Proiectul CultTour pune Avrigul pe harta europeană a culturii

 

 

Primăria oraşului Avrig, în calitate de lider al proiectului european CultTour, a propus patru proiecte la finalul cărora vechiul monument baroc, emblemă a oraşului, va deveni atracţie turistică. iar întregul oraş va avea multe de oferit vizitatorilor. Datorită unicităţii sale, Avrigul a fost selecţionat ca locaţie-pilot. Primăria Avrig a propus un masterplan de dezvoltare turistică sustenabilă pentru întreaga zonă pe cinci direcţii esenţiale: turismul cultural, turismul montan, turismul rural interetnic, turismul care promovează frumuseţile naturale şi turismul de agrement acvatic.

 

În următorii ani, întreaga zonă Avrig va cunoaşte o dezvoltare turistică probabil unică în România. Fiind lider  al proiectului CultTour, Primăria oraşului Avrig a pregătit un masterplan de dezvoltare turistică sustenabilă pentru întreaga zonă, care va fi pus în aplicare în următorii 8-12 ani. Cu sprijinul programului CultTour, dar şi prin alte proiecte europene, zona Avrig se va dezvolta din punct de vedere turistic pe cinci direcţii esențiale: turismul cultural, turismul montan, turismul rural interetnic, turismul care promovează frumuseţile naturale şi turismul de agrement acvatic. Astfel, Pala­tul Brukenthal şi Avrigul vor constitui reperele turistice de bază prin care cei interesaţi vor putea aprecia o reuşită îmbinare a naturii, istoriei şi tradiţiei. Şi dacă vorbim de baronul Brukenthal, nu putem să nu amintim de un alt mare erudit care şi-a pus amprenta asupra acestei zone culturale, Gheorghe Lazăr. Turiştii avizi de cultură pot vizita, odată cu Palatul Brukenthal, minunata reşedinţă de vară a baronului, dar şi casa memorială şi muzeul Gheorghe Lazăr, personalitate marcantă a României, care a pus bazele şcolii româneşti în Ardeal.

 

Creuzet etnic

 

Avrigul promovează şi turismul rural, cu expresie etnică. Aici se întâlnesc tradiţiile săseşti din satul Bradu, cu tradiţiile maghiare din Săcădate şi cu cele româneşti din Glâmboaca. Este o îmbinare armoniasă a trei etnii, tradiţii , culturi şi obiceiuri culinare diferite. Însă această viziune este mult mai amplă. „Masterplanul de dezvoltare turistică a zonei include şi Valea Avrigului, ca  fereastră spre Munţii Făgăraş. Aici se va dezvolta transportul pe cablu, de la Poiana Neamţului la Cabana Bârcaci, iar de la  Cabana Bârcaci până pe lacul Avrig, unde se propune dezvoltarea domeniului schiabil. O altă direcţie de dezvoltare a turismului se orientează spre fosta cazarmă de la Mârşa, evaluată de prestigioşi experţi euro­peni, datorită unui alt program european – REPAIR, prin proiectul URBACT 2. Aici, pe o suprafaţă de 100 de hectare, va fi creat un muzeu viu, un «wildlife park», care va găzdui aproa­pe toate spe­ciile vegetale şi animale spe­cifice zonei. Astfel, turistul care vrea să cunoască fauna Făgăraşului poate să vadă bogăţia faunistică pentru care Uniunea Europeană investește foarte mulţi bani pentru a o proteja, prin programul NATURA 2000”, explică Arnold Klingeis, primarul oraşului Avrig.

 

Agrement acvatic pe Barajul râului Olt

 

În fine, cea de-a cincea direcţie de dezvoltare a zonei Avrig se va axa pe turismul de agrement acvatic. Primăria intenţionează să pună accent pe dezvoltarea sporturilor acvatice pe barajul râului Olt, respectiv canotajul, plimbările cu bărcile sau plimbările pe malurile barajului, zone de asemenea protejate pentru unicitatea faunistică prin programul Natura 2000.

 

Importanţă europeană

 

Amploarea acestui proiect este cu atât mai mare cu cât în cadrul programului CultTour au fost incluse locaţii din patru ţări: România, Italia, Bulgaria şi Grecia. Pentru a pune în practică proiectele pe toate cele cinci direcţii de dezvoltare, Primăria Avrig se bazează pe parteneriatul cu Austria, de unde beneficiază de „know-how” pentru implementarea proiectului şi va cristaliza câteva direcţii generale de urmat pentru alte comunități care dețin o moștenire culturală și doresc valorificarea acestui potențial.

 

Unic în România

 

Domeniul baronului Samuel von Brukenthal este singurul parc baroc din România, tocmai de aceea are o valoare naţională. Însă are urgent nevoie de reabilitare şi necesită un nou proiect de exploatare. Dată fiind unicitatea sa, locaţia a fost selecţionată în cadrul proiectului CultTour, ca locaţie-pilot pentru România. În cadrul CultTour, Fundaţia Brukenhal a elaborat patru proiecte pentru reşedinţa de vară şi pentru Avrig. Odată cu implementarea acestor proiecte de la Avrig, va fi creat un precedent pentru România şi se va crea şi o metodologie pe care şi alţi primari care doresc să acceseze fonduri pentru proiecte CultTour vor trebui să o urmeze. Primăria oraşului Avrig, în calitate de lider al proiectului european CultTour, a desfăşurat deja un prim eveniment din acest an la fosta reşedinţă de vară a baronului Samuel von Brukenthal – Sala Orangerie.

