Proiectele la control

Reprezentanții Regiunii Centru au analizat stadiul implementării POR 2014-2020 și pregătirea regiunii pentru absorbția de fonduri europene în 2017.

sedinta-cdr-centruReuniunea de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) al Regiunii Centru a avut loc marți, în sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu. Membrii CDR Centru au dezbătut nouă subiecte, punând accent pe analiza stadiului de pregătire a proiectelor ce vor fi finanțate cu fonduri nerambursabile în anul următor și pe deciziile privind acțiunile ce vor fi întreprinse în ultimul trimestru al acestui an în procesul de dezvoltare regională.

Moment de bilanț

La întâlnirea de lucru, convocată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, au participat reprezentanții celor șase județe din regiunea, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, precum și invitați din alte structuri ale administratiei publice locale. A fost ultima reuniune de lucru a acestui for decizional regional din anul 2016.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucru al ADR Centru pentru anul 2017, precum și dezbateri privind implementarea fondurilor europene 2007-2013 la nivelul regiunii, cu accent pe implementarea POR 2007-2013.

Accent pe inovare și cercetare

Discuțiile au vizat și informarea reprezentanților administrației publice locale cu privire la stadiul implementării POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, inclusiv asupra stadiului în care s-a ajuns cu elaborarea Concept Note-ului regional. Acest document de planificare a ajuns în stadiu final de elaborare și participanții au discutat asupra variantei de lucru a Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă, precum și despre constituirea Consorțiului Regional de Inovare, care va avea loc în luna decembrie, pentru pregătirea implementării Axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic din cadrul POR 2014-2020.

Alt punct de pe ordinea de zi a ședinței l-au constituit propunerile de aprobare a proiectelor de hotărâre privind aprobarea bugetului multianual de venituri și cheltuieli al ADR Centru pentru perioada 2017-2019, apoi pentru aprobarea Contractului Colectiv de Muncă încheiat între ADR Centru și Sindicatul Centru. Totodată, s-a vorbit despre aprobarea participării ADR Centru ca partener în proiectul InnoCap Transylvania – „Servicii pentru consolidarea capacității de management al inovării a IMM-urilor din macro-regiunea 1 din România”. De asemenea, la Sibiu, participanților le-a fost prezentat Master Planul General de Transport, varianta finală aprobată de Guvern.

3,7 miliarde de euro atrași în regiune

În cele șase județe, în precedenta perioadă de finanțare, au fost derulate prin toate programele peste 12.000 proiecte, a căror valoare totală depășește 6 miliarde euro, din care fonduri nerambursabile de peste 3,7 miliarde euro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*