Semnal editorial

Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu este singura instituţie de învăţământ preuniversitar din România care editează o revistă ştiinţifică de profil umanist, monitorizată de Academia Română. 

coperta nr IX anuarEste vorba de Anuarul Cercului de Studii Istorice şi Sociale, ajuns la numărul al IX-lea. Nivelul calitativ ridicat este menţinut prin traducerile din latină şi germană în română, prin valorificarea unor surse documentare inedite şