Șeful Inspecției Muncii anunță toleranță zero pentru munca la negru în Sibiu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a organizat, joi, în prezența inspectorului general de stat al Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu, o întâlnire de lucru cu angajatori din județul Sibiu, în contextul modificărilor legislațive din domeniul muncii apărute în ultima perioadă, dar și în vederea conștientizării cu privire la importanța securității și sănătății în muncă și a prevenirii accidentelor de muncă.

În prezentările lor, inspectorii de muncă au insistat asupra consecințelor negative ale muncii nedeclarate, atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, precum și asupra riscurilor muncii la negru. Au fost prezentate materiale informative cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 și conștientizarea angajatorilor cu privire la importanța negocierii colective a contractelor colective de muncă, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare. De asemenea, au fost aduse clarificări în ceea ce privește modul de interpretare și de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidență a salariaților, în special a celor privind transmiterea în registru a unor eventuale modificări salariale rezultate din transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părților contractului de muncă.

În anul 2017, în județul Sibiu, 133 de persoane au suferit accidente de muncă. Deși numărul accidentelor de muncă a crescut, indicele frecvenței de accidentare a scăzut, fiind mai puțini accidentați, raportat la numărul total de salariați din sectoarele respective de activitate. S-a constatat, de asemenea, o creștere a indicelui de gravitate, astfel că perioadele de recuperare și respectiv incapacitatea temporară de muncă au fost mai lungi. Aproape jumătate din accidentele de muncă au avut drept cauze efectuarea necorespunzătoare a operațiilor de către lucrători la diverse echipamente de muncă, fapt datorat unei supravegheri insuficiente din partea conducătorilor locurilor de muncă, fie prin neobservarea abaterilor de la procedurile și instrucțiunile privind securitatea și sănătatea în muncă, fie prin tolerarea în mod conștient a acestor abateri. Analizând accidentele de muncă înregistrate, se observă că mare parte dintre acestea se produc în perioadele tranzitorii ale activității, sub aspectul orelor din ziua de lucru, dar și a zilelor din săptămână, astfel că se constată vârfuri în ceea ce privește accidentabilitatea în jurul orei 7, când se finalizează schimbul 3 și începe schimbul 1, și în intervalul orar 13 – 14 al zilei, când lucrătorii se apropie de sfârșitul zilei de muncă. De asemenea, s-a constatat că cele mai frecvente evenimente se petrec marțea, când se atinge un maxim al intensității în muncă și vinerea, când se face tranziția la zilele libere de la sfârșitul săptămânii.

“La o prima analiză a rezultatelor din anul trecut, am observat că acțiunile cu caracter preventiv ale inspectorilor de muncă au avut efectul scontat. Pentru anul 2018, ne propunem intensificarea controalelor, un plan de acțiuni la nivel național care să includă toate domeniile sensibile, atât în domeniul relațiilor de muncă dar și al securității și sănătății în muncă. Pentru munca la negru, vom menține toleranța zero și sperăm să avem cât mai puține cazuri în care angajatorii încalcă prevederile legale referitoare la încheierea contractelor individuale de muncă”, a precizat inspectorul general Dantes Nicolae Bratu.

Participă la discuție!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WhatsApp chat