Apă Canal Sibiu S.A. își invită abonații la reînnoirea contractelor

Apă Canal Sibiu S.A. roagă abonații săi să dea curs invitațiilor primite de a se prezenta la sediul companiei pentru reînnoirea contractelor de furnizare.

Acțiunea este necesară ca urmare a unor modificări ale legislației specifice pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare și pentru actualizarea/completarea bazei de date.

Abonații sunt rugați să completeze cererea transmisă prin poștă și să o aducă însoțită de documentele precizate în aceasta. Actul din care să rezulte posesia legală a imobilului trebuie să precizeze strada și numărul administrativ.

Reamintim documentele necesare persoanelor fizice:

–  cererea tip (primită prin poștă)

–  copie după buletinul/cartea de identitate a persoanei care solicită încheierea contractului;

–  actul din care rezultă posesia legală a imobilului care face obiectul contractului (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras CF, succesiune, certificat de moștenitor, etc.);

–  actul de dezmembrare a imobilului și adeverința prin care s-a obținut numărul administrativ separat;

–  desemnare ca reprezentant al locatarilor (pentru imobile de tip condominiu).

Persoanele juridice vor prezenta atașat cererii următoarele documente:

–  un plan de situație – încadrarea în zonă a imobilului care să conțină rețeaua de apă și canalizare pentru a fi avizat de serviciul tehnic al Apă Canal Sibiu SA;

– actul din care rezultă posesia legală a imobilului (contract de vânzare-cumpărare/comodat/închiriere, extras CF-care să conțină strada si numărul de casă, etc.);

–  certificat de înregistrare fiscală;

– certificatul de înscriere mențiuni, eliberat de Registrul Comerțului și încheierea prin care se admite cererea (pentru modificări ulterioare privind datele de identificare ale firmei).

Asociațiile de proprietari vor prezenta atașat cererii următoarele documente:

– copie după buletinul/cartea de identitate a președintelui și a administratorului;

– dovada dobândirii personalității juridice a asociației; împuternicirea reprezentantului legal;

–   număr cont bancar, certificat de înregistrare fiscală;

–  pentru asociațiile de proprietari nou constituite care s-au desprins din alte asociații de proprietari, se va depune o adeverință din partea vechii asociații, din care să rezulte că au fost achitate la zi toate debitele membrilor noii asociații;

–  un plan de situație – încadrarea în zonă a imobilului care să conțină rețeaua de apă și canalizare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*