Locuri de muncă

Primăria Comunei Sadu, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedetermintă, a următorului post contractual vacant: asistent medical comunitar.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, județul Sibiu în data de 11 octombrie 2018, ora 9:00 – proba scrisă și 15 octombrie 2018, ora 9:00 – interviul.

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, Primăria comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, județul Sibiu până la data de 02 octombrie 2018, ora 14:00.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinescă următoarele condiții:  Studii de specialitate – asistent medical generalist / asistent medical de pediatrie / asistent medical de obstetrică-ginecologie (Diplomă de bacalaureat liceu sanitar plus Certificat de absolvire a şcolii PL de 1 an (echivalare studii cf. H.G. 797/1997)/școala postliceală sanitară/ colegiul universitar medical/ facultate de medicină specializarea asistență medicală/ moașe; Domiciliul la maxim 15 km de comuna Sadu; Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim; Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. plus Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu.

Bibliografia și relații suplimentare se obțin de la sediul primăriei, pe site-ul instituției: www.sadu.ro și la nr. telefon: 0269-568119.


Inspectoratul Școlar Județean Sibiu organizează concurs pentru ocuparea   1/1  post  CONSILIER II. /Studii superioare, compartiment secretariat-arhivă /

Concursul  va avea loc în data de joi, 27 septembrie 2018 , ora 13 , la sediul unităţii.

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun la secretariatul ISJ SIBIU in perioada  11-17 septembrie  2018, în intervalul orar 10-12.

Rezultatul evaluării dosarelor și afișarea candidaților eligibili – vineri, 21 sept. 2018.

Eventuale contestații la evaluare dosar se depun la secretariatul IȘJ Sibiu – 24 sept. 2018. Afișare rezultat parțial 24 sept. 2018 ora 16,00.

Concursul în data de joi, 27 sept. 2018 , ora 13.

Afișare rezultate 27 sept.2018, ora 16. Eventuale contestații 27 sept. 2018, ora 8-9 la sediul ISJ Sibiu.

Afișarea rezultatelor finale -28 septembrie 2018.

Angajarea candidatului reușit la concurs – 1 octombrie  2018.

Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii sau la telefon nr . 0733553835.


Inspectoratul Școlar Județean Sibiu organizează concurs pentru ocuparea   1/1  post  CONSILIER II. /Studii superioare, compartiment audit /

Concursul  va avea loc în data de joi, 27 septembrie 2018 , ora 13 , la sediul unităţii.

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun la secretariatul ISJ SIBIU in perioada  11-17 septembrie  2018, în intervalul orar 10-12.

Rezultatul evaluării dosarelor și afișarea candidaților eligibili – vineri, 21 sept. 2018.

Eventuale contestații la evaluare dosar se depun la secretariatul IȘJ Sibiu – 24 sept. 2018. Afișare rezultat parțial 24 sept. 2018 ora 16,00.

Concursul în data de joi, 27 sept. 2018 , ora 13.

Afișare rezultate 27 sept.2018, ora 16. Eventuale contestații 27 sept. 2018, ora 8-9 la sediul ISJ Sibiu.

Afișarea rezultatelor finale -28 septembrie 2018.

Angajarea candidatului reușit la concurs – 1 octombrie  2018.

Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii sau la telefon nr . 0733553835.


CONCURS PENTRU POSTUL DE CONSILIER 1I  (1/1 normă) Secretar-arhivar (1/1 normă) și Auditor  intern (1/1 normă)

Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu organizează concurs de ocupare a posturilor de CONSILIER II  (1/1 normă)  Secretar-arhivar și Auditor  intern

Concursul se desfășoară în următoarele etape:

 1. 11-17 SEPTEMBRIE 2018 -Depunere dosar concurs,
 2. 21 SEPTEMBRIE 2018 -Afisarea candidaților eligibili
 3. 27 SEPTEMBRIE 2018, ora 13 proba scrisă, ora 15 – INTERVIU
 4. Afișarea rezultatelor – 27 SEPTEMBRIE 2018
 5. Eventuale contestații – 27 SEPTEMBRIE 2018 /DEPUNERI LA ISJ SIBIU /
 6. Afișarea rzultatelor finale- 28 SEPTEMBRIE 2018
 7. Angajarea candidatului reușit la concurs – 1 OCTOMBRIE 2018

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • cunosc limba română scris şi vorbit.
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • au capacitate deplină de exerciţiu.
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

Proba scrisă Interviu şi CV

DOSARUL DE CONCURS

înscrierea candidaţilor la concurs în perioada 11-17 SEPTEMBRIE 2018 la secretariatul ISJ Sibiu, cu un dosar care va conţine următoarele documente :

 • opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
 • cerere pentru participare la concurs;
 • curriculum vitae;
 • copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
 • fisa medicală;
 • cazier judiciar în original;
 • recomandare de la ultimele două locuri de muncă, vizate de conducătorii unităţilor respective dacă e cazul.
 • Diplomă de studii
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.


