Documentele se depun la sediul societății, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, relaţii suplimentare tel. 0269 222 916, interior 117.

POSTURI DISPONIBILE

A) Pentru Laboratorul de analize apă potabilă

LABORANT BACTERIOLOG – cod COR 311606-1 post

Cerinţe:

– studii medii/postliceale de specialitate biologie;
– experienţa de laborator costituie avantaj;
– cunoştinţe de operare PC;
– cu abilități de a lucra în echipă;

La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma de absolvire studii medii/postliceale, adeverinţa medicală de la medicul de familie, CV, copie CI/ BI. Actele se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, până la data de 20.03.2018, ora 15.
Relaţii suplimentare la tel. 222916, interior 117

B) CITITOR CONTOARE APĂ– COD COR 962303 (1 post – pentru municipiul Sibiu )

Activitatea presupune citirea contoarelor de apă la nivel de branşamente pozate în şahturi, pivniţe şi subsoluri.

Condiţii minime:
• studii medii tehnice
• experienţă în meserie minim 2 ani constituie avantaj;
• sănătate şi condiţie fizică bune
• abilităţi de comunicare, dinamic

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, împreună cu copia diplomei şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 20.03.2018, ora 15.00.
Relaţii suplimentare tel. 0269 222916, interior 117.

C) Pentru sectorul Avrig

– Electrician de întreținere și reparații – cod COR 741307-1 post

Cerinţe:-studii medii de specialitate în domeniul electric/electrotehnic/elecromecanic;
–  min. 2 ani experiență profesională;
– apt lucru la înălțime, apt tură noapte;
– experiența în automatizări constituie un avantaj.

La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma de absolvire studii medii/postliceale, adeverinţa medicală de la medicul de familie, CV, copie CI/ BI. Actele se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, până la data de 20.03.2018, ora 15.
Relaţii suplimentare la tel. 222916, interior 117.

Trimite-ti-ne un CV pentru a intra in baza de date a societatii !
Va vom contacta la aparitia posturilor disponibile care corespund pregatirii dvs.! E-mail nstoica@apacansb.ro


SOCIETATE  COMERCIALA angajează în condiții avantajoase:
Inginer instalatii apa canal
Electrician  auto
Electromecanic
Maistru instalator
Sudor
Lacatus  mecanic
Instalator  apa  canal
Fierar-Betonist
Muncitor necalificat
Oferim salariu atractiv, tichete de masa si decontarea transportului.
CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societatii din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2
 
Relatii la telefon: 0269/238.201.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  (DGASPC) Sibiu, instituţie subordonată Consiliului Judeţean, recrutează asistenţi maternali profesionişti.

Persoanele interesate sunt aşteptate să se prezinte la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu  (str. Mitropoliei nr.2, Sibiu) la Serviciul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală (0269/232066 int.42,43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie ţinut cont de câteva condiţii:

 1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 4. Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi;
 5. Să aibă minimum 10 clase;
 6. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 7. Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având in vedere situaţia de risc.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist (AMP) pot fi găsite şi pe site-ul DGASPC Sibiu  www.dasib.ro .

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul asistentului maternal (minim pe economie – 1900 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil: – pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 200 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună; pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună

Asistentul maternal profesionist  ( AMP ) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.


Primăria Comunei Sadu, județul Sibiu, având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacant: asistent medical comunitar.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, județul Sibiu în data de 15 MARTIE 2018, ora 10:00 – proba scrisă și 19 MARTIE 2018, ora 10:00 – interviul.

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, Primăria comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, județul Sibiu până la data de 9 MARTIE 2018, ora 14:00.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinescă următoarele condiții:  Studii de specialitate – asistent medical generalist / asistent medical de pediatrie / asistent medical de obstetrică-ginecologie (Diplomă de bacalaureat liceu sanitar plus Certificat de absolvire a şcolii PL de 1 an (echivalare studii cf. H.G. 797/1997)/școala postliceală sanitară/ colegiul universitar medical/ facultate de medicină specializarea asistență medicală/ moașe; Domiciliul pe raza comunei Sadu; Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim; Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. plus Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu.

Bibliografia și relații suplimentare se obțin de la sediul primăriei, pe site-ul instituției: www.sadu.ro și la nr. telefon: 0269-568119.


Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu achiziționează servicii de administrare a imobilului Centrul de Cercetare Păltiniș (cod CPV 98341130-5). Informații suplimentare la sediul DGA, Bd. Victoriei, nr. 10 sau la telefon: 0269210498.


La nivelul INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN SIBIU, se organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare în vederea încadrării directe, a următoarelor posturi vacante corespunzătoare următoarelor funcţii:

 • ofiţer specialist I la Serviciul Logistic – Compartimentul Marketing şi Achiziţii,
 • ofiţer principal II la Serviciul Logistic – Compartimentul Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă,
 • ofiţer principal II la Serviciul de Investigare a criminalităţii economice – Biroul de Investigaţii complexe,
 • ofiţer principal II la Serviciul Criminalistic – Compartimentul Identificări judiciare,
 • agent II la Compartimentul Financiar,
 • agent IV la Poliţia Municipiului Sibiu – Poliţia pentru centrul istoric – siguranţă publică şi patrulare,
 • operator controlor date (personal contractual) la Serviciul Rutier – Compartimentul Implementări abateri,
 • referent II-IA (personal contractual) la Poliţia municipiului Mediaş – Compartimentul Secretariat şi documente clasificate.

