Contractul de lucrări pentru reabilitarea străzii Ocnei a fost semnat

 

Primarul Klaus Iohannis împreună cu directorul SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA, dl. Gheorghe Lazăr, au semnat miercuri, 5 septembrie, contractul de execuţie a lucrărilor de reabilitare a străzii Ocnei.

 

SC DPC a fost desemnată câştigătoare în urma unei proceduri de achiziţie publică organizată de municipalitate în cadrul căreia au fost primite cinci oferte. Valoarea contractului de lucrări semnat între cele două părţi este de 1.524.536, 62 lei, fără TVA .

 

Lucrările prevăzute în contractul pentru modernizarea străzii Ocnei includ reabilitarea şi modernizarea infrastructurii drumului prin refacerea structurii rutiere şi a îmbrăcăminţii carosabilului, amenajarea de locuri de parcare şi modernizarea trotuarelor pe toată lungimea străzii care măsoară 360 de metri. În contract sunt prevăzute de asemenea şi lucrări la utilităţile publice:  va fi reabilitată reţeaua de transport de apă potabilă pe o lungime de 258 m şi vor fi refăcute racordurile la reţeaua de canalizaţie pluvială existentă.

 

Pe această stradă a fost deja reabilitată şi coborâtă în subteran reţeua electrică şi reţelele de fibră optică. De asemenea, reţeaua de gaz a fost reabilitată de societatea deţinătoare, iar canalizarea a fost şi aceasta refăcută în cadrul proiectului iniţiat de SC Apă Canal SA  finanţat cu fonduri ISPA.

 

Termenul de execuţie a lucrărilor este de 18 luni, iar perioada de garanţie stipulată în contract este de 5 ani.

Proiectul „Modernizarea Strada Ocnei” a fost depus de municipalitate pentru obţinerea finanţării din fonduri structurale pe Axa Prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”. Contractul de finanţare a acestei investiţii din fonduri structurale a fost semnat în data de 30 martie 2012 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 şi Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Sibiu, în calitate de beneficiar. Valoarea totală a acestui contract de finanţare este de 3.869.650,18 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.048.578,85 lei, iar contribuţia municipiului Sibiu este de 76.088,09 lei, din care 62.215,89 lei contribuţia proprie la cheltuielile eligibile şi 13.872,2 lei reprezentând cheltuieli neeligibile.

 

 

Mirela Gligore

Şef Serviciu de Presă şi Comunicare

Primăria Municipiului Sibiu

 

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*