„Calea Verde” – pe drumul cel bun

Directorul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, Bogdan Trif, afirmă că proiectul „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă“ a fost implementat în proporție de 50 la sută.

TrifInstituția sibiană este promotorul proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”,  finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 cu 3.822.997,51 euro nerambursabili, la care se adaugă cofinanțarea și cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbări climatice, având o valoare totală de 4.546.115 euro.

În 2016 se văd investițiile

Proiectul va avea ca rezultate primele strategii și planuri de acțiune din țară privind adaptarea la schimbările climatice pentru municipiile Sibiu, Brașov și Tg. Mureș, șase ghiduri privind  adaptarea la schimbările climatice; prima clădire a unei agenții de mediu din țară – sediul APM Sibiu – adaptată  la schimbările climatice și îmbunătățită din punct de vedere al eficienței energetice, prin dotarea clădirii cu sisteme de încălzire, răcire și ventilație bazate pe pompe de căldură și panouri solare, sistem de captare și recirculare a apei de ploaie, acoperiș verde și sisteme de termoizolație, rezultând o reducere a consumului anual total de energie a clădirii cu aproximativ 48% și 10.019 metri liniari de cabluri de telecomunicații și iluminat public amplasate în subteran, pe arterele principale ale municipiului Sibiu, Bd. Victoriei, Bd.  Milea, Bd. Coposu, Șos. Alba Iulia și Calea Dumbrăvii, cu repararea covorului asfaltic. Alte obiective vizate sunt: clădirea Grădiniței „Frații Grimm“ din Sibiu, care va fi adaptată la schimbările climatice și îmbunătățită din punct de vedere al eficienței energetice,  rezultând o reducere a consumului anual total de energie a clădirii cu aproximativ 30%, clădirea Centrului Social Tg. Mureș, care va fi îmbunătățită din punct de vedere al eficienței energetice – faza de proiect tehnic, o reducere a consumului anual total de energie a cladirii cu circa 22%, și trei stații meteorologice achiziționate  pentru monitorizarea parametrilor meteorologici amplasate în cele trei municipii, pentru fundamentarea datelor ce vor sta la baza eleborării strategiilor și planuri de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice.

Rute alternative în situații de urgență

Totodată, Universitatea „Lucian Blaga“, unul dintre parteneri, are în lucru realizarea studiului de trafic cu privire la adaptarea la schimbările climatice, până în prezent fiind derulată activitatea grupului de lucru la ULBS cu privire la tematica prioritizării autovehiculelor aparținând ISU și stabilirea unor rute alterative în situații de urgență. Universitatea sibiană urmează să realizeze un modul universitar pentru studenți privind adaptarea la schimbările climatice și un curs postuniversitar  pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi crearea de specialişti privind adaptarea la schimbări climatice.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*