COMUNICAT DE PRESĂ 17/13.11.2015 Lansare ateliere de lucru pentru evaluarea riscului și vulnerabilităților în Municipiile Sibiu, Brașov și Tg. Mureș (P)

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în calitate de promotor al proiectului “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”, anunță lansarea atelierelor de lucru pentru evaluarea riscului și vulnerabilităților  în  Municipiile Sibiu, Brașov și Tg. Mureș, în scopul elaborării strategiilor și planurilor de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice.  

Cele șapte ateliere de lucru vor avea ca tematică principală evaluarea riscului și vulnerabilităților, identificarea zonelor și sectoarelor vulnerabile în cele trei municipalități. La întâlnirile organizate sunt invitați să participe experți norvegieni și români, alături de reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, ai societății civile, agenți economici din cele trei municipalități, partenerii proiectului.

Primul atelier de lucru va avea loc în perioada 17 – 19 noiembrie 2015, la Sibiu, Hotel Împăratul Romanilor, str. Nicolae Bălcescu nr. 4, județul Sibiu. Întâlnirea de lucru are ca tematică principală evaluarea riscului și vulnerabilităților, identificarea zonelor și sectoarelor vulnerabile în cele trei municipalități, studiu de caz – Municipiul Sibiu.

Contact: ofițer proiect comunicare Melinda Dragomir, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro telefon: +40740542008.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat.

Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” în valoare totală de 4.546.115 euro  este finanțat în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbări climatice, prin fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2009 – 2014, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adaugă cofinanțarea și cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – ianuarie 2017. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbările climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbări climatice.

###

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.


intlriscuri

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*