Bilanțul ajutoarelor pentru încălzire

1.233 de familii din Sibiu au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2015 – martie 2016. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei s-a acordat familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, cu reşedinţa în Municipiul Sibiu. Acest sprijin financiar s-a calculat diferenţiat, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie respectiv al persoanei singure și în funcție de sistemul de încălzire – gaze naturale, energie termică, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Mii de ajutoare

Serviciul Asistență Socială a înregistrat pe parcursul ultimelor șase luni un număr total de 1.097 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale. După analiza cererilor, au fost aprobate și puse în plată 1.046 de dosare. Un număr de 59 de sibieni au solicitat ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică. Dintre acestea 57 de dosare au fost puse în plată. Din partea familiilor care își încălzesc locuința cu energie electrică SPAS a primit 29 de cereri, din care 22 au îndeplinit condițiile legale și au fost puse în plată. Alți 48 de titulari au solicitat și au primit ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, combustibili petrolieri sau cărbuni. Aceste ajutoare au fost plătite de la bugetul de stat, prin intermediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu. La acestea se adaugă ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu lemne acordate unui număr de 96 de titulari care beneficiază de ajutor social. Sprijinul financiar pentru aceștia s-a stabilit conform legislației în vigoare, prin dispoziție a primarului, iar plata ajutoarelor pentru încălzire a fost făcută din bugetul local, însumând 27.260 lei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*