Prevenirea arderilor de vegetaţie uscată

Pentru prevenirea incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru“ al judeţului Sibiu reaminteşte cetăţenilor normele de bază ce trebuie respectate la utilizarea focului deschis şi la igienizarea terenurilor.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 537, din 6 iunie 2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, „arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi”, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 RON. De asemenea, inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora” se sancţionează conform Legii nr. 307 din 2006, privind apărarea împotriva incendiilor cu amendă de la 1.000 RON la 2.500 RON.

Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face numai pe timp de zi, în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite de către consiliile locale, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi sau zone împădurite asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton, ulei, etc. Este necesară, de asemenea, obţinerea prealabilă a permisului de lucru cu focul. Emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului şi apărării împotriva incendiilor. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate avea ca efect poluarea gravă a mediului, respectiv a aerului, a solului şi dereglarea sau distrugerea ecosistemelor terestre. De asemenea, aceste tipuri de incendii pot afecta şi căile de comunicaţie (şosele sau căi ferate), fie punând în pericol participanţii la trafic, prin reducerea vizibilităţii şi producerea unor accidente rutiere, fie aducând pagube infrastructurii feroviare.

 

Compartimentul informare şi relaţii publice din cadrul ISU Sibiu

Participă la discuție!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WhatsApp chat