Recomandări pentru Postul Crăciunului

dr viorel penteaÎn perioada “Postului de Crăciun”, populaţia care respectă această tradiţie creştină, solicită pentru consum produse alimentare specifice, respectiv produse de morărit şi panificaţie, legume, fructe, produse de patiserie şi zaharoase, alimente conservate, ciuperci, cafea, produse naturiste, precum şi peşte (în anumite zile), solicitare care determină operatorii din domeniul alimentar să pună pe piaţă cantităţi mai mari de astfel de alimente decât în mod obişnuit.

Având în vedere volumul mare de produse alimentare din această categorie care sunt la procesare şi în distribuţie pe piaţa de consum, există riscul ca pe parcursul fluxului tehnologic, să fie supuse contaminării cu microorganisme sau prin substanţe chimice (contaminanţi naturali care sunt introduşi accidental, sau prin tratarea inadecvată a alimentelor), factori care se împart în două categorii:
contaminare biologică – bacterii, fungii, viruşi sau paraziţi,
contaminanţi chimici – care includ substanţe chimice provenite din mediu, reziduuri de medicamente de uz veterinar, metale grele sau alte reziduuri.
Din acest motiv este absolut necesar ca siguranţa produselor alimentare să poată fi monitorizată şi controlată prin metode care să asigure identificarea şi înlăturarea pericolelor potenţiale de contaminare, înainte de consumul produsului finit.
Cu toate că legislaţia şi regulile din domeniul siguranţei alimentelor pe întregul lanţul alimentar, obligă operatorii din acest domeniu de activitate, să garanteze că alimentele destinate consumului uman, sunt sigure şi nu prezintă risc pentru sănătatea populaţiei, personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. judeţene este implicat permanent în protejarea populaţiei, prin monitorizarea şi intensificarea acţiunilor de control tematic, în această perioada de tradiţie religioasă, urmărind respectarea normelor de funcţionare şi igienă în exploataţiile furnizoare de materii prime vegetale, în unităţi de procesare a produselor alimentare de origine nonanimală, unităţi de depozitare şi comercializare, pieţe agroalimentare şi alte obiective care pot fi considerate în anumite condiţii cu risc alimentar.
În acest context, pentru a asigura piaţa de desfacere judeţeană şi naţională, cu produse alimentare specifice postului, de calitate şi salubre, Conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, prin personalul de specialitate are în obiectiv implementarea în această perioadă o sumă de proceduri şi mecanisme de control, care să asigure că alimentele care ajung pe masa consumatorului sunt corespunzătoare şi că riscul contaminării este resus la minim, prin:
Asigurarea asistenţei de specialitate în funcţie de cerinţe legislative, pentru eficienţa sporită a activităţii, la nivel judeţean, la circumscripţiile sanitare veterinare zonale, la circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentului din municipii şi în unităţiile de procesare şi desfacere cu volum mare de produse alimentare.
Efectuarea de controale şi inspecţii planificate, corelate cu gradul de risc a unităţiilor, stabilit în urma evaluării şi luarea de măsuri corective, urmărindu-se:
monitorizarea obiectivelor care furnizează materii prime pentru unităţile de procesare;
îndeplinirea condiţiilor generale de funcţionare şi de igienă a unităţilor de profil;
asigurarea condiţiilor optime la recepţie, la procesare, depozitare, expunere şi desfacere a materiilor prime şi a produselor finite;
existenţa documentelor care atestă originea (trasabilitatea), cantitatea, calitatea produselor şi efectuarea acţiuniilor D.D.D;
etichetarea produselor, cu informarea corectă privind componentele acestora, valabilitatea şi modul de păstrare;
Supravegherea prin analize de laborator a calităţii şi salubrităţii, materiilor prime, produse finite, din probe afluite pentru examene fizico-chimice, microbiologice, pentru determinarea aditivilor, contaminanţi şi pesticide, monitorizarea alimentelor care conţin organisme modificate genetic şi teste de sanitaţie pentru supravegherea stării de igienă a unităţilor..
Colaborarea cu celelalte instituţii din judeţul Sibiu, cu atribuţii în acest domeniu, autorităţi locale, D.S.P.. C.P.C. D.A.J. I.P.J. asociaţii pe produs, operatori economici, etc.
Specialiştii din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu, vin în interesul consumatorilor, cu recomandări care în baza normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, îi responsabilizeză de respectarea acestor recomandări.
Astfel, populaţia trebuie să se protejeze prin:
achiziţionarea alimentelor de origine non-animală, specifice postului, numai din spaţii sau unităţi înregistrate sanitar veterinar, care garantează, prin examen de specialitate, calitatea şi salubritatea acestora, evitând comerţul ”stradal”(atenţie la ciuperci);
citirea cu atenţie a instrucţiunilor de pe etichetele produselor alimentare, care în mod obligatoriu trebuie să conţină informaţii privind elementele componente, modul de păstrare, preparare corectă şi termenul de valabilitate;
păstrarea corectă a alimentelor în frigider, în spaţii uscate la temperaturi optime, după caz;
păstrarea în condiţii de maximă igienă a tuturor suprafeţelor destinate preparării alimentelor (mese, blaturi,veselă, etc);
evitarea manipulării alimentelor de către persoane care prezintă leziuni la nivelul degetelor de la mâini;
folosirea la prepararea alimentelor numai a apei potabile;
spălarea atentă a recipientelor în care se prepară şi păstrează alimentele;
spălarea atentă a fructelor, a zarzavaturilor şi verdeţurilor folosite în reţetele culinare sau când acestea se consumă crude;
spălarea atentă a mâinilor înainte de prepararea alimentelor şi înainte de fiecare masă;
asigurarea condiţiilor de protecţie necesare evitării oricărui contact între alimentele destinate consumului şi insecte sau animale;
gestionarea corectă a resturilor menajere;

Pentru sesizarea unor aspecte nedorite, D.S.V.S.A Sibiu a pus la dispoziţie populaţiei telefoanele 0269 – 22.33.14 sau 0269- 22.30.69, cu serviciul permanent.
Acţiunile de control cu această tematică se desfăşoară în toată perioada “Postului de Crăciun”.

Dr. Ioan PENŢEA, Compartiment Comunicare la D.S.V.S.A. Sibiu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*