Locuri de muncă

Primăria comunei Sadu, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, Compartimentul urbanism și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 22 aprilie 2019, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Sadu.

Condiţii specifice prevăzute în fișa postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată   absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii:  arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului, restaurare, inginerie, construcţii, topografie, geologie, administraţie publică, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minim 7 ani;

– cunoştinţe de operare pe calculator.

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea   nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completările  ulterioare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea  a III-a, la sediul Primăriei comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, Sadu, jud. Sibiu, telefon:0269-568.119 int. 104, fax: 0269-568.027, e-mail: contact@sadu.ro, persoana de contact: Milonean Anca-Maria, secretarul comunei Sadu.


Primăria Comunei Sadu, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedetermintă, a următorului post contractual vacant: ASISTENT MEDICAL COMUNITAR.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise:: 15 aprilie 2019, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Sadu.

Condiţii specifice prevăzute în fișa postului:

– Studii de specialitate – asistent medical generalist / asistent medical de pediatrie / asistent medical de obstetrică-ginecologie (Diplomă de bacalaureat liceu sanitar plus Certificat de absolvire a şcolii PL de 1 an (echivalare studii cf. H.G. 797/1997)/școala postliceală sanitară/ colegiul universitar medical/ facultate de medicină specializarea asistență medicală/ moașe; Domiciliul pe raza comunei Sadu; Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim; Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. plus Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minim 12 luni;

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, Primăria comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, județul Sibiu până la data de 05 aprilie 2019, ora 14:00.

Bibliografia și relații suplimentare se obțin de la sediul Primăriei comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, Sadu, jud. Sibiu, telefon: 0269-568.119 int. 104, fax: 0269-568.027, e-mail: contact@sadu.ro, persoană de contact: Milonean Anca Maria, secretarul comunei Sadu.APĂ CANAL SIBIU S.A. angajează pentru  Sector Avrig

Inginer în domeniul: instalații în construcții / hidrotehnică / mecanic

Cerinţe:

 • studii superioare tehnice în domeniul: instalații /construcții / hidrotehnică  sau studii tehnice profil: mecanic sau construcții drumuri;
 • experiență profesională în domeniul studiilor absolvite – minim 2 ani;
 • experiența profesională în domeniul instalațiilor de apă si canalizare constituie avantaj;
 • cunoștințe temeinice de operare PC;
 • permis conducere categ. B;
 • experiența ca diriginte de șantier constituie avantaj;
 • abilități muncă în echipă.

La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma de absolvire studii superioare, adeverinţa medicală de la medicul de familie, CV, copie CI/ BI. Actele se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, până la data de 25.02.2019, ora 15.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/222916, interior 117Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Revoluţiei, nr. 4 – 6, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post de personal contractual de execuţie, pe perioadă nedeterminată, respectiv muncitor calificat IV-I (ospătar) la Serviciul Logistic – Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă – Popotă.

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii specifice:

a) să fie absolvenţi de şcoală profesională cu examen de calificare ospătar sau studii liceale cu diplomă de bacalaureat, filiera tehnologică  – calificare ospătar sau studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi un program de formare profesională finalizat cu examen de certificare în calificarea profesională ospătar;

b) să aibă minim doi ani vechime în muncă şi minim doi ani vechime în specialitate;

c) să fie apţi  medical şi psihologic pentru ocuparea postului scos la concurs.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, situat în municipiul Sibiu, str. Revoluţiei, nr. 4 – 6 şi va consta în:

1.    Selecţia dosarelor de candidat – 28.02.2019;

2.    Proba practică – 06.03.2019, începând cu ora 10:00;

3.    Interviu – 11.03.2019, începând cu ora 10:00;

Pentru înscrierea la concurs, în perioada 30 ianuarie – 12 februarie 2019, candidaţii vor prezenta şi depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu – Serviciul Resurse Umane situat în municipiul Sibiu, str. str. Revoluţiei, nr. 4 – 6, în volum complet, dosarele de candidat.

