Parteneriat între ITM Sibiu și Marquardt

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu și compania Marquardt Schaltsysteme au decis să implementeze, în premieră pe ţară, un proiect pilot bazat pe principiul echilibrului social, urmărind îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă, chiar peste nivelul prevăzut de dispoziţiile legale în domeniu.

Întâlnirile ce au avut loc la sediul Marquardt din Sibiu cu un număr considerabil de lucrători, reprezentanţi ai acestora şi ai angajatorului, dar şi cu conducătorii direcţi ai locurilor de muncă, au urmărit ca în cadrul atelierelor de lucru organizate să se identifice unele probleme ce apar în organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, identificarea şi evaluarea riscurilor din mediul de lucru, realizarea mai atractivă a instruirilor specifice.

„În cadrul acestei colaborări novatoare, odată cu finalizarea întâlnirilor menţionate a fost prezentată managementului firmei Marquardt o serie de recomandări concrete pe baza principiilor ce decurg din bunele practici europene în domeniul prevenirii riscurilor ocupaţionale, constatându-se totodată că acestea se suprapun în mare măsură pe direcţiile prioritare de acţiune ale Programului de securitate şi sănătate în muncă, iniţiat de companie la începutul acestui an.

Astfel, se vor continua acţiunile de informare şi conştientizare, urmărind determinarea conducătorilor direcţi ai locurilor de muncă să acţioneze in scopul dezvoltării in cadrul colectivelor pe care le conduc, a unui climat de respect faţă de valorile atitudinale din domeniul prevenirii şi să militeze pentru instalarea pas cu pas a culturii  organizaţionale favorabile îndeplinirii obligaţiilor ce revin fiecărui lucrător in domeniul securităţii si sănătăţii în muncă.

O atenţie deosebită se va acorda monitorizării modului în care conducătorii locurilor de muncă se implică in mod direct şi personal în observarea şi corectarea comportamentului greşit, generator de riscuri de accidentare, din partea lucrătorilor din subordine”, se arată într-un comunicat de presă al ITM Sibiu.

Se vor organiza întâlniri periodice ale managementului de întreprindere cu conducătorii locurilor de muncă pentru a evalua îmbunătăţirile înregistrate în atitudinea preventivă a acestora şi a personalului de execuţie.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu va continua colaborarea cu Marquardt prin realizarea unei evaluări pe baza unui instrument de cercetare elaborat în cadrul instituţiei, a mediului de muncă destinat lucrătorilor cu vârstă peste 55 de ani, in scopul  mai bunei valorificări a acestei resurse umane, acţionând astfel în sprijinul generării unor locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*