii şi la schimbarea locului de muncă cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte; solicitarea zilierilor a unei declaraţii pe propria răspundere, prin semnătură, cu privire la faptul că starea de sănătate le permite să desfăşoare activităţile repartizate de beneficiari; punerea la dispoziţia zilierilor de echipamente de muncă adecvate, care nu creează un pericol pentru securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor; asigurarea în mod gratuit a echipamentelor de securitate şi sănătate în muncă, adecvate activităţilor desfăşurate.  Alte deficiențe constatate de inspectorii de muncă au fost: necompletarea zilnică a zilierilor în registru; întrebuințarea la muncă a zilierului minor opt ore/zi; nedepunerea lunară până în data de 5 pentru luna expirată a Registrului de evidență a zilierilor; necompletarea tuturor paginilor registrului de zilieri; neinformarea zilierilor cu privire la expunerea la riscuri profesionale; lipsa informării cu privire la măsurile luate privind situațiile de urgență, acordarea primului ajutor și evacuarea lucrătorilor; neinstruirea zilierilor; lipsa echipamentului individual de protecție.


Cosmin PAL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*