Anul baroc a fost un succes

 

 Datorită programului Baroc Update, Sibiul a atras un flux destul de mare de turişti din ţară şi de peste hotare

Datorită programului Baroc Update, Sibiul a atras un flux destul de mare de turişti din ţară şi de peste hotare

Proiectul Sibiu Baroc Update a ajuns la final. Mâine se vor încheia cele 18 luni în care acest proiect finanţat din fonduri structurale a fost implementat.

Scopul proiectului a fost acela de a promova principalele produse turistice ale Sibiului. Fondurile solicitate ca finanţare nerambursabilă au fost folosite pentru acoperirea costurilor campaniei de promovare, participarea la târgurile de turism din ţară şi realizarea de materiale tipărite pentru promovarea resurselor turistice ale oraşului.

 

Tipărite şi multimedia

 

Departamentul specializat din cadrul Primăriei Sibiu a produs şi tipărit în cadrul acestui proiect broşuri informative referitoare la şapte trasee turistice propuse de municipalitate care cuprind principalele resurse arhitecturale şi culturale ale oraşului: Muzeul Brukenthal, centrul istoric, Turnul Sfatului, traseul fortificaţiilor, traseul ecumenic, Muzeul Astra şi traseul verde. Patrimoniul cultural al Sibiului este reprezentat prin broşurile dedicate muzeelor Brukenthal şi Astra, iar celelalte cinci sunt dedicate patrimoniului arhitectural: pieţele centrale, zidurile de fortificaţii, bisericile Sibiului şi o broşură dedicată parcurilor şi zonelor verzi din oraş, inclusiv Grădina Zoologică şi pistele pentru biciclete. Au fost tipărite 21.980 de broşuri cu cele şapte trasee şi 14.000 de calendare culturale. De asemenea, au fost produse 3.000 de DVD-uri multimedia. Pentru promovarea outdoor şi în presa scrisă şi audio-video au fost produse în cadrul proiectului 7 bannere, 3.000 de flyere, 60 de afişe, machete publicitare şi filme de promovare a fiecărui traseu.

 

Evenimente promovate

 

O altă broşură produsă în cadrul proiectului este aceea de prezentare a evenimentelor culturale ale anului 2012, evenimente care reprezintă şi o resursă de promovare turistică. Agenda a cuprins 53 de evenimente culturale dintre cele mai diverse, cofinanţarea acestora fiind asigurată din bugetul local. Începutul anului baroc a fost marcat prin intermediul unui concert la Filarmonica Sibiu şi o serie de proiecţii 3D inedite pe Sala Thalia. Pe parcursul anului s-au succedat evenimente cu tradiţie în Sibiu cum ar fi Festivalul Internaţional de Teatru, Sibiu Jazz Festival, Festivalul Huet.Urban, Astra Film Fest, festivaluri de folclor, rock sau cele de modă, dar şi evenimente de stradă printre care s-au numărat Parada Barocă, Suita sau Supramarionetele muzicale. În cadrul proiectului au fost produse broşuri care prezentau evenimentele fiecărei luni.

 

Participare la târg

O altă latură importantă a promovării produselor turistice a fost participarea la Târgul de Turism al României din 15-18 martie şi 15-18 noiembrie. În cadrul acestui târg, Sibiul a avut propriul stand în care vizitatorii au avut posibilitatea să obţină informaţii cu privire la proiect şi atracţiile turistice ale oraşului.

Sibiul a plătit

doar 140.000 lei

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 770.255 de lei, din care 417.487 de lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 63.851 de lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 140.259 de lei contribuţie proprie în proiect, reprezentând contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile şi neeligibile.

 

Prin POR

 

Proiectul Sibiu Baroc Update a fost cofinanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza  unui contract de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate de management, pentru Programul Operaţional Regional, Organismul Intermediar pentru Turism fiind Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul ministerului. Acesta a fost finanţat din Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.

 

 

Mirela GLIGORE | purtător de cuvânt Primăria Sibiu

„Rezultatul acestui proiect este unul pozitiv, municipalitatea notând o creştere a încasărilor din taxa hotelieră pentru lunile de plin sezon ale acestui an, comparativ cu anul trecut, ceea ce indică o creştere a numărului de înnoptări în Sibiu.“

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*