Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2019 (P)

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: office@sibiu.rosilva.ro

Data şi ora desfășurării licitației: 14.03.2019  începând cu ora 1300.

Locul desfășurării licitaţiei: Hotel Dumbrava, Pădurea Dumbrava, nr. 14, Sibiu.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecției: 07.03.2019 începând cu ora 800.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

Ø pentru preselecţie: data 06.03.2019 ora 1630

Ø pentru licitație: data 14.03.2019 ora 1245

Lista partizilor/loturilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro.

  1. Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 37161 m3,  din care: pe natură de produse:

produse principale: 19407 m3

produse secundare: 12681  m3

produse de igienă: 439 m3

produse accidentale: 4634 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

rășinoase: 17131 m3

fag: 10335 m3

stejari: 3991m3

diverse tari: 5185 m3

diverse moi: 519 m3

 Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 1336 m3, din care pe sortimente:

–    cherestea: 0 m3

–    lemn pentru furnire estetice: 11 m3

–    lemn pentru furnire tehnice: 0 m

–    bușteni gater: 1058 m3

–    lemn rotund pentru industria celulozei și hârtiei: 267 m3

–    lemn pentru mină: 0 m3

–    lemn pentru industralizare: 0 m3

–    lemn rotund de foioase și răşinoase pentru construcţii: 0 m3

–    lemn de foc:  0 m3

–    cherestea tivită: 0 m3

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

–    rășinoase:  1039 m3

–    fag: 108 m3

–    stejar, gorun:  179 m3

–    gârniţa : 0 m3

–    cer: 0 m3

–    salcâm: 7  m3

–    cireş: 0 m3

–    paltin: 0 m3

–    frasin: 0 m3

–    tei: 0 m3

–    plop: 0 m3

–    diverse tari: 2 m3

–    diverse moi: 1 m3

Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876.

  1. Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract :

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 21120 m3,  din care: pe natură de produse:

produse principale: 14117 m3

produse secundare: 7003m3

produse de igienă: 0 m3

produse accidentale: 0 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

rășinoase: 6133 m3

fag: 7413 m3

stejari: 3519 m3

diverse tari: 3194 m3

diverse moi: 861 m3

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 2141 mc, din care pe sortimente:

– lemn pentru furnire estetice: 0 m3

– lemn pentru furnire tehnice: 0 m3

– buștean gater:  2041 m3

– lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hârtiei: 0 m3

– lemn pentru mina: 0 m3

– lemn pentru industralizare: 0 m3

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*