Controale în domeniul construcțiilor

În perioada martie – noiembrie 2018, din inițiativa Inspecției Muncii, se va desfășura la nivel național o campanie de control în domeniul construcțiilor, privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor.

Campania vizează angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor cu capital de stat, privat și mixt și se va desfășura în trei etape: prima etapă, în luna martie, constă din informarea și conștientizarea angajatorilor, lucrătorilor și partenerilor sociali din județ, cu activitate în domeniul construcțiilor privind modul de derulare a campaniei și tematica abordată; a doua etapă constă din verificarea prin acțiuni de control, la angajatori, a modului de implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul campaniei, în perioada aprilie – octombrie 2018; a treia etapă se va desfășura în luna noiembrie și constă din verificarea realizării măsurilor dispuse și stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia campaniei.

„Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu important al politicii Uniunii Europene și are ca scop protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locurile de muncă.

Garantarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru angajați constituie o obligație generală a angajatorilor și aceasta se realizează prin asigurarea securității și sănătății în muncă lucrătorilor, în toate aspectele legate de muncă.

În acest sens, campania declanșată de Inspecția Muncii are ca obiective generale: creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerințelor minime de securitatea şi sănătatea în muncă în activitățile de informare și instruire a lucrătorilor din domeniul construcțiilor; stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori a prevederilor actelor normative în domeniul securității și sănătății în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor și a bolilor profesionale; centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naționale referitoare la modul în care se aplică și respectă dispozițiile legale privind informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă”, a declarat Lucian Radu, inspector șef adjunct al ITM Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*