COMUNICAT DE PRESĂ 8/08.05.2015 Post eveniment – A II-a instruire în domeniul adaptării la schimbările climatice

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în calitate de promotor al proiectului “Calea verde spre dezvoltare durabilă”, a organizat în perioada 06 – 08 mai 2015, în localitatea Sibiu, Hotel Ana Airport, Șoseaua Alba Iulia 550052, nr. 120, a-II-a instruire în domeniul adaptării la schimbările climatice.

Instruirea a avut ca temă sectoarele vulnerabile la schimbările climatice: :”Industrie”, ”Energie” și ”Construcții/infrastructură/Planificare Urbana”. La eveniment au participat peste 70 de persoane, reprezentanți ai organizațiilor partenere în proiect – Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale – KS, Administrația Națională de Meteorologie, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Brașov, Primăria Municipiului Tg. Mureș, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și reprezentanți ai Institutului de Cercetare Vestlandsforskning, Direcția Norvegiană pentru Protecție Civilă – DSB, autorități publice locale din Sibiu, Tg. Mureș și Brașov, agenți economici, societatea civilă, mass -media.

Participanții la această instruire, vor contribui la realizarea strategiilor și planurilor locale de acțiune de adaptare la schimbările climatice în cele trei municipii Sibiu, Tg. Mureș și Brașov, acestea reprezentând unul din obiectivele specifice ale proiectului.

Contact:

ofițer proiect comunicare

Melinda Dragomir,

telefon: +40740542008,

email: melinda.dragomir@apmsb.anpm.ro

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat.

Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” în valoare totală de 4.546.115 este finanțat în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbări climatice, prin fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2009 – 2014, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adaugă cofinanțarea și cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2016. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbări climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbări climatice.

###
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.


melinda2

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*