 

 

Întâlnire cu valenţe artistice

 

Agenda evenimentului a cuprins atelierul de lucru „CultTour-identitate prin cultură”, în cadrul căreia au luat cuvântul Arnold Klingeis, primarul oraşului Avrig, Michael Engel, din partea Fundaţiei Heritas, Maria Grancea, din partea Primăriei Avrig, Cornelia Feyer, administratoarea Fundaţiei Brukenthal, Ciprian Ştefan, din partea CNM „Astra”, partener al proiectului CultTour, Răzvan Pop, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Sibiu, şi arhitectul Mihai Ţucă, reprezentantul biroului de arhitectură contractat în cadrul proiectului. Atmosfera a fost întreţinută de profesorul Aristotel Gheorghiu, care a interpretat câteva piese la violoncel. După workshop a urmat o conferinţă de presă, apoi vernisarea expoziţiei „Secvenţe de griuri şi culoare” a pictorului Romeo Crişan Paraschivescu. La finalul evenimentului, participanţii au asistat la un program artistic susţinut de trupa SOL şi ansamblul Flauto Dolce.

 

Planuri de amploare

 

Conform administratorului Fundației Brukenthal, doamna architect Cornelia Feyer, proiectul CultTour de la Avrig cuprinde, la rândul său, alte patru proiecte care urmează a fi implementate în următorii 8-12 ani. Astfel, primul va consta din efectuarea unui studiu de fezabilitate şi a unui proiect de exploatare pentru reşedinţa de vară şi parcul palatului. Palatul de vară de la Avrig va avea un centru pentru reuniuni şi conferinţe cu hotel, restaurant, cafenele, terase, galerii şi muzee. Spaţiile ample ale fostei oranjerii şi spaţiile libere din parc sunt prevăzute pentru manifestări artisitice, cum ar fi concerte, expoziţii, festivităţi şi diverse alte evenimente. Pentru parc vor fi elaborate planuri şi proiecte de management în vederea reabilitării grădinii istorice şi a integrării unei producţii horticole ecologice. Produsele agricole urmează să fie valorificate la faţa locului. Cel de-al doilea proiect se referă la construcţia unui hotel, pentru care vor fi realizate o analiză a pieţei şi un studiu privitor la amplasament. Astfel, va creşte capacitatea de cazare pentru turiştii care vor vizita în viitor şi atracţiile Avrigului. Cel de-al treilea proiect are în vedere înfiinţarea unei şcoli hoteliere. În contextual renovării reşedinţei de vară, a apărut încă mai demult proiectul unei şcoli hoteliere integrate. Însă şi pentru aceasta e nevoie de un anteproiect cu o analiză a pieţei şi un studiu referitor la amplasament.

 

Impact zonal

 

Poate cel mai de amploare proiect din cadrul CultTour se referă la un plan de configurare pentru Avrig. Pentru a creşte atractivitatea turistică a reşedinţei de vară, trebuie dezvoltate şi calităţile turistice ale oraşului Avrig şi ale împrejurimilor. Pentru aceasta, va fi întocmit un plan de analiză şi configurare care are ca puncte principale spaţiile verzi, centrul istoric, temperarea circulaţiei auto. precum şi amenajarea de spaţii de parcare. „Rezultatul constituie recomandări pentru o reţea de spaţii de cazare, ridicarea calităţii spaţiilor verzi, o reţea de drumuri pentru mers pe jos sau cu bicicleta, definirea punctelor de interes turistic din perspectivă urbanistică şi a planificării peisajului. De exemplu, utilizarea şi conectarea reşedinţei de vară cu zona râului Olt. Pentru centrul oraşului vor fi elaborate analize şi recomandări de configurare, cu scopul de a face centrul mai atractiv, cu pieţe, spaţii libere, plante, cafenele şi restaurant“, precizează Cornelia Feyer, administratoarea Fundaţiei Brukenthal, adăugând că sunt necesare strategii pentru o mai bună configurare tehnică a circulaţiei auto şi mărirea zonelor verzi în pieţe şi spaţii publice. Va fi elaborat, de asemenea, şi un proiect pentru locurile de parcare necesare autobuzelor.