Anunţurile care conţin detaliile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor se regăsesc postate pe site-ul de internet al I.P.J. Sibiu – https://sb.politiaromana.ro, Sectiunea Cariera – Posturi scoase la concurs şi de asemenea sunt afişate la avizierul inspectoratului.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, la numărul de telefon 0269/208.311, sau la sediul unităţii din municipiul Sibiu, str. Revoluţiei, nr. 4-6.


Firmă mică din Sibiu angajează şofer profesionist pentru lucru pe comunitate 6 săptămâni cu 2 acasă. Asigur transport de la firma la camion şi înapoi la firmă. Diurnă ext. 60 Eur + salariu Ro. Mai multe informaţii la telefon 0746-178.278


Oferim locuri de muncă în Germania, pentru îngrijire seniori la domiciliu.

Seriozitatea, devotamentul şi sensibilitatea în relaţia cu seniorii sunt atuurile dumneavoastră.

Sunt necesare: experienţă şi cunoştinţele de limba germană la nivel de conversaţie.

Asigurăm cursuri de pregătire pentru îngrijire a seniorilor la domiciliu.

Transport, masă şi cazare gratuit.

Consultanţă permanentă, atât în România cât şi în Germania. Seriozitate şi respect. Nu percepem comision sau alte taxe.

Informaţii la telefon 0756-420.197wenglor este o companie originară din Tettnang, Germania, cu activitate în Sibiu din anul 2001, fiind una dintre primele firme cu capital german, producătoare de senzori şi echipamente de înaltă tehnologie cu departamente de producție, proiectare și desfacere.

Pentru departamentul de productie societatea angajeaza:

Montator aparataj electric

Candidata ideala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie îndemânatica
 • sa aiba dexteritate si o acuitate vizuala buna
 • sa isi doreasca un loc de munca sigur pe termen lung într-un mediu flexibil

Program de lucru: 2 schimburi permanente

Studii: medii

Avantaje oferite angajatilor (reduceri la: consultatii medicale, acces la SPA, masaj etc)

Ti-am trezit interesul?

Trimite-ne CV-ul la adresa de mai jos:

wenglor electronic innovation lito SCS

Terezian, Str. Cãprioarelor nr. 4, 550089 Sibiu

Tel: 0269/207700                                              

Fax: 0269/207788

E-mail: info.ro@wenglor.com


ANGAJĂM în condiții avantajoase:

 • INGINERI  INSTALAȚII / CONSTRUCȚII
 • INSPECTOR RESURSE UMANE
 • MAISTRU MECANIC
 • SUDORI ELECTRIC / AUTOGEN
 • LĂCĂTUȘI MECANICI
 • INSTALATORI APĂ-CANAL
 • FIERAR-BETONIȘTI
 • ZIDARI
 • MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului.

Relații la telefon: 0269/238.201.

CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societății din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2


ELKA International SRL Str. Harghitei Nr.6 RO 535400 Cristuru Secuiesc Jud. Harghita, Romania

We, as an international logistic company located in Germany and in Romania, are looking for a reliable logistics manager to be responsible for the overall supply chain management.

The goal is to manage the entire order cycle so as to enhance business development and ensure sustainability and customer satisfaction.

 

Responsibilities

Strategically plan and manage logistics, warehouse, transportation and customer services

Optimize and coordinate full order cycle

Negotiate with suppliers, manufacturers and consumers

Keep track of quality, quantity, stock levels, delivery times, transport costs and efficiency

Arrange warehouse, plan routes and process shipments

Supervise and train warehouse staff

Analyze data to assess performance and implement improvements

Comply with laws, regulations and ISO requirements

Requirements

Working experience as a logistics manager

Record of successful distribution and logistics management

      Ability to lead and manage staff

Proficient in standard logistics software

Excellent analytical, problem solving and organisational skills

Ability to work independently and handle multiple projects

Excellent knowledge of English or German languages

      Study: in Business Administration, Economical Studies or Logistics

 The working place is at the Romanian Headquarter of the company, in the region of Sighisoara.

 

We look forward to your application to send to email: szaral@yahoo.com


Societate comercială angajăm muncitor necalificat.

Oferim celor care se alătură echipei:
– locuri de muncă legale în Germania
– se încheie contract cu firma fără taxe și comisioane de intermediere
– pachet salarial motivant
– transport asigurat de la cazare la locul de muncă.
Cerință obligatorie:
– cunoașterea limbii germane la nivel conversațional.
Detalii la numerele de telefon: 0786.536.498 sau 0786.536.497, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00.


PANCAR, societate care produce mijloace de transport auto, cu sediul în localitatea Cristian, angajează:

 • lăcătuși
 • sudori

Salariu motivant. Informații la telefon 0722 534770.


palplast


Industrial Action angajează
• lăcatuș experimentat în hidraulică și pneumatică
• strungar pe strung universal și copiator
• electrician specializat în repararea preselor, ghilotinelor și abkanturilor
tel. : 0744 771 838 / 0751 024 476


anunt-danemarca