(P) Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU / 188 / 2.2 / S/ 155742,  „Abordare inovativă şi pachet de resurse suport pentru stimularea participării la educaţie” (STIMUL)

 

În data de 31 octombrie 2015, în sala de conferinţe a hotelului „Afrodita” din localitatea Băile Herculane, s-a desfăşurat Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU / 188 / 2.2 / S / 155742, „Abordare inovativă şi pachet de resurse suport pentru stimularea participării la educaţie”(STIMUL).

WP_20151031_018

Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi, cu parteneri de proiect: Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi O.N.Gul Asociaţia Transformational Leadership Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii intervenţiilor integrate preventive şi remediale de informare, consiliere şi educaţie de tip „a doua şansă” pentru un grup ţintă de 1275 de persoane din 3 regiuni de dezvoltare, Sud-Vest Oltenia, Centru şi Nord-Vest, pentru conştientizarea şi valorificarea beneficiilor parcursului educaţional, în vederea diminuării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi a abandonului şcolar. Ca obiectivele specifice ale proiectului, menţionăm:

1. Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a importanţei învăţământului obligatoriu pentru persoane din grupul ţintă, din regiunile de referinţă.

2. Facilitarea accesului la servicii integrate şi personalizate de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională pentru 225 de persoane din componenta remedială şi pentru 1050 de persoane din componenta preventivă.

3. Eficientizarea programului educaţional „a doua şansă” şi a serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională remedială, din cele trei regiuni de implementare a proiectului, cu ajutorul unui instrument inovator T.I.C.

4. Îmbunătăţirea competenţei-cheie de comunicare în limba maternă pentru un număr de 225 de persoane din componenta remedială în cadrul programului de educaţie de tip „a doua şansă”.

WP_20151031_064

Acest proiect se înscrie, prin obiectivele sale generale şi specifice, în AXA PRIORITARĂ 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul Major de Intervenţie 2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii.

În conformitate cu unul dintre cele cinci obiective fundamentale ale Strategiei Europa 2020, şi anume, „Reducerea numărului de tineri care renunţă prematur la studii”, proiectul STIMUL vizează triada: PREVENIRE-INTERVENŢIE-COMPENSARE, prin elaborarea, pilotarea şi implementarea unui pachet integrat de servicii educaţionale inovative, care permit accesul grupului ţintă la noi oportunităţi şi la participarea egală a acestora la educaţie.

Activităţile întreprinse pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii sunt în conformitate cu noile linii integrate, privind tinerii din cadrul Agendei Lisabona şi din cadrul Pactului European privind Tinerii.

În cadrul conferinţei au avut loc dezbateri, pe atelierele de lucru, privind consilierea preventivă, consilierea remedială, elaborarea ghidurilor de pilotare şi de implementare pentru programul de tip „a doua șansă”, şi activităţi care au vizat clarificări şi stabilirea tuturor aspectelor tehnice referitoare la derularea optimă a proiectului.

Prof. Livia Maria Creţulescu, Expert diseminare

E-mail: liviacretulescu@gmail.com


stimul

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*