Anunț de angajare – Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România (P)

Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România, cu sediul în comuna Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, (sediul Primăriei), organizează, în perioada 20.01.2020 – 14.02.2020, concurs pentru ocuparea a 3 posturi de auditor intern în sectorul public, COR 241306, pentru Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România (centru Sibiu – de preferință persoane care au domiciliul în zona Mediaș).

 CONDIŢII:

Condiţii de desfăşurare:

 • Depunerea dosarelor se va face în data 28 ianuarie 2020, între orele 10:00 – 12:00, la punctul de lucru al filialei situat pe str. Rennes, nr.10, Sibiu;
 • Selecția dosarelor va avea loc în data de 30 ianuarie 2020, ora 14:00;
 • Comunicarea rezultatelor etapei de validare a dosarelor se va face în data de 31 ianuarie 2020 la ora 15:00 (comunicare se va face direct către candidat și prin afisaj la sediul filialei);
 • Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Sadu, str.Inocențiu Micu Klein, nr.36, comuna Sadu, județul Sibiu,. după cum urmează:
 • Proba scrisă: 14 februarie 2020, ora 10:00
 • Proba orala (interviul): 14 februarie 2020, ora 14:00

Condiţii de participare pentru ocuparea postului de auditor intern:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile științelor economice sau juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
 • Experiență în administrația publică locală
 • Cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);
 • Posesor de permis de conducere, cat. B;

Competențe profesionale cel puțin în domeniile:

 • audit intern;
 • managementul riscului, controlul intern şi guvernanţă;
 • management;
 • contabilitate;
 • finanţe publice;

Cerințe specifice:

 • deplasări în județ peste 80%;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: integritate morală, independență și obiectivitate:

competență profesională, confidențialitate.

Bibliografia pentru ocuparea postului de auditor şi relaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0736 635 057 sau la adresa de email: contact@acorsibiu.ro.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate (originalul va fi prezentat pentru certificare);
 • Copie a diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, original prezentat pentru certificare;
 • Copia carnetului de muncă, sau dupa caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • Copie permis de conducere, original prezentat ptr. certificare;
 • Curriculum Vitae în format Europass;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare;
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*