Flagelul muncii „la negru“

În semestrul I al acestui an, inspectorii de muncă au efectuat aproape o mie de controale şi au aplicat 141 amenzi, în valoare totală de 623.850 de lei.

brutarieAceste date sunt cuprinse în raportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, în ceea ce privește starea județului Sibiu din punct de vedere al relațiilor de muncă. Exemple de deficiențe constatate sunt: primirea la muncă a persoanelor pentru care nu au fost întocmite contracte individuale de muncă; nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte și nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal. Alte neajunsuri se leagă de negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară; neplata drepturilor salariale; neeliberarea adeverinţelor ce atestă activitatea salariatului;  nerestituirea unui exemplar din contractul individual de muncă și refuzul angajatorului de a elibera copii după documente la cererea scrisă a salariaţilor.

Munca „la negru“

Cea mai amplă acțiune de control a fost o campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor. A vizat domeniile construcţii, fabricarea produselor textile şi comercializarea acestora, fabricarea încălţămintei şi comercializarea acestora, prelucrarea şi conservarea cărnii sau a peştelui, fabricarea produselor de brutărie, comercializarea produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie, fabricarea şi comercializarea produselor lactate, fabricarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare, industria lemnului, pază, unităţi care desfăşoară activitate pe timpul nopţii (restaurante, baruri, discoteci, jocuri de noroc, unităţi de comerţ cu program non-stop, unităţi distribuţie carburant) și întreţinerea şi repararea autovehiculelor. În cadrul acestei campanii au fost efectuate 987 de controale, reprezentând 98,89 % din numărul total al controalelor efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control relaţii de muncă. Cu acest prilej au fost depistate 98 de persoane care desfăşurau activitate fără forme legale de angajare pentru 36 de angajatori. Angajatorii care practicau munca fără forme legale au fost sancţionaţi contravenţional cu 30 amenzi în valoare de 460.000 lei, iar pentru cei care au primit la muncă mai mult de cinci persoane fără încheierea unui contract individual de muncă au fost formulate șase propuneri de cercetare penală.

Totodată, în cursul semestrului I al anului 2016, a continuat campania naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în unităţile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul cu amănuntul a pâinii, produselor de patiserie şi produselor făinoase, în magazine. Cu acest prilej au fost efectuate 85 controale, fiind identificate un număr de patru persoane fără contracte individuale de muncă încheiate în formă scrisă, dintre care trei femei. Au fost aplicate trei amenzi în valoare de 40.000 lei.

O altă acțiune de interes desfășurată de inspectorii de muncă sibieni a fost campania naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenţii economici din domeniul construcţiilor, care s-a desfăşurat în perioada 6 – 9 aprilie. Au  fost controlaţi 54 de angajatori şi au fost depistate 28 de persoane care desfăşurau activitate fără contract de muncă. În urma acestor controale, au fost aplicate șase amenzi în valoare de 100.000 lei şi au fost formulate trei propuneri de cercetare penală pentru primirea la muncă a  mult de cinci persoane fără încheierea unui contract individual de muncă.

Munca zilierilor

În primele 6 luni ale anului, 62 agenţi economici au prestat activitate ocazională cu zilieri, 19 unităţi au achiziţionat registru şi au fost preluate un număr de 24.945 poziţii, din care 7.784 femei, 17.161 bărbaţi şi 119 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani. ITM a efectuat controale care au avut ca obiectiv verificarea modului în care se respectă prevederile Legii nr. 52/2011 modificată, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. În urma verificărilor effectuate, s-a aplicat o amendă în valoare de 6.000 lei pentru desfăşurarea de către zilierii minori a activităţii zilnice peste norma de 6 ore.

Dialogul social

Un număr de 220 controale au avut ca obiectiv verificarea modului în care se respectă prevederile Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, avându-se în vedere, în principal, următoarele aspecte: iniţiativa angajatorului sau a organizaţiei patronale de a negocia contractul colectiv de muncă la nivel de unitate; negocierea colectivă obligatorie la nivel de unitate în contextul în care numărul salariaţilor este mai mare de 21 persoane și respectarea prevederilor din Legea nr. 62/2011, privind termenul de cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă. Cu această ocazie au fost constatate neconformităţi privind iniţierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate de către angajatorii cu un număr mai mare de 21 de salariaţi, sens în care, s-au dispus un număr de 47 măsuri privind remedierea acestor deficienţe.

Consultanță

Activitatea de consultanţă în domeniul relaţiilor de muncă se concretizează în consilierea persoanelor fizice şi juridice care au solicitat sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă în rezolvarea unor probleme din domeniul relaţiilor de muncă. Consultanţa acordată agenţilor economici, la sediul ITM Sibiu sau telefonic, a vizat următoarele probleme: noutăţile legislative în domeniul relaţiilor de muncă; informaţii legislative privind completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor; respectarea repausului săptămânal şi plata muncii prestate și salariul minim brut pe economie. Totodată, persoanele fizice care s-au prezentat la sediul ITM Sibiu, au primit consultanţă în ceea ce priveşte nerespectarea de către angajatori a drepturilor ce li se cuvin şi care s-a concretizat în depunerea unui număr de 265 sesizări.

Peste 250 de sesizări

În semestrul I al anului  2016, au fost analizate şi soluţionate de către inspectorii de muncă din cadrul serviciului control relaţii de muncă, un număr de 253 sesizări primite de la angajaţi, angajatori sau alte instituţii.

Aspectul predominant semnalat în sesizările din domeniul relaţiilor de muncă a fost neacordarea drepturilor salariale şi a altor indemnizaţii, respectiv 97,56% din numărul total al sesizărilor în domeniul relaţiilor de muncă. Alte aspecte  sesizate în domeniul relaţiilor de muncă: neîncheierea  contractului individual de muncă (6,98%); neeliberarea  adeverinţei de vechime (4,44%); verificare Legea 156/2000 (4.76%) și nerespectarea prevederilor legale privind durata timpului de lucru şi a repausului săptămânal (6,09%).

Francisc SZOMBATFALVI-TÖRÖK | inspector-șef ITM Sibiu

„Toate acţiunile de control specifice domeniului relaţiilor de muncă vizează în mod obligatoriu identificarea şi combaterea situaţiilor de muncă fără forme legale sau a muncii nedeclarate. În cadrul acestora, inspectorii de muncă desfăşoară activităţi de informare a agenţilor economici referitor la riscurile ce incumbă atât pentru ei, cât și prin prejudicierea bugetului de stat, prin existenţa evaziunii fiscale, precum şi a persoanelor care nu au contracte individuale de muncă, acestea nefiind asigurate în sistemele de asigurări sociale de stat, prin nerealizarea stagiilor de cotizare şi a vechimii în muncă.“

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*