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului se pot obţine pe pagina de internet a instituţiei www.politiasibiu.ro, sau la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, telefon 0269/208311 de luni până vineri între orele 08:00-16:00.


Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Sibiu aduce în atenţia tinerilor (băieţi şi fete) care doresc să candideze pentru admiterea în colegiile naţionale militare, şcolile de maiştri militari şi subofiţeri sau academiile militare în anul şcolar/universitar 2019-2020 faptul că se pot prezenta la sediul nostru din Calea Dumbrăvii nr. 28, în vederea consilierii şi întocmirii dosarelor de candidaţi.

Informaţii detaliate referitoare la criteriile de recrutare (generale şi specifice), documentele necesare întocmirii dosarului de candidat, probele de selecţie şi concursul de admitere se pot obţine la sediul Biroului Informare Recrutare.

Sunt scoase la concurs un număr de 600 de locuri în colegiile naţionale militare, 893 de locuri în învăţământul militar universitar, 1.077 de locuri în învăţământul militar postliceal (678 pentru maiștri militari și 399 de locuri pentru subofițeri).

Termenul limită pentru întocmirea dosarelor de candidat este 01.03.2019.

***

S-au suplimentat locurile pentru anul școlar 2018-2019 la cursul de formare a ofițerilor în activitate – filiera indirectă la arma Căi ferate – termenul limită pentru întocmirea dosarelor de candidat este 03.04.2019.

De asemenea, au fost suplimentate locurile pentru anul școlar 2018-2019 la cursul de formare a subofițerilor în activitate – filiera indirectă la arma Rachete și artilerie antiaeriană – termenul limită pentru întocmirea dosarelor de candidat este 08.02.2019.

Informaţii detaliate referitoare la criteriile de recrutare (generale şi specifice), documentele necesare întocmirii dosarului de candidat, probele de selecţie şi concursul de admitere se pot obţine la sediul Biroului Informare Recrutare.

Relaţii la nr. de telefon 0269/244712.


APĂ CANAL SIBIU S.A. angajează pentru:

 • Stația de epurare ape uzate Mohu:
 1. Mecanic de intretinere:- 3 posturi

Cerinţe:

– calificare în meseria de instalator / lăcătuş mecanic/prelucrator prin aschiere/electromecanic;

– experienţă profesională minim 2 ani;

– calificare/experiență în sudură constituie un avantaj

– apt pentru lucru la înălțime

– alte calificări constituie un avantaj (sudor, strungar) .

 • Biroul Administrativ Sibiu
 1. Femeie de serviciu – cod cor 911201- 1 post

Execută activități de curățenie zilnică în sediul firmei sau la alte locații ale acesteia.

Cerințe:

– minim studii generale;

– experiența în domeniu reprezintă un avantaj (curățenie, întreținere);

– cazier judiciar

 1. Inginer în domeniul: construcții – 1 post

Cerinţe:

– studii superioare tehnice în domeniul constructii / studii politehnice

– experiență în domeniul constituie avantaj

– cunoștințe temeinice de operare PC;

– permis conducere categ. B reprezinta avantaj;

– abilitati munca in echipa .

 • Laboratorul de analize apă potabilă:
 1. Laborant chimist – cod COR 311101 – 1 post

Cerinţe:

– studii medii de specialitate – chimie;

– experienţă laborator minim 1 an;

– cunoştinţe de operare PC;

– cu abilități de a lucra în echipă;

– permis conducere categ. B

La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma de absolvire studii medii/postliceale, adeverinţa medicală de la medicul de familie, CV, copie CI/ BI. Actele se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, până la data de 04.02.2019, ora 15.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/222916.Angajăm agenți de curățenie pentru hypermarket în Sibiu. Oferim salariu motivant, plătit la timp + bonuri de masă + plata orelor suplimentare. Informații de luni – vineri între orele 09:00-18:00 la tel: 0784.290.182


