Biblioteca digitală

 

Colecţiile de publicaţii periodice din perioada modernă şi contemporană, în special presa sibiană, colecţiile speciale, precum şi fondul de carte veche din patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Astra“. vor avea vizibilitate internaţională prin intermediul portalului www.europeana.eu, în urma dotării instituţiei cu un scanner profesional.

În ultimul trimestru al anului 2012, cu fondurile alocate din bugetul Consiliului Judeţean, biblioteca a achiziţionat un scanner de format A2. Acest aparat a început să fie folosit pentru continuarea proiectului de a digitiza presa locală din perioada modernă şi contemporană, care va putea fi astfel consultată de un public considerabil mai mare.

Programul de digitizare contribuie la protejarea patrimoniului propriu, deoarece publicaţiile incluse în arhiva electronică nu vor mai fi împrumutate decât în cazuri excepţionale, evitându-se astfel uzura rapidă a acestora. „Am certitudinea că acest scanner performant este o bună investiţie pe care Consiliul Judeţean Sibiu a finanţat-o şi urez succes celor care sunt şi vor fi implicaţi în proiectul de digitizare a publicaţiilor valoroase pe care le are Biblioteca Judeţeană «Astra». Patrimoniul cultural-istoric al bibliotecii trebuie şi merită să fie valorificat, pentru a putea fi cunoscut şi consultat din orice colţ de pe glob”, a apreciat Ioan Cindrea, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu. Portalul europeana.eu se adresează muzeelor, arhivelor, bibliotecilor care pot participa cu colecţii sau documente din patrimoniul propriu care sunt specifice zonei sau instituţiei.

 

 

Muncă titanică

 

Pentru anul 2013, managerul Silviu Borş şi-a propus scanarea a aproximativ 10.000 de pagini din două publicaţii locale foarte solicitate de cercetători, „Foaia poporului“şi „Telegraful român“ din perioada 1853-1873, precum şi din revista „Transilvania“, care aniversează 145 de ani de la înfiinţare. Biblioteca va încheia un parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga“ prin care vor fi cooptaţi în proiectul de digitizare cât mai mulţi studenţi. Aceştia vor fi instruiţi şi vor scana aproximativ 10 ore zilnic. De asemenea, se va colabora şi cu Mitropolia Ardealului, care va pune la dispoziţie exemplare din „Telegraful“ mai bine păstrate decât cele aflate acum în păstrarea bibliotecii.

 

Recunoaştere naţională

Un alt obiectiv ambiţios se leagă de transformarea Bibliotecii „Astra“ în bibliotecă de interes naţional prin clasarea corpului vechi de clădire ca monument istoric de clasa A şi clasarea colecţiilor de patrimoniu. Documentaţia a fost depusă la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu, urmând să fie înaintată către Ministerul Culturii. Aceste recunoaşteri vor conduce şi la posibilitatea obţinerii de finanţări din bugetul ministerului. De asemenea, pentru întregirea imaginii iniţiale a clădirii corpului vechi, se va restaura grupul statuar exterior, precum şi elementele arhitectonice interioare. Vechea sală de festivităţi, care şi-a recăpătat strălucirea de odinioară, va fi inclusă în circuitul turistic local.

 

Dezvoltarea producţiei

 

Pentru anul în curs, în lista de investiţii din bugetul Consiliului Judeţean este prevăzută achiziţionarea de echipamente tipografice, estimate la 210.000 lei cu TVA. Prin dotarea cu o nouă tipografie, toate instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Sibiu îşi vor putea tipări materialele la Biblioteca Astra. Investiţia s-ar amortiza, astfel, în doi ani, după cum estimează conducerea Consiliului.

 

Tabără pentru artişti

 

Cabanei „Andrei Oţetea” de pe platforma Sibiel va devein o casă de odihnă şi creaţie pentru artiştii sibieni, inclusă într-un circuit cultural de creaţie. Imobilul a fost donat în anul 1980 Bibliotecii „Astra“ de către academicianul Andrei Oţetea. Capacitatea de cazare este de 30 de locuri şi se doreşte suplimentarea cu încă opt, în urma unei investiţii de 675.000 de lei. „Am agreat şi susţin această investiţie pentru a realiza tabere de creaţie pentru artiştii consacraţi şi debutanţi din judeţ. În programul cultural al judeţului, artiştii plastici şi scriitorii sibieni vor avea un loc special destinat realizării de opere artistice, fie că vorbim de tablouri, sculpturi sau creaţii literare. Acestea vor fi comandate şi achiziţionate de primării, pentru a creşte zestrea culturală a judeţului Sibiu”, a detaliat Cindrea.

 

 

30.000

de euro a costat scannerul

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*