Proiect pentru integrarea pe piața muncii a tinerilor | VIDEO

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează un proiect al cărui rezultat final îl reprezintă o bază de date cu  persoanele care au vârsta între 16 și 24 de ani, nu au loc de muncă și nu sunt cuprinse într-o formă de educație sau formare.

Ieri, la Sibiu, a avut loc o reuniune a partenerilor din cadrul proiectului.

Ce este registrul electronic?

„Registrul electronic al tinerilor NEET, creat în cadrul proiectului, a pornit de la sistemul de carduri, singura bază de date care asigură interoperabilitatea cu bazele de date ale Evidenței Populației, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Inspecției Muncii, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Casei Naționale de Pensii Publice, Oficiului Național al Registrului Comerțului“, afirmă Carla Ganea, manager de proiect.

„Chance 4 NEET – Registrul electronic al tinerilor NEET” este implementat în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului – Cancelaria prim-ministrului, Centrul Național de Pregătire în Statistică și IT System International. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 4 – „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, domeniul major de intervenţie 4.1 – „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Facilități

Tinerii pot beneficia de informare şi consiliere, formare profesională, medierea muncii, precum şi de alte măsuri active prevăzute de legislaţia în domeniu. De asemenea, Legea nr. 76/2000 stabileşte o serie de stimulente financiare pentru angajatorii care încadrează absolvenți, pe perioadă nedeterminată: 500 de lei pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; 600 de lei pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; 750 de lei pentru absolvenţii de învăţământ superior. Sumele se acordă lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat.

În cazul în care absolvenţii încadraţi fac parte din categoria persoanelor cu handicap, perioada de acordare a stimulentelor financiare este de 18 luni, pentru fiecare persoană angajată.

Angajatorii trebuie să menţină raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încheierii. Dacă după cele 18 luni încă menţin raporturile de muncă sau de serviciu primesc, pentru fiecare an de continuitate, dar nu mai mult de 2 ani, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane.

Ca urmare a subvenţionării angajatorilor ce încadrează absolvenți, în acest an au fost angajate 3.624 de persoane.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*