Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu recrutează persoane

 

Având în vedere deficitul de personal, cât şi numărul mare de copii pentru care se solicită instituirea unei măsuri de protecţie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu recrutează persoane – potenţiali asistenţi maternali profesionişti (AMP), în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestaţi ca AMP, pentru a asigura prin activitatea pe care o vor desfăşura la domiciliu, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor care pot beneficia de masură de protecţie specială la asistent maternal profesionist, grupa de vârstă a copiilor fiind 0-2 ani.

 

Persoanele care vor finaliza cursul şi vor obţine atestatul de AMP, vor putea desfăşura această activitate în condiţiile legii.

Conform Hot. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinerea atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, solicitanţii trebuie să întrunescă următoarele condiţii:

– curriculum vitae al solicitantului precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist;

– copii legalizate după actele de studii ale solicitantului;

– copie Livret de Familie a solicitantului;

– copii legalizate de pe actele de stare civilă pentru solicitant şi membrii familiei acestuia (C.N., C.C., C.D., B.I./C.I.);

– o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul de rudenie cu solicitantul;

– certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuieşte;

– certificat de evaluare psihologică solicitant şi membrii familiei;

– cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor peste 18 ani, cu care acesta locuieşte;

– un document care să ateste dreptul de folosinţă asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţia autentificată a titlului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;

– declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu desfăşoară alte activităţi independente din care să realizeze venituri;

– adeverinţe de venituri pentru membrii familiei solicitantului;

– recomandări/referinţe ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia (Poliţia locală, Primărie), cu privire la profilul moral al solicitantului (minim 3 recomandări);

– recomandări/referinţe pentru ceilalţi membri adulţi ai familiei solicitantului (Poliţia locală, Primărie, loc de muncă), cu privire la profilul moral al acestora (minim 3 recomandări pentru fiecare membru);

– caracterizări şcolare pentru copiii biologici ai solicitantului;

– declaraţie pe proprie răspundere dată de solicitant din care să reiasă faptul că nu este decăzut din drepturile părinteşti;

– declaraţii ale solicitantului din care să reiasă faptul că va colabora cu familia biologică/adoptivă a copilului, că va manifesta atitudini non-discriminatorii faţă de persoanele cu nevoi speciale şi faţă de minorităţile etnice;

– declaraţii date de soţul/soţia şi copiii proprii ai solicitantului, din care să reiasă faptul că vor colabora cu familia biologică/adoptivă a copilului, că vor avea atitudine non-discriminatorie faţă de persoanele cu nevoi speciale şi faţă de minorităţile etnice;

Mai multe informaţii despre profesia de asistent maternal profesionist se primesc de la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, Str. Mitropoliei, nr.2 – Serviciul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală.

Participă la discuție!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WhatsApp chat