Prelungirea programului de lucru cu publicul la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Sibiu

În scopul asigurării cadrului necesar derulării în condiţii optime a procesului electoral din data de 5 iunie 2016, cât şi pentru a veni în sprijinul alegătorilor ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, precum şi serviciile publice  comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale municipiilor, oraşelor şi comunelor (Dîrlos, Laslea, Orlat, Slimnic, Turnu Roşu) din judeţul Sibiu şi-au stabilit un program special de lucru pentru primiri/eliberări documente, atât în ziua premergătoare, cât şi în ziua desfăşurării alegerilor.

Astfel, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor a căror activitate este coordonată de instituţia noastră, vor funcţiona sâmbătă, 4 iunie 2016, între orele 08:00 – 16:00  şi duminică, 5 iunie 2016, între orele 07:00 – 21:00.Astfel, cetăţenii judeţului se pot prezenta la sediile instituţiilor sus-menţionate pentru a solicita noi acte de identitate, necesare exercitării dreptului la vot.

Obigativitate

„Aducem la cunoştinţă faptul că, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate deţinut, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care arondează pe linie de evidenţă a persoanelor localitatea de domiciliu, respectiv localitatea de reşedinţă”, explică Florin-Ioan Munteanu, director Executiv. Nerespectarea dispoziţiilor legale amintite constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei, în temeiul prevederilor art. 43 lit. b) din O.U.G. nr. 97/2005.

Acte necesare pentru preschimbarea actului de identitate

  1. a) cererea-tip pentru eliberarea actului de identitate;
  2. b) actul de identitate;
  3. c) certificatul de naştere, original şi copie;
  4. d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  5. e) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
  6. f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  7. g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
  8. h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  9. i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);
  10. j) documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (5 lei).

În situaţia în care titularii cererilor pentru eliberarea actului de identitate nu pot prezenta toate documentele necesare emiterii cărţii de identitate, serviciile de profil vor elibera solicitanţilor, după caz, cărţi de identitate provizorii.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*