Controale la asociații și fundații din domeniul social

În ultima ședință a Colegiului Prefectural, conducerea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Sibiu a prezentat o informare privind subvenționarea de la bugetul de stat a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Sibiu.

Concluzia este că lucrurile merg în direcția bună, nefiind întâlnite situații cu nereguli majore.

Acordarea subvenţiilor are ca scop finanţarea exclusivă a unor categorii de cheltuieli: de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar; cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale; pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale; de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet. Nivelul mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul: 250 lei/persoană, pentru centrul rezidenţial; 175 lei/persoană, pentru centrul de zi; 120 lei/persoană, pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu; 90 lei/persoană, pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei.

14 furnizori

În anul 2018, s-au aprobat subvenţii de la bugetul de stat unui număr de 14 furnizori de servicii sociale cu 20 de unităţi, a precizat Laura Bogdan, director executiv al intituției. Anul trecut, s-a alocat suma totală de 1.807.755,64 lei cu titlu de subvenţie de la bugetul de stat, pentru un număr mediu lunar de 688 beneficiari. Diferența de 47.144,63 lei neacordată se datorează numărului mai mic de beneficiari prezenți lunar în centre sau închiderii unei unități de asistență socială ca urmare a lipsei de personal. Totodată, s-a constatat că, utilizarea subvenţiei s-a realizat în baza convenţiilor încheiate şi cu respectarea prevederilor legale iar sumele s-au utilizat exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor eligibile.

În octombrie 2018, comisia pentru evaluarea si selecționarea asociațiilor și fundațiilor constituită conform deciziei directorului executiv al AJPIS Sibiu a efectuat 16 rapoarte de oportunitate pentru 13 asociații și fundații. În acest sens, s-au  încheiat 11 convenții provizorii, între AJPIS Sibiu și asociațiile/fundațiile cu sediul în județul Sibiu, pentru care s-a aprobat subvenția de la bugetul de stat pentru luna ianuarie 2019, suma alocată fiind de 118.500 lei pentru un număr mediu de 474 beneficiari, a precizat Daniela Tatu, din partea AJPIS Sibiu.


Cosmin PAL

Participă la discuție!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*