Societate comercială angajează muncitori pentru tâmplărie și vopsitor mobilier pentru fabrica din Sibiu. Telefon: 0756/111660


Trimiteți-ne un CV pentru a intra în baza de date a societății !
Vă vom contacta la apariția posturilor disponibile care corespund pregătirii dvs.! E-mail nstoica@apacansb.ro


SOCIETATE  COMERCIALA angajează în condiții avantajoase:
Inginer instalații apă canal
Electrician  auto
Electromecanic
Maistru instalator
Sudor
Lăcătuș  mecanic
Instalator  apă  canal
Fierar-Betonist
Muncitor necalificat
Oferim salariu atractiv, tichete de masa si decontarea transportului.
CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societatii din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2
 
Relatii la telefon: 0269/238.201.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  (DGASPC) Sibiu, instituţie subordonată Consiliului Judeţean, recrutează asistenţi maternali profesionişti.

Persoanele interesate sunt aşteptate să se prezinte la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu  (str. Mitropoliei nr.2, Sibiu) la Serviciul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală (0269/232066 int.42,43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie ţinut cont de câteva condiţii:

 1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 4. Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi;
 5. Să aibă minimum 10 clase;
 6. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 7. Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având in vedere situaţia de risc.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist (AMP) pot fi găsite şi pe site-ul DGASPC Sibiu  www.dasib.ro .

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul asistentului maternal (minim pe economie – 1900 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil: – pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 200 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună; pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună

Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.


Firmă mică din Sibiu angajează şofer profesionist pentru lucru pe comunitate 6 săptămâni cu 2 acasă. Asigur transport de la firma la camion şi înapoi la firmă. Diurnă ext. 60 Eur + salariu Ro. Mai multe informaţii la telefon 0746-178.278

Oferim locuri de muncă în Germania, pentru îngrijire seniori la domiciliu.

Seriozitatea, devotamentul şi sensibilitatea în relaţia cu seniorii sunt atuurile dumneavoastră.

Sunt necesare: experienţă şi cunoştinţele de limba germană la nivel de conversaţie.

Asigurăm cursuri de pregătire pentru îngrijire a seniorilor la domiciliu.

Transport, masă şi cazare gratuit.

Consultanţă permanentă, atât în România cât şi în Germania. Seriozitate şi respect. Nu percepem comision sau alte taxe.

Informaţii la telefon 0756-420.197ANGAJĂM în condiții avantajoase:

 • INGINERI  INSTALAȚII / CONSTRUCȚII
 • INSPECTOR RESURSE UMANE
 • MAISTRU MECANIC
 • SUDORI ELECTRIC / AUTOGEN
 • LĂCĂTUȘI MECANICI
 • INSTALATORI APĂ-CANAL
 • FIERAR-BETONIȘTI
 • ZIDARI
 • MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului.

Relații la telefon: 0269/238.201.

CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societății din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2


Societate comercială angajăm muncitor necalificat.

Oferim celor care se alătură echipei:
– locuri de muncă legale în Germania
– se încheie contract cu firma fără taxe și comisioane de intermediere
– pachet salarial motivant
– transport asigurat de la cazare la locul de muncă.
Cerință obligatorie:
– cunoașterea limbii germane la nivel conversațional.
Detalii la numerele de telefon: 0786.536.498 sau 0786.536.497, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00.


PANCAR, societate care produce mijloace de transport auto, cu sediul în localitatea Cristian, angajează:

 • lăcătuși
 • sudori

Salariu motivant. Informații la telefon 0722 534770.


palplast


Industrial Action angajează
• lăcatuș experimentat în hidraulică și pneumatică
• strungar pe strung universal și copiator
• electrician specializat în repararea preselor, ghilotinelor și abkanturilor
tel. : 0744 771 838 / 0751 024 476


WhatsApp chat