Anunț începere proiect „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava“ (P)

Municipiul Sibiu, în calitate de partener, implementează alături de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, proiectul Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava, cod SMIS 127865, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1  – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este de 202.154.031,35 lei, din care finanțare nerambursabilă 170.087.350,72 lei, iar contribuția proprie a solicitantului este de 3.566.680 lei. Valoarea aferentă activităților UAT Municipiul Sibiu este de 30.161.700,00 lei, din care finanțare nerambursabilă 25.886.700 lei, iar contribuția proprie a municipiului Sibiu este de 517.734,00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ (Municipiul Braşov, Municipiul Iaşi,  Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava) eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităților de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier. Pentru  Municipiul Sibiu, pentru cele două rute, reducerea estimată a emisiilor va fi de 373 t CO2/an, iar creșterea estimată a numărului de pasageri transportaţi va fi de 243.021 pasageri/an.

Pentru Municipiul Sibiu vor fi achiziționate un număr de 9 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m, însoțite de 3 stații pentru încărcare rapidă şi 9 stații pentru încărcare lentă. Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant deluros.

Perioada de implementare: 48 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022


Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*