 

Premieră pentru România

 

Palatul dela Avrig a fost ales ca şi locaţie pilot în cadrul proiectului CultTour datorită unicităţii şi valorii sale istorice. Moştenirea lui Brukenthal din Avrig este un palat în stil baroc, înconjurat de o grădină în stil baroc-târziu, care include de asemenea elemente ce aparțin stilului de peisagistică englezesc. În trecut, grădina nu deservea doar delectării personale, ci includea și un conac. Formala grădină în stil baroc simbolizează ierarhia și despotismul, în timp ce grădina peisagistă englezească poate fi văzut ca o metaforă a epocii Iluminismului și a chemării lui Rousseau, „Înapoi la natură” . Grădina peisagistă englezească a devenit atunci expresia unui nou curent politic şi filosofic. Rezidența de vară, o comoară cultural-istorică având o mărime de 16 hectare, este unicul parc baroc din România și este protejat ca monument istoric național. Faimoasele grădini ale Palatului Schönbrunn din Viena au servit ca model pentru domeniul Brukenthal, iar acum 200 de ani reședința de vară era faimoasă, chiar și dincolo de granițele Transilvaniei,  în baza bogatei sale culturi ale grădinăritului. Domeniul era cunoscut ca fiind „Gesundbrunnen”, adică „fântâna sănătății”, și „Edenul transilvănean”. Datorită unicităţii sale şi importanţei europene a baronului Brukenthal, proprietatea prezintă o importanţă naţională, chiar internaţională. În cadrul proiectului CultTour reședința de vară ar trebui conservată ca locație, iar importanța ei ar trebui evidențiată într-un context european extins. Pe baza unui concept comprehensiv de dezvoltare turistică, reședința de vară va fi amenajată ca și centru de evenimente culturale și destinație turistică atractivă. Din acest motiv, se vor efectua studii de fezabilitate pentru palat și parc.

 

 

Grădini şi spaţii verzi

 

CultTour este un Proiect INTERREG IVB, finanțat de UE în cadrul Cooperării Teritoriale Europene (ETC – European Territorial Co-operation), Programului Europei de Sud-Est (SEE – South East Europe Programme) și cofinanțat de  Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF – European Regional Development Fund). Implementarea proiectului se desfășoară în perioada ianuarie 2011 –  decembrie 2013, iar suma totală de finanțare a proiectului se ridică la 2.672.360 de euro. CultTour urmărește implementarea unor strategii de conservare și valorificare a locațiilor de patrimoniu cultural, respective grădini și spații în aer liber, oferindu-le o utilizare contemporană, păstrând în același timp acel „genius loci” caracteristic.  Proiectul se bazează pe faptul că nevoia de oferte turistice profesionale și de un personal bine educat, după standarde internaționale este în continuă creștere in Europa de Sud Est. Prin urmare, CultTour dorește să se adreseze acestei nevoi, prin crearea de scenarii și strategii pentru o dezvoltare bine adaptată a turismului, bazată pe principii de sustenabilitate și economie regională. Pentru a identifica nevoile regionale au fost alese locații pilot în patru țări – Bulgaria, Grecia, Italia și România – iar municipalitățile implicate vor analiza acțiunile locale, infrastructura și planificarea de mediu, cât și participarea oamenilor. Studiile de fezabilitate și conceptele model de reutilizare pentru locațiile pilot constitune o activitate de bază în plus pentru un venit din turism stabil și pe termen lung. În plus, module specifice sectorului pentru grădinari, constructori, meșteșugari și personalul angajat în industria turismului vor fi oferite de trei dintre partenerii proiectului sub forma unor programe post-grad, inclusiv un curs universitar online pentru arhitecți peisagiști. Pentru a împământeni proiectul în regiuni, se vor ține workshop-uri cu privire la aspectele conservatoare și cele turistice regionale, integrând astfel planificarea urbană, locală și de mediu a municipalității. Oraşul Avrig are calitatea de lider al proiectului, iar partenerii acestuia sunt Consiliul Judeţean Sibiu, Fundaţia „Samuel von Brukenthal”, Universitatea pentru Ştiinţe Aplicate din Krems (Austria), Universitatea Tehnică din Berlin (Germania), Universitatea de Ştiinte Agricole Viena (Austria), oraşul Alexandroupolis (Grecia), oraşul Apulia (Italia), oraşul Veliko Târnovo (Bulgaria) şi Ministerul Culturii şi Turismului din Tirana (Albania).

 

Deschizător de drumuri

 

În 1541, Transilvania devenea principat turcesc, însă 120 de ani mai târziu, ea s-a întors în sânul Coroanei Austro-Ungare, având statutul de principat cu sediul central de guvernare în Sibiu. Unul dintre primii guvernatori al Transilvaniei a fost Samuel von Brukenthal (1721-1803), preocupat de studiul istoriei, filozofiei și teologiei, cu studii de specialitate în Germania. Mai mult, baronul era pasionat de artă, cărți, monede și colecționa minerale. Și-a lăsat agoniseala, prin testament, populației Transilvaniei și a poruncit ca palatul din Sibiu, cât și numeroasele sale colecții de artă să fie accesibile pentru toată lumea. Acest fapt a condus la dezvoltarea primului și celui mai vechi muzeu din Europa de Sud-Est, astăzi de o deosebită importanță internațională.

 

Arnold KLINGEIS | primar Avrig

 

„Avrigul are onoarea să fie locaţie-pilot pentru România în cadrul acestui proiect, şi să cristalizeze  acele recomandări care să le fie utile multor comunități din România și Europa care vor să pună în evidenţă obiectivele turistice şi istorice din localităţile lor”.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*