Bani europeni pentru învățământ

Inspectoratul Școlar al județului Sibiu utilizează fonduri europene pentru creșterea calității actului educațional, dezvoltarea anumitor zone sărace, dar și integrarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Implementează sau are în vedere proiecte exact acolo unde este cea mai mare nevoie de investiții, dezvoltare, sustenabilitate și stimularea celor mici să meargă la școală.

Anca Voineag

Inspector de specialitate, prof. Anca Voineag, prezintă pentru cititorii Mesagerului de Sibiu noutăți legate de fondurile europene și felul în care acestea schimbă viața elevilor, părinților și a comunității noastre.

Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte implementate sau în curs de implementare  prin Inspectoratului Școlar Județean Sibiu?

Anca Voineag:

a. Proiectul cu titlul „Experimental Learning and Education for Nature and Awareness” ELENA (Conștientizare, învățare experimentală și educație pentru natură)  539561-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CMP, proiect aflat în etapa de sustenabilitate

  1. Proiectul cu titlul „Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity” (Promovarea echității educaționale) 2017-1-ES01-KA201-037990 în cadrul programului Erasmusplus, proiect aflat în etapa de sustenabilitate
  2. Proiectul cu titlul Dezvoltarea și implementarea de instrumente inovatoare și strategii de motivare pentru școala sibiană incluzivă” POCU/73/6/6 ID 105299, proiect aflat în etapa de sustenabilitate
  3. Acreditare Erasmus în domeniul Educație școlară nr. 2020-1-RO01-KA120-SCH-095616- perioada de implementare 2021-2027
  4. Proiectul cu titlul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate-regiuni mai puțin dezvoltate” POCU/784/6/24/139601, perioada de implementare 2021-2023

Reporter: Cum schimbă viața elevilor și a locuitorilor aceste proiecte? Care este impactul asupra școlii și comunității?

Anca Voineag: Fiecare proiect, prin obiectivele propuse și rezultatele obținute, contribuie la optimizarea managementului școlii de tip incluziv, a activităților educaționale curriculare și extracurriculare și a parteneriatului școală-părinți-comunitate astfel:

  • în proiectul cu titlul Dezvoltarea și implementarea de instrumente inovatoare și strategii de motivare pentru școala sibiană incluzivă”, prin cursurile „Școala incluzivă în societatea actuală” și „Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice” pe care le-au absolvit 400 de profesori din județul Sibiu și prin crearea unei rețele de profesori, personal de sprijin și schimburi de bune practici, de idei, elevii beneficiază de strategii de intervenție inovatoare care contribuie la îmbunătățirea rezultatelor școlare.
  • în cadrul proiectului cu titlul „Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity” (Promovarea echității educaționale), directorii școlilor din județul Sibiu, prin instrumentele elaborate în cadrul proiectului, pot să evalueze gradul de echitate școlară.

În proiectele menționate mai sus, părinții și membrii comunității locale sunt implicați ca beneficiari indirecți prin  faptul că școlile dezvoltă parteneriate școală-părinți-comunitate pe teme de educație variate și de interes din partea tuturor părților.

Reporter: Care dintre ele v-a adus cea mai mare mândrie și satisfacție? Cu ce putem să ne lăudăm în fața altor zone ale țării? 

Anca Voineag: Fiecare proiect care a fost implementat a adus plus valoare comunității educaționale din județul Sibiu, prin faptul că s-au realizat produse intelectuale valoroase, care pot fi folosite de către toate unitățile de învățământ.

Proiectul Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity” (Promovarea echității educaționale) evidențiază importanța evaluării echității în școli, în vederea sensibilizării persoanelor interesate din domeniul educațional și prin produsele intelectuale elaborate, ajută unitățile de învățământ să evalueze și să consolideze echitatea în educație, în condițiile în care echitatea, caracterul incluziv și calitatea educației rămân provocări importante ce necesită reforme strategice în acest domeniu.

Proiectul cu titlul „Experimental Learning and Education for Nature and Awareness” ELENA (Conștientizare, învățare experimentală și educație pentru natură), care prin modulele dezvoltate sunt recomandate în mai multe programe de educație sustenabilă din Germania, România și Ungaria. Acestea sunt sugerate oricui este interesat de educația cu privire la dragostea și conservarea naturii și dorește să crească sentimentul de responsabilitate față de natură, prin accesarea emoțiilor elevilor care lucrează cu animale vii. Proiectul a fost selectat de către Programul de Învățare Continuă al Uniunii Europene ca exemplu de bună practică și poveste de success pentru proiectele ERASMUS.

Reporter: Care sunt planurile de viitor ale ISJ în materie de accesări de fonduri europene?

Anca Voineag: Prin acreditarea Eramus pe care ISJ a obținut-o pentru perioada 2021-2027, ISJ Sibiu, ca și consorțiu de acreditare, are posibilitatea de a derula proiecte de mobilitate europeană în domeniul „Educație școlară”, împreună cu  unități de învățământ din județul Sibiu, membre în consorțiu, care nu au accesat fonduri europene prin programul Erasmusplus.

Reporter: Există zone țintă pe care le vizați? Cu ce se confruntă ele?

Anca Voineag: Zonele pe care le vizăm sunt școli din mediul rural/urban care nu au accesat finanțare prin proiecte europene și care, prin activitățile de proiect în care vor fi implicate, pot  îmbunătăți anumite aspecte: rezultatele școlare ale elevilor, managementul școlar, dezvoltarea personală și social pentru cadre didactice și elevi, oportunități de evoluție în carieră, incluziune școlară și social, șanse egale în educație pentru toți elevii.

Reporter: Cum putem să combatem eficient rata de abandon școlar, analfabetism sau lipsa de interes față de educație?

Anca Voineag: Rata de abandon școlar o putem combate prin respectarea legislației privind asigurarea dreptului la educație al copilului, prin adaptarea activităților didactice la realitățile generației actuale, prin proiecte educaționale cu activități extrașcolare și extracurriculare, în concordanță cu particularitățile de vârstă ale elevilor și cu nevoile lor, prin cultivarea pasiunilor, prin valorizarea diferențelor dintre elevi, prin încurajarea dezvoltării în ritm propriu pentru fiecare elev, prin aprecierea progresului fiecărui elev.

Reporter: Care dintre actualele problemele ale societății ar putea fi rezolvate prin procesul de dezvoltare educațională?

Anca Voineag: Societatea românească poate să funcționeze optim în măsura în care triunghiul elevi – cadre didactice – părinți și alți factori interesați în mediul educațional vor conlucra pentru dezvoltarea unor generații de tineri, care să înțeleagă că învățarea continuă, pe tot parcursul vieții, este o necesitate pentru cunoștere, pentru dezvoltarea personală și starea de bine a comunității în care aceștia trăiesc. Un parteneriat educațional real între partenerii menționați mai sus, cu asumarea de roluri de către fiecare, poate conduce la creșterea calității actului educațional și implicit la asigurarea succesului școlar pentru fiecare elev în parte.

Reporter: Ce doriți să le transmiteți elevilor și părinților din mediul rural al județului Sibiu, atunci când vine vorba de munca depusă de Inspectorat, în sprijinul lor?

Anca Voineag: Elevii și părinții acestora trebuie să știe că prin activitatea desfășurată în cadrul ISJ încercăm să transformăm nevoile, problemele cu care se confruntă școlile din mediul rural în obiective pe care, împreună cu directorii școlilor, să le îndeplinim, în beneficiul elevilor și al personalului din unitățile de învățământ.


A consemnat Viorica Maier

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*