Bătălia pentru Făgăraş

 

 

 Managementul integrat al siturilor naturale din Munţii Făgăraş face obiectul unui proiect pe fonduri europene

Managementul integrat al siturilor naturale din Munţii Făgăraş face obiectul unui proiect pe fonduri europene

Consiliile Judeţene Sibiu, Braşov, Argeş şi Vâlcea sunt interesate de promovarea siturilor naturale din Munţii Făgăraş. În acest moment, se elaborează o strategie comună, împreună cu conducerea Administraţiei Siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş.

 

În această săptămână a avut loc o întâlnire între conducerea Consiliilor Judeţene din Sibiu, Braşov, Argeş şi Vâlcea, pe de o parte, şi conducerea Administraţiei Siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş, pe de cealaltă parte. Scopul reuniunii a fost acela de a analiza modalităţile de colaborare pentru asigurarea unui management participativ privitor la protejarea valorilor naturale ale siturilor şi la dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane în zonă.


„La iniţiativa celor care administrează situl Munţii Făgăraş, am considerat oportună participarea Consiliului Judeţean Sibiu ca partener la administrarea celor două situri, astfel încât capacitatea structurii de administrare să crească, iar managementul speciilor şi habitatelor din situri să fie eficient. Este vorba despre o suprafaţă de 240.000 de hectare care se întinde pe patru judeţe, cuprinzând 27 de localităţi. Din acest motiv am invitat şi colegii din Braşov, Argeş şi Vâlcea pentru a se alătura în acest parteneriat de durată”, a detaliat Ioan Cindrea, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu.

 

 

Fonduri europene

 

Administraţia Siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş a elaborat un proiect finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial, axa 4 – Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii. Proiectul „Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş” are ca obiectiv elaborarea planului de management pentru cele două situri, care va fi un proces participativ şi va ţine cont de condiţiile socio-economice ale comunităţilor locale.

 

Acţiuni concrete

 

Prin acest proiect se vor inventaria habitatele forestiere şi neforestiere, populaţiile de urs, lup, râs şi vidră, alte specii de animale şi populaţiile de păsări, se vor identifica ameninţările şi se vor elabora măsuri de conservare. De asemenea, se vor organiza acţiuni de conştientizare şi informare a comunităţilor locale, excursii pentru elevii din şcolile situate în comunităţile aflate pe raza siturilor în scopul educării lor privind importanţa siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş. Totodată, comunităţile locale vor fi implicate în elaborarea măsurilor de conservare şi a planului de management.

 

Implicarea societăţii civile

 

Administraţia Siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş este un departament special aflat în subordinea Ocolului Silvic Răşinari şi Ocolului Izvorul Florii Avrig, care administrează cele două situri Natura 2000. În calitatea lor de co-administratori, cele două ocoale silvice au căutat cele mai bune soluţii pentru ca valorile naturale din Munţii şi Piemontul Făgăraş să fie protejate, iar dezvoltarea comunităţilor umane din zonă să se realizeze în armonie cu obiectivele de conservare şi în spiritul dezvoltării durabile. Pentru bunul management al siturilor, structura de administrare a acestora este îndrumată de un Consiliu Ştiinţific, din care fac parte o serie de specialişti în domeniul protecţiei naturii, precum şi de un Consiliu Consultativ de Administrare format din reprezentanţi ai factorilor interesaţi, respectiv instituţii publice, autorităţi publice locale sau ONG-uri.

 

27

de localităţi sunt implicate în proiect

Participă la discuție!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WhatsApp chat