Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România, cu sediul în comuna Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, (sediul Primăriei), organizează, în data de 19.07.2017, ora 10:00, concurs pentru ocuparea 1 post auditor intern, 1 post architect peisagistica si amenajarea teritoriului, 1 post functionar administrativ pentru Centrul Sibiu.

CONDIŢII:

a) Condiţii de desfăşurare

– Depunerea dosarelor se va face în data de 18 iulie 2017, între orele 10:00 – 12:00, la sediul filialei;

– Selecția dosarelor va avea loc in data de 18 iulie 2017 la ora 14,00.

– Comunicarea rezultatelor etapei de validare a dosarelor se va face in data de 18 iulie 2017 la ora 15,00 (comunicare se va face direct către candidat și prin afisaj la sediul filialei).

– Concursul va avea loc în data de 19.07.2017, ora 10:00 – proba scrisă și ora 14:00 – interviul, la sediul  filialei.

b) Condiţii de participare

1. Pentru ocuparea postului de auditor intern

– Studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă ;

– 2 ani vechime in specializare;

– Constituie un avantaj pentru candidatii care fac dovada activitatii in domeniile : finante publice, audit intern/extern, administratie sociala-publica.

– Cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);- Posesor de permis  de conducere, cat. B;

– Disponibilitate de deplasare.

2. Pentru ocuparea postului de architect peisagistica si amenajarea teritoriului

– Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

– Vechime in domeniu minim 1 an

– Disponibilitate de deplasare

– Cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);

– Posesor de permis  de conducere, cat. B;

3. Pentru ocuparea postului de functionar administrativ

– Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

– Vechime in domeniu minim 1 an

– Cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);

– Posesor de permis  de conducere, cat. B;

c) Bibliografia şi relaţiile suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0269/568119  int.7 sau la adresa de email: acorsibiu@gmail.com.

d) Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

– Cerere de înscriere la concurs;

– Copia actului de identitate (originalul va fi prezentat  ptr. certificare);

– Copie a diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, original prezentat pentru certificare;

– Copia carnetului de muncă, sau dupa caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

– Copie permis de conducere, original prezentat ptr. certificare;

– Curriculum Vitae;

– Cazierul judiciar;

– Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare;

– Declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.


Oferim locuri de muncă în Germania, pentru îngrijire seniori la domiciliu.

Seriozitatea, devotamentul şi sensibilitatea în relaţia cu seniorii sunt atuurile dumneavoastră.

Sunt necesare: experienţă şi cunoştinţele de limba germană la nivel de conversaţie.

Asigurăm cursuri de pregătire pentru îngrijire a seniorilor la domiciliu.

Transport, masă şi cazare gratuit.

Consultanţă permanentă, atât în România cât şi în Germania. Seriozitate şi respect. Nu percepem comision sau alte taxe.

Informaţii la telefon 0756-420.197


ANUNȚ  CONCURS MUNCITORI CALIFICAȚI

Primăria comunei Sadu, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, în cadrul compartimentului Serviciul de administrare a domeniului public și privat al comunei SADU:

– 1 post muncitor calificat ( tractorist)

– 1 post muncitor calificat (salubrizor)

în data de 16 mai 2017 (proba practică) ora 10 ºº şi 19 mai 2017 (proba interviu ) ora 10ºº.

Data și locul desfăşurării concursului: 27 iunie 2017 proba scrisă la sediul Primăriei comunei Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu

Condiţiile de ocupare a postului:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Studii generale / calificare profesională;

– Minim 3 ani vechime în exercitarea profesiei;

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care trebuie  conțină următoarele documente:

 • Cerere de înscriere
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, conform cu originalul;
 • Copia carnetului de muncă (conform cu originalul) sau, după caz, o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
 • Cazier judiciar
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • Curriculum vitae

Dosarele de concurs se depun până la data de 20 iunie 2017, ora 16:00.

Relaţii suplimentare și bibliografia concursului pe site-ul www.sadu.ro și la telefon 0269568119wenglor este o companie originară din Tettnang, Germania, cu activitate în Sibiu din anul 2001, fiind una dintre primele firme cu capital german, producătoare de senzori şi echipamente de înaltă tehnologie cu departamente de producție, proiectare și desfacere.