Angajăm agenți de curățenie pentru hypermarket în Sibiu. Oferim salariu motivant, plătit la timp + bonuri de masă + plata orelor suplimentare. Informații de luni – vineri între orele 09:00-18:00 la tel: 0784.290.182


Societate comercială angajează muncitori pentru tâmplărie și vopsitor mobilier pentru fabrica din Sibiu. Telefon: 0756/111660


Trimiteți-ne un CV pentru a intra în baza de date a societății !
Vă vom contacta la apariția posturilor disponibile care corespund pregătirii dvs.! E-mail nstoica@apacansb.ro


SOCIETATE  COMERCIALA angajează în condiții avantajoase:
Inginer instalații apă canal
Electrician  auto
Electromecanic
Maistru instalator
Sudor
Lăcătuș  mecanic
Instalator  apă  canal
Fierar-Betonist
Muncitor necalificat
Oferim salariu atractiv, tichete de masa si decontarea transportului.
CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societatii din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2
 
Relatii la telefon: 0269/238.201.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  (DGASPC) Sibiu, instituţie subordonată Consiliului Judeţean, recrutează asistenţi maternali profesionişti.

Persoanele interesate sunt aşteptate să se prezinte la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu  (str. Mitropoliei nr.2, Sibiu) la Serviciul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală (0269/232066 int.42,43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie ţinut cont de câteva condiţii:

 1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 4. Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi;
 5. Să aibă minimum 10 clase;
 6. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 7. Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având in vedere situaţia de risc.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist (AMP) pot fi găsite şi pe site-ul DGASPC Sibiu  www.dasib.ro .

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul asistentului maternal (minim pe economie – 1900 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil: – pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 200 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună; pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună

Asistentul maternal profesionist  ( AMP ) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.


Firmă mică din Sibiu angajează şofer profesionist pentru lucru pe comunitate 6 săptămâni cu 2 acasă. Asigur transport de la firma la camion şi înapoi la firmă. Diurnă ext. 60 Eur + salariu Ro. Mai multe informaţii la telefon 0746-178.278

Oferim locuri de muncă în Germania, pentru îngrijire seniori la domiciliu.

Seriozitatea, devotamentul şi sensibilitatea în relaţia cu seniorii sunt atuurile dumneavoastră.

Sunt necesare: experienţă şi cunoştinţele de limba germană la nivel de conversaţie.

Asigurăm cursuri de pregătire pentru îngrijire a seniorilor la domiciliu.

Transport, masă şi cazare gratuit.

Consultanţă permanentă, atât în România cât şi în Germania. Seriozitate şi respect. Nu percepem comision sau alte taxe.

Informaţii la telefon 0756-420.197ANGAJĂM în condiții avantajoase:

 • INGINERI  INSTALAȚII / CONSTRUCȚII
 • INSPECTOR RESURSE UMANE
 • MAISTRU MECANIC
 • SUDORI ELECTRIC / AUTOGEN
 • LĂCĂTUȘI MECANICI
 • INSTALATORI APĂ-CANAL
 • FIERAR-BETONIȘTI
 • ZIDARI
 • MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului.

Relații la telefon: 0269/238.201.

CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societății din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2


Societate comercială angajăm muncitor necalificat.

Oferim celor care se alătură echipei:
– locuri de muncă legale în Germania
– se încheie contract cu firma fără taxe și comisioane de intermediere
– pachet salarial motivant
– transport asigurat de la cazare la locul de muncă.
Cerință obligatorie:
– cunoașterea limbii germane la nivel conversațional.
Detalii la numerele de telefon: 0786.536.498 sau 0786.536.497, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00.


PANCAR, societate care produce mijloace de transport auto, cu sediul în localitatea Cristian, angajează:

 • lăcătuși
 • sudori

Salariu motivant. Informații la telefon 0722 534770.


palplast


Industrial Action angajează
• lăcatuș experimentat în hidraulică și pneumatică
• strungar pe strung universal și copiator
• electrician specializat în repararea preselor, ghilotinelor și abkanturilor
tel. : 0744 771 838 / 0751 024 476