Căldură cu subvenţii

 

Sibienii in

Sibienii care doresc să primească subvenţia începând cu luna noiembrie trebuie să depună dosarele cel târziu pe 31 octombrie

Sibienii care doresc să primească subvenţia începând cu luna noiembrie trebuie să depună dosarele cel târziu pe 31 octombrie

teresaţi să obţină ajutorul pentru plata facturilor la încălzire pot depune cereri începând de luni, 15 octombrie, la Serviciul Public de Asistenţă Socială. Acestea trebuie depuse până la sfârşitul lunii octombrie.

 

Ajutorul se acordă familiilor şi persoanelor singure care au reşedinţa în municipiul Sibiu, în funcţie de venitul net mediu lunar şi de sistemul de încălzire folosit. Pot depune un dosar cei care îşi încălzesc locuinţa cu gaz, lemne, cărbuni sau sunt branşaţi la o central de cartier. Potrivit hotărârii de de Guvern 920/2011, nu pot beneficia de ajutor cei care deţin clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, mijloace de transport,

utilaje agricole sau de prelucrare a lemnului, precum şi depozite bancare în valoare de peste 3.000 de lei. Fără ajutor rămân şi persoanele care au mai mult de trei bovine, cinci porcine, 20 de oi sau capre, precum şi peste 15 familii de albine. Banii se repartizează doar pentru locuinţa înscrisă în actele de identitate sau adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere.

 

 

Dosare verificate

 

Beneficiarii vor primi ajutorul începând cu luna depunerii cererii, în cazul în care documentele au fost depuse până în data de 20 a lunii respective sau începând cu următoarea lună, pentru actele depuse după data de 20, explică reprezentanţii Primăriei Sibiu. De asemenea, beneficiarii au obligaţia de a comunica Serviciului Public de Asistenţă Socială orice modificare apărută în componenţa familiei sau a veniturilor obţinute. Pentru a verifica datele, inspectorii Primăriei vor controla aleatoriu cel puţin 60 dintre dosarele depuse.

 

Mii de beneficiari

 

În perioada noiembrie 2011 – martie 2012, peste 3.500 de sibieni au primit, în medie, în fiecare lună, ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică sau lemne. Cei mai mulţi dintre aceştia – aproximativ 3.200 – au folosit încălzirea pe gaz.

 

Acte necesare

 

În funcţie de venitul net lunar pe membru de familie, subvenţia se acordă în proporţie de 5% până la 90% din valoarea facturii lunare. Persoanele interesate pot depune începând de luni dosarul la Serviciul Public de Asistenţă Socială din bulevardul Victoriei nr. 1-3. Documentaţia trebuie să conţină: cererea-tip, declaraţia pe proprie răspundere privind componenţa familiei însoţită de documente doveditoare (acte de identitate, certificat de naştere, de căsătorie, hotărâri judecătoreşti de adopţie, dare în plasament sau instituirea a tutelei/curatelei), documentele doveditoare privind calitatea de proprietar/chiriaş/comodatar, documentele doveditoare privind veniturile permanente nete ale familiei şi o copie după o factură emisă de societatea de gaz, pentru a dovedi astfel numărul de abonat alocat. „Cererile vor fi puse la dispoziţie gratuit la vechiul sediu al Primăriei, precum şi la ghişeele furnizorilor de gaz şi energie termică. Totodată, ele pot fi descărcat gratuit de pe www.sibiu.ro, secţiunea Formulare online”.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*