InfoBIZ cu Ciprian Faraon: Abuzul în serviciu, un fapt constatat

Cel mai probabil nu sunt singurul care, la inițierea unei proceduri de obținere a unei autorizații sau aviz, am avut parte de lipsă de profesionalism, de subiectivism, de sfidare din partea funcționarului public. Și nu mă refer doar la cei cu calitatea de reprezentanți ai persoanelor juridice, companii, ci și la cei care merg în nume personal să obțină un act administrativ de la o anumită instituție.

Voi evita să menționez nume de funcționari sau denumiri de instituții publice unde avem de-a face cu astfel de tratamente, ci țin să trag un semnal de alarmă celor care conduc instituțiile publice și care sunt cei mai în măsură să responsabilizeze angajatul acelei instituții, să asigure calitatea actului administrativ, respectiv o conduită profesională și de integritate care să nu afecteze credibilitatea instituției, dar mai ales relația cu cetățeanul. Acel cetățean de bună-credință, care înțelege să plătească taxe și impozite, să solicite avize și autorizații, să se supună legilor acestei țări. Ce primește în schimb, din nefericire, acest cetățean, de cele mai multe ori? Ostilitate, birocrație, blocaje administrative, termene foarte mari de soluționare, lipsă de profesionalism al funcționar public, abuz în serviciu. Profesionalismul este un principiu conform căruia personalul angajat are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, corectitudine și conștiinciozitate. Or acest lucru nu se întâmplă.

Sunt situații în care un funcționar public, spre exemplu un inspector în cadrul unei Direcții Județene, se comportă după bunul său plac, „stabilește” propriul regulament de organizare și funcționare, ignoră legea, devine subiectiv, respinge documentații fără a fundamenta, depășește competențe, își ignoră propria conducere sau deciziile acesteia, își impune autoritar punctul de vedere față de colegi, comportându-se asemenea unui angajat cu competențe manageriale și chiar tratând instituția ca pe un bun personal. Cum se ajunge în aceste situații?

În mod categoric actul managerial al acelei instituții a lăsat mult de dorit. Managerii instituțiilor, deși au la cunoștință aceste fapte cu iz de abuz în serviciu al respectivului funcționar, nu îndrăznesc să adopte măsurile legale care se cuvin. Cel mai probabil acei manageri nu cunosc legislație, nu doresc să deranjeze, fiind vorba de un funcționar vechi în instituție, ori nu au experiență managerială pentru a gestiona aceste abateri. Legislația impune instituțiilor publice să efectueze audit intern. Controlul intern organizat la nivelul entităţii este în responsabilitatea conducerii şi reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse de conducere şi implementate de întregul personal cu privire la structura organizatorică, procedurile, instrumentele şi tehnicile applicate. Obiectivele controlului intern sunt de realizare a funcţiilor şi atribuţiilor într-o manieră economică, eficienţă şi eficace, de respectare a reglementărilor legale şi a dispoziţiilor conducerii; de protejare a resurselor împotriva abuzurilor, pierderilor sau fraudelor; de dezvoltare, menţinere şi furnizare de informaţii financiare corecte şi complete pentru fundamentarea deciziilor conducerii. Există proceduri prevaăute de Codul Muncii care permit conducerii, în astfel de situații de presupus abuz în serviciu, să stabilească comisii de disciplină, să inițieze o cercetare disciplinară prealabilă, astfel încât să poată evalua o situație de neconformitate produsă de un angajat al acelei instituții și de luare de măsuri legale privind contractul de muncă, în cazul în care se dovedește abuzul. Totodată, evaluarea angajaților și stabilirea criteriilor de performanță sunt obligatorii conform Codului Muncii. Instrumente legislative, la îndemâna managerilor, pentru profesionalizarea instituției, sunt suficiente. Totul este să fie respectată legea și prețuit cetățeanul care vine cu deschidere, cu bune intenții și care știe că trebuie să fie în legalitate, solicitând un act administrativ.

Vă încurajez pe toți cei care vă simțiți abuzați de funcționari ai instituțiilor publice locale, județene, convinși fiind de legalitatea demersului întreprins, să îmi semnalați spețele la adresa de email: abuz@infobiz.eu.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*