Invitație de a depune oferte la procedura privind achiziționarea unui teren în Orașul Avrig, în vederea construirii unei creșe

Autoritatea contractantă Orașului Avrig, cu sediul în str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, Avrig, jud. Sibiu, Tel: +0269523101, Fax: +0269524401, invită persoanele fizice sau juridice deținătoare de proprietăţi imobiliare terenuri, a căror amplasare se află în intravilanul Orașului Avrig, să depună ofertă de vânzare, în vederea atribuirii contractului având ca obiect: “Achiziționarea unui teren situat în intravilanul orașului Avrig, în vederea construirii unei creșe”.

Modul de organizare a procedurii este reglementat de Normele procedurale interne ale Primăriei Orașului Avrig – aprobate prin HCL nr. 9/79/2016 și sunt prezentate  în Documentația de achiziție.  Documentațiea este disponibilă la adresa de internet (URL): http://primaria-avrig.ro/achizitii-publice/  sau se poate obține gratuit de la sediul autorității contractante, dacă se transmite o solicitare scrisă în acest sens.

Ofertele se primesc până în data de 12.12.2016, ora 11.00, la sediul Primăriei orașului Avrig.

Pentru alte informații privind achiziția, vă rugăm să vă adresați autorității contractante printr-o solicitare scrisă, transmisă prin prin: poştă, fax, e-mail.

Participă la discuție!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WhatsApp chat