Anunț participare licitație pășune în proprietatea comunei Nocrich

Informaţii generale privind locatorul :  Primăria Comunei Nocrich, adresa/sediu Nocrich, str. Principală, nr. 274, judeţul Sibiu,  telefon : 0269/582102, fax : 0269/582111, gmail : nocrich@gmail.com.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii :

ȊNCHIRIEREA PAJIŞTILOR AFLATE ȊN PROPRIETATEA COMUNEI NOCRICH

Locaţia ʺtrupurilor de păşuneʺ supuse închirierii este răspândită pe raza Comunei Nocrich, după cum urmează :

-Trup I : ʺBudulaul Huliiʺ 36 şi 36 B, cnf. Amenajamentului pastoral – 34,75 hectare;

-Trup II : ʺBudulaul Huliiʺ 37 parţial, cnf. Amenajamentului pastoral – 14 hectare;

-Trup III : ʺBudulaul Huliiʺ 37 parţial, 38 A, 39 , cnf. Amenajamentului pastoral – 18,57 hectare;

-Trup IV : ʺValea Ţichindealuluiʺ 26 B parţial, cnf. Amenajamentului pastoral – 4,55 hectare;

-Trup V : ʺBalta Reaʺ 33 A parţial şi 33 C, cnf. Amenajamentului pastoral – 16,78 hectare;

-Trup VI : ʺBaltiʺ şi ʺDealul Fecioareiʺ 16 şi 17 parţial – cnf. Amenajamentului pastoral – 45 hectare.

 

2.1. Procedura aplicată : LICITAŢIE PUBLICĂ.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia se găseşte la sediul Primăriei Nocrich, la secretariat.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate şi care se încadrează în regulamentul de înscriere la licitaţie, pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire : Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Primăriei Nocrich, secretariat.

3.2.Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : Secretariatul Primăriei Nocrich, adresa str. Principală, nr. 274, comuna Nocrich,  judeţul Sibiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar :

Garanţie de participare – 200 lei;

-Taxă de participare – 100 lei;

-Contravaloare documentaţie de atribuire – 200 lei.

3.4. Data limită pentru solicitarea  clarificărilor: Până la data de 19.04.2017.

  1. Informaţii privind ofertele : Ofertele se depun la sediul Primăriei Nocrich, secretariat, având forma şi conţinutul prevăzute în documentaţia de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor  : Până la data de 21.04.2017, ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria comunei Nocrich, str.Principală, Nr.274, Comuna Nocrich.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : Oferta trebuie depusă în 1 exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor : 21.04.2017, ora 12:30 , la sediul Primăriei comunei Nocrich.
  1. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor : Comisia de soluţionare a contestaţiei constituite la nivelul Primăriei Nocrich.
  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.04.2017.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*