Drumurile forestiere – o necesitate în buna gospodărire a pădurilor (P)

Administrarea durabilă a pădurilor constituie o preocupare de prim plan a silvicultorilor sibieni.

În acest sens, Direcția Silvică Sibiu, prin cele opt ocoale silvice din subordine, administrează 119,4 mii hectare de fond forestier, din care: 61,1 mii hectare se găsesc în proprietatea publică a statului, 45,7 mii hectare sunt proprietate publică a unităților administrativ teritoriale și 12,6 mii hectare se află în proprietate privată a unităților administrativ teritoriale, bisericilor, formelor asociative, persoanelor fizice și juridice.

Lucrările silviculturale, prin care se urmărește atât creșterea valorii eco-protective și socio-culturale a pădurilor, cât și asigurarea lemnului necesar gospodăriilor rurale, dar și industriei, nu se pot executa în absența unei rețele adecvate de drumuri forestiere.

Accesibilitatea fondului forestier administrat de către Direcția Silvică Sibiu este asigurată printr-o rețea de drumuri forestiere cu o lungime totală de peste 670 km, pentru care există o preocupare permanentă privind întreținerea, repararea și reabilitarea drumurilor forestiere existente, dar și pentru realizarea de noi drumuri.

În acest sens, în perioada 2016 – 2018, în fondul forestier proprietate publică a statului din cuprinsul județului Sibiu s-au finalizat lucrările de reabilitare a 22,7 km drumuri forestiere care deservesc o suprafață de peste 2.700 hectare de pădure: drum forestier Muncel din cadrul Ocolului Silvic Valea Cibinului-Săliște, cu o lungime de 3,2 km; drum forestier Arpașul Mare – Ocolul Silvic Arpaș, cu o lungime de 4,7 km; drumurile forestiere Hurdubeu și Pârâul Morii, din cadrul Ocolului Silvic Miercurea Sibiului, cu o lungime de 6,5 km și respectiv 8,3 km. Banii necesari pentru realizarea acestor lucrări au provenit atât din fonduri bugetare – 2.830 mii lei, cât și din fonduri ale Direcției Silvice Sibiu – 2.760 mii lei.

De asemenea, sunt în desfășurare lucrări de reabilitare a altor 42,7 km drumuri forestiere, lucrări începute în ultimii doi ani și care vor fi finalizate în cursul acestui an, precum și în anul viitor: drum forestier Valea Torturii din cadrul Ocolului Silvic Miercurea Sibiului, cu o lungime totală de 7,3 km și drumurile forestiere Ciban și Fața Ciban cu o lungime totală de 24,2 km; drum forestier Metiș – Ocolul Silvic Agnita cu o lungime totală de 4,4 km; drum forestier Valea Lupului – Ocolul Silvic Sibiu cu o lungime totală de 6,8 km. Reabilitarea acestor drumuri forestiere, care a presupus asigurarea unui buget de 12.200 mii lei (6.200 mii lei fonduri bugetare și 6.000 mii lei fonduri ale Direcției Silvice Sibiu), va ușura semnificativ accesul în vederea realizării lucrărilor silvotehnice, intervențiile rapide în cazul unor situații de forță majoră (incendii, calamități naturale etc.) pentru o suprafață de pădure de peste 4.500 hectare.

Totodată, în viitorul apropiat, se intenționează deschiderea unor noi șantiere pentru reabilitarea drumurilor: drum forestier Vard – Roian la Ocolul Silvic Agnita, cu o lungime de 4,5 km; drum forestier Pârâul Morii tronson I – II, Ocolul Silvic Miercurea Sibiului, pentru 3,7 km, dar și promovarea spre aprobare a unor noi documentații aferente reabilitării drumurilor: drum forestier Fundătura Boian de la Ocolul Silvic Mediaș, pe lungimea de 10 km și drum forestier Parii Copșei, Ocolul Silvic Dumbrăveni – 5,7 km.

În ceea ce privește construirea de drumuri forestiere noi, la finele anului 2017, la Ocolul Silvic Miercurea Sibiului s-a dat în funcțiune drumul forestier Pârâul Paltinului, cu o lungime totală de 10,1 km, drum ce deservește o suprafață de aproximativ 700 hectare de pădure și care a presupus o investiție de 3.280 mii lei. În cursul anului 2018, s-au început lucrările la drumul forestier Prelungire Săloi – Dogaru de la Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște, cu o lungime de 5,1 km, cu termen de finalizare anul 2020 și o valoare totală a investiției de 2.950 mii lei, iar anul acesta se urmărește finalizarea documentațiilor pentru alte trei drumuri noi: drum forestier Bucurel și drum forestier Ciontea – Ocolul Silvic Sibiu în lungime totală de 4,3 km, dar și drum forestier Pitaru (Tr. II) – Negovanul Mare de la Ocolul Silvic Avrig, în lungime de 2,3 km.

În concluzie, Direcția Silvică Sibiu se implică activ în menținerea și dezvoltarea rețelei de drumuri forestiere, activitate ce are un puternic efect pozitiv în administrarea durabilă a fondului forestier.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*