Anunțul Prefecturii Sibiu despre bugetul comunei Șelimbăr

Prefectura Sibiu vine cu precizări în urma informațiilor apărute în presă cu privire la legalitatea procedurii de adoptare a bugetului local al Primăriei Șelimbăr.

La sesizarea formulată în luna ianuarie 2020 de către filiala locală Șelimbăr a Uniunii Salvați România, cu privire la nerespectarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Instituția Prefectului – Județul Sibiu, anterior exercitării controlului de legalitate, a solicitat Consiliului Local al Comunei Șelimbăr respectarea normelor care reglementează transparența decizională la adoptarea actelor normative, transmite Prefectura.

Mircea Dorin Creţu

Ulterior adoptării hotărârii Consiliului Local al comunei Șelimbăr prin care s-a aprobat bugetul comunei pe anul 2020, Filiala Locală Șelimbăr a Uniunii Salvați România a solicitat Instituției Prefectului – Județul Sibiu să dispună efectuarea demersurilor necesare pentru anularea acesteia ca urmare a nerespectării prevederilor legale privind transparența decizională.

În urma exercitării controlului de legalitate, analizând documentele prezentate de către Consiliul Local al comunei Șelimbăr, s-a constatat respectarea prevederilor legale cu privire la elaborarea și adoptarea bugetului local.

În acest sens, pe site-ul Primăriei Șelimbăr la secțiunea „Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice” a fost postat în data de 21.01.2020 proiectul de buget, iar la sediul Primăriei a fost afișat „Anunțul” referitor la publicarea pe site a proiectului de buget, precum și posibilitatea celor interesați să depună contestații, în termen de 15 zile de la data afișării.

Organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public un proiect de act normativ se face doar dacă acest lucru este solicitat în scris, iar conform celor comunicate de către Primăria Comunei Șelimbăr nu au fost înregistrate astfel de solicitări.

„Față de cele mai sus menționate, considerăm coerentă poziția Instituției Prefectului – Județul Sibiu, prin formularea acelor adrese, întrucât adresa cu nr.2838/25.02.2020 reprezintă o solicitare de respectare a prevederilor legale în domeniul transparenței decizionale anterior adoptării actului normativ, iar adresa nr.5253/03.04.2020 reprezintă punctul de vedere exprimat în urma exercitării controlului de legalitate”, arată Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al prefectului de Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*