În pas cu vremea Un proiect pe fonduri nerambursabile al APM Sibiu are în vedere adaptarea la schimbările climatice

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu a organizat, în perioada 8 – 10 iulie, la cabana turistică „Bâlea Cascadă”, instruirea rețelei de comunicatori în domeniul adaptării la schimbările climatice, în calitate de promotor al proiectului „Calea verde spre dezvoltare durabilă”.

Bogdan TrifLa eveniment au participat peste 35 de persoane din județele Sibiu, Mureș și Brașov, reprezentanți ai departamentelor de comunicare și relații publice ale instituțiilor și autorităților publice din Regiunea 7 Centru: APM-uri, consilii județene, municipalități, reprezentanți ai mass-media, companii din sectoarele vulnerabile. „Proiectul «Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă» este rezultatul muncii de echipă realizate integral de către colectivul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, care și-a adus contribuţia substanțială la atragerea fondurilor europene prin elaborarea și implementarea proiectelor de mediu, prin accesarea programelor de finanţare, astfel încât se poate spune că APM Sibiu este un bun model şi o încurajare că fondurile sunt accesibile şi pentru instituţiile publice. Totodată, față de celelalte agenții de mediu din țară, avem cele mai multe proiecte în derulare, atât ca titulari, cât și ca parteneri, iar acum, prin acest proiect și cel cu valoarea cea mai mare“, afirmă Bogdan Gheorghe Trif, director executiv APM Sibiu.

Proiect absolut necesar

Proiectul „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”, în valoare totală de 4.546.115 euro, derulat de APM Sibiu, este finanțat în cadrul Programului RO07 – Adaptare la schimbări climatice, cu fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2009 – 2014, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adaugă cofinanțarea și cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. El se derulează în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2016. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbări climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbări climatice. „Prin implementarea acestui proiect, dorim să îmbunătăţim performanţa de mediu la nivelul Regiunii 7 Centru, prin sprijinirea autorităților locale în găsirea celor mai bune soluții de adaptare la schimbări climatice”, a adăugat Trif.
Concurs pentru studenți

În cadrul proiectului a fost lansat și un concurs pentru studenți denumit „Calea Verde în machete“. Acesta se va încheia în 15 octombrie 2015. Data limită pentru transmiterea prezentării proiectelor (prezentarea machetei, a documentelor doveditoare cu privire la cheltuielile aferente realizării machetei, chitanțe/bonuri fiscale în original, alături de anexa cererea decontului și adeverinţă de student integralist (eliberată de decanatul facultății), este 6 octombrie. Prezentarea machetei în fața juriului va avea loc în 7-9 octombrie 2015, iar afișarea rezultatelor se va face în 15 octombrie 2015. Informații suplimentare se pot opține de la Agenția de Protecție a Mediului Sibiu. În perioada 23 noiembrie – 2 decembrie 2015, echipele câștigătoare vor efectua o vizită de studiu – instruire universitară/practică pentru studenți în domeniul adaptării la schimbările climatice, pe o perioadă de 10 zile, în Norvegia.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*