Important pentru locuitorii din Mârșa

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Avrig anunţă toţi cetăţenii cu domiciliul stabil în localitatea Mârşa, ce nu au menţionat pe actul de identitate numele străzii, să se prezinte la sediul serviciului, pentru eliberarea unui nou act de identitate.

buletinDe asemenea, SPCLEP Avrig aduce la cunoştinţă următoarele: cetățenii sunt rugați să verifice valabilitatea actelor de identitate (buletine de identitate, cărţi de identitate, cărţi de identitate provizorii); persoanele care au actul de identitate expirat, sau care urmează să expire, sunt obligate să se prezinte la sediul serviciului de evidenţă cu 15 zile înainte de expirare.

Acte și taxe necesare

Persoanele care au acte de identitate pierdute, furate sau distruse, sunt obligate să se prezinte la sediul serviciului din Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, pentru punerea în legalitate cu acte de identitate, având asupra lor următoarele documente: documentul de identitate expirat; cartea de alegător (unde este cazul); certificatul de naştere (copie şi original); certificatul de căsătorie (copie şi original); certificatul de deces (copie şi original) – unde este cazul; sentinţă divorţ – definitivă şi irevocabilă (original şi copie) – unde este cazul; dovada legală privind spaţiul de locuit (contract de vânzare-cumpărare, închiriere, adeverinţă de la Primărie pentru mediul rural şi urban etc.) – copie şi original; certificatele copiilor sub 14 ani (original şi copie) – unde este cazul; dovada achitării contravalorii actului de identitate (chitanţă de 7 lei de la casieria Primăriei Avrig); dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru (chitanţă de 5 lei de la casieria Primăriei Avrig); taxa extrajudiciară de timbru se percepe doar în următoarele cazuri: la eliberarea cărţii de identitate provizorii, când persoana solicită reşedinţa în România şi în cazul persoanelor cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, la eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului, la schimbarea domiciliului din străinătate în România, la preschimbare buletine de identitate, în cazul înscrierii în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei. Imaginea necesară cărţii de identitate se preia la sediul serviciului, cu mijloace informatice.

Program de lucru cu publicul
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Avrig

• luni: 8.30 – 13
• marți: 8.30 – 13, 16 – 18
• miercuri: 8.30 – 13
• joi: 8.30 – 13
• vineri: 8.30 – 13

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*