Primăria comunei Poplaca – Anunț de participare pentru acordarea de finanțari nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2018 (P)

Anunț de participare pentru acordarea de finanțari nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2018

Primăria comunei Poplaca, cu sediul în Poplaca, str. Andrei Șaguna nr.572,jud. Sibiu,cod fiscal 4270724,telefon 0269/573101,fax 0269/573100, e-mail p_poplaca@yahoo.com anunță prima sesiune pentru acordarea de contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2018 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităților nonprofit de interes general în baza Legii nr.350/2005.

Finanțările nerambursabile se acordă conform HCL nr.21/06.03.2018 privind aprobarea Planului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Poplaca pentru activități nonprofit de interes general aferent anului 2018 și aprobarea Ghidurilor privind finanțările nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit,suma alocată fiind de 80.000 lei pentru următoarele domenii:

– Sport – 20.000 lei

– Cultură – 20.000 lei

– Culte – 40.000 lei

Informațiile privind condițiile de finanțare si procedura de selecție a proiectelor sunt prevăzute în Ghidurile de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale comunei Poplaca,jud.Sibiu alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes general aprobate prin HCL nr. 21/2018.

Acestea se pot obține de la Primăria comunei Poplaca.

Solicitanții vor depune documentația prevăzută în Ghidul solicitantului, în doua exemplare (original și copie) la Registratura Primăriei comunei Poplaca.

Perioada de depunere a proiectelor este  15 martie  – 16 aprilie 2018  pentru prima sesiune.

Evaluarea și selecția dosarelor se va efectua în perioada 17 -23 aprilie 2018.

Etichete: ,

Participă la discuție!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WhatsApp chat