Dilema declarațiilor fiscale

Direcția Fiscală Locală Sibiu preia, din data de 11 ianuarie, declarațiile fiscale completate de către persoanele fizice care au în proprietare clădiri utilizate pentru locuit, dar și pentru activități economice (activități care aduc venit), în vederea stabilirii impozitului aferent anului 2016.

afacereÎn cazul contribuabililor care au obligația de a depune declarația fiscală pentru stabilirea impozitului și nu fac acest demers până în data de 31 martie 2016, Codul Fiscal, la articolul 458, alineatul 4, prevede aplicarea cotei de 2 la sută din valoarea de impozitare a clădirii. Ca urmare a diverselor lămuriri solicitate de cetățeni, Direcția Fiscală Locală Sibiu a ținut să facă o serie de precizări.

Imobilele care servesc doar drept locuință sunt scutite

Astfel, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sibiu, nu au obligația să depună declarația fiscală pentru stabilirea impozitului cetățenii care au în proprietate un imobil utilizat exclusiv pentru locuit și care nu au înregistrat la respectiva adresă sediul unui agent economic.

Cine depune declarațiile?

În schimb, au obligația să depună declarația fiscală pentru stabilirea impozitului persoanele care dețin în proprietate un imobil utilizat ca spațiu de locuit, dar și ca sediu de firmă. Contribuabilii vor preciza suprafața utilizată în scop economic și suprafața utilizată pentru locuit, impozitul urmând să se calculeze diferențiat. Declarația va fi însoțită de următoarele documente: raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, precum și dovada înregistrării în baza de date gestionată de ANEVAR sau procesul-verbal de recepție finală, din care să reiasă valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 5 ani sau, în cazul unei clădiri dobândite în ultimii cinci ani, actul de dobândire a dreptului de proprietate (contract de vânzare-cumpărare sau donație etc.), din care să reiasă valoarea clădirii. Totodată, trebuie să depună aceste declarații persoanele fizice care dețin în proprietate un imobil utilizat ca spațiu de locuit, dar și ca sediu social, sediu secundar, punct de lucru al unei societăți comerciale, PFA, cabinete activități liberale etc., chiar dacă nu desfășoară activitate economică la respectiva adresă. În cadrul formularului, sibienii vor declara pe proprie răspundere că nu desfășoară activități economice la acea adresă și că utilitățile sunt suportate de proprietar și nu de agentul economic înregistrat. În acest caz, impozitul va fi calculat conform cotelor prevăzute pentru clădirile de locuit, adică 0,08% din valoarea de impozitare. De asemenea, sunt obligați să depună declarațiile fiscale persoanele fizice care dețin în proprietate un imobil cu orice altă destinație decât cea de locuit, cum ar fi spațiu comercial, atelier, manufactură, pensiuni, spălătorii auto etc.

De unde poate fi procurat formularul

Formularul poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Sibiu (http://www.sibiu.ro/ro2/pdf/formulare/Declaratie_de_impunere_privind_impozitul_pe_cladiri_persoane_fizice.doc) sau poate fi procurat în format tipărit de la Centrul de Informații pentru Cetățeni din sediul Primăriei Sibiu, de la camerele 10 și 18 ale Direcției Fiscale Locale, situate la parterul sediului din Piața Mare, dar și de la ghișeele Direcției Fiscale din sediul Primăriei Sibiu situat pe Bulevardul Victoriei, nr. 1-3.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*