Prevenirea şi descurajarea violenţei în rândul adolescenţilor

 

 

Conform principiului universal conform căruia „este mai simplu şi facil de a preveni o boală decât a o trata“, Jandarmeria sibiană organizează campanii de prevenire a criminalităţii, a violenţei sub toate formele şi la toate nivelurile de dezvoltare a microgrupurilor societăţii. Am fost, suntem şi vom fi în continuare elogiaţi sau blamaţi de către societate în raport cu abilităţile noastre de a oferi protecţie, siguranţă, ordine, încredere, stabilitate, seriozitate şi credibilitate, „copiilor“ ei. Aportul este esenţial fie că este sub forma unui sfat prietenesc, omenesc sau îndrumare către o instituţie abilitată să soluţioneze problema, fie că este sub forma unei  repuneri în situaţia de drept cu ajutorul unor măsuri ferme, utilizând la nevoie constrângerea (fizică, morală, pecuniară, etc), sau chiar ajutorul prevenirii unor situaţii similare la alţi semeni (utilizarea sistemelor de comunicare în masă/deprinderea unor învăţăminte din greşeli anterioare/armonizarea cadrului legal, dar şi adaptarea la noile forme de convieţuire socială şi norme de conduită civică).

Un aspect important îl reprezintă suportul şi sprijinul suplinitor pe care îl oferă jandarmii în relaţionarea cu adolescenţii şi părinţii/tutorii legali, în numeroasele situaţii în care aceştia nu îşi cunosc drepturi fundamentale sau obligaţii elementare conferite de legislaţia în vigoare. Dacă în general omul tinde să se adapteze mai uşor la o nouă formă de convieţuire, mai bună, în ceea ce îl priveşte în mod direct, reversul e adesea provocator de interminabile discuţii şi scuze, disensiuni şi situaţii tensionate, cu toate că principiul de drept universal statuează clar: „necunoaşterea legii nu înlătură răspunderea pentru fapta comisă“.

Acţiunile de prevenire şi descurajare a violenţei în rândul adolescenţilor se desfăşoară în scop de sensibilizare a copiilor, părinţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi pentru creşterea gradului de siguranţă a tinerilor.

Activităţile vizează în principal dialogarea în cadrul orelor de dirigenţie cu elevii şi profesorii pe linia prevenirii şi combaterii absenţei în mod nejustificat de la cursuri, abandonul şcolar, formele violenţei în zona instituţiilor de învăţământ, înţelegerea, conştientizarea şi respectarea legislaţiei în domeniul ordinii şi siguranţei publice. Contribuţia jandarmilor se alătură eforturilor sociologilor şi psihologilor, ale cadrelor didactice şi ale părinţilor pentru formarea unei bune conduite tinerilor şi identificarea/soluţionarea problemelor cu care aceştia se confruntă.

Discuţiile purtate cu elevii în cadrul orelor de dirigenţie pentru consilierea şi îndrumarea acestora în scopul limitării fenomenului violenţei juvenile şi creşterii interesului pentru participarea la cursuri au avut ca scop disimulat şi  identificarea celor care provin din familii dezorganizate sau care au fost abandonaţi.

Principalele aspecte care trebuie şi în continuare urmărite le constituie:

– prezentarea competenţelor legislative de acţiune a Jandarmeriei Române şi a specificului acesteia;

– promovarea unui sentiment de respectare a legislaţiei în vigoare, a autorităţii publice şi a instituţiilor statului;

– discuţii şi consilierea elevilor în ceea ce priveşte unitatea dintre Şcoală (reprezentată prin elevi şi profesori) – forţe de ordine publică (reprezentate prin jandarmi) – şi familie (părinţii şi tutorii legali);

– familiarizarea elevilor cu respectarea climatului de ordine şi siguranţă publică, de respect faţă de profesori şi instituţiile de învăţământ, consecinţele faptelor acestora;

– respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului prevăzute în Constituţia României, principiul inviolabilităţii (dreptul la viaţă, integritate fizică şi psihică, libertatea individuală, dreptul la circulaţie liberă), libertatea de exprimare, dreptul la informaţie (libertatea întrunirilor);

– prevenirea sarcinilor nedorite, consecinţele consumului de tutun, alcool şi substanţe stupefiante, prevederile legislative care interzic comercializarea acestor produse către minori.

 

Cpt. Alexandru COSTEA, ofiţer relaţii publice Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Sibiu

Participă la discuție!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WhatsApp chat