Pentru departamentul de productie societatea angajeaza:

Montator aparataj electric

Candidata ideala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie îndemânatica
 • sa aiba dexteritate si o acuitate vizuala buna
 • sa isi doreasca un loc de munca sigur pe termen lung într-un mediu flexibil

Program de lucru: 2 schimburi permanente

Studii: medii

Avantaje oferite angajatilor (reduceri la: consultatii medicale, acces la SPA, masaj etc)

Ti-am trezit interesul?

Trimite-ne CV-ul la adresa de mai jos:

 

wenglor electronic innovation lito SCS

Terezian, Str. Cãprioarelor nr. 4, 550089 Sibiu

Tel: 0269/207700                                              

Fax: 0269/207788

E-mail: info.ro@wenglor.com


guhring_tehnicieni
Recrutare candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I

Jandarmeria Sibiu recrutează candidaţi din judeţul Sibiu pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017.
Toţi tinerii care îşi doresc o carieră în Jandarmeria Română sunt aşteptaţi pentru înscriere la sediul instituţiei noastre situat pe calea Poplăcii nr. 85, Sibiu.
Detalii pot fi obţinute accesând link-ul: http://www.jandarmeriasibiu.ro/Locuri-de-admitere-in-institutiile-de-invatamant.html sau la telefon 0269 233 190, int. 24 535.


ANGAJĂM în condiții avantajoase:

 • INGINERI  INSTALAȚII / CONSTRUCȚII
 • INSPECTOR RESURSE UMANE
 • MAISTRU MECANIC
 • SUDORI ELECTRIC / AUTOGEN
 • LĂCĂTUȘI MECANICI
 • INSTALATORI APĂ-CANAL
 • FIERAR-BETONIȘTI
 • ZIDARI
 • MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului.

Relații la telefon: 0269/238.201.

CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societății din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2


ELKA International SRL Str. Harghitei Nr.6 RO 535400 Cristuru Secuiesc Jud. Harghita, Romania

We, as an international logistic company located in Germany and in Romania, are looking for a reliable logistics manager to be responsible for the overall supply chain management.

The goal is to manage the entire order cycle so as to enhance business development and ensure sustainability and customer satisfaction.

 

Responsibilities

Strategically plan and manage logistics, warehouse, transportation and customer services

Optimize and coordinate full order cycle

Negotiate with suppliers, manufacturers and consumers

Keep track of quality, quantity, stock levels, delivery times, transport costs and efficiency

Arrange warehouse, plan routes and process shipments

Supervise and train warehouse staff

Analyze data to assess performance and implement improvements

Comply with laws, regulations and ISO requirements

Requirements

Working experience as a logistics manager

Record of successful distribution and logistics management

      Ability to lead and manage staff

Proficient in standard logistics software

Excellent analytical, problem solving and organisational skills

Ability to work independently and handle multiple projects

Excellent knowledge of English or German languages

      Study: in Business Administration, Economical Studies or Logistics

 The working place is at the Romanian Headquarter of the company, in the region of Sighisoara.

 

We look forward to your application to send to email: szaral@yahoo.com


Societate comercială angajăm muncitor necalificat.

Oferim celor care se alătură echipei:
– locuri de muncă legale în Germania
– se încheie contract cu firma fără taxe și comisioane de intermediere
– pachet salarial motivant
– transport asigurat de la cazare la locul de muncă.
Cerință obligatorie:
– cunoașterea limbii germane la nivel conversațional.
Detalii la numerele de telefon: 0786.536.498 sau 0786.536.497, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00.


PANCAR, societate care produce mijloace de transport auto, cu sediul în localitatea Cristian, angajează:

 • lăcătuși
 • sudori

Salariu motivant. Informații la telefon 0722 534770.


palplast


Industrial Action angajează
• lăcatuș experimentat în hidraulică și pneumatică
• strungar pe strung universal și copiator
• electrician specializat în repararea preselor, ghilotinelor și abkanturilor
tel. : 0744 771 838 / 0751 024 476


anunt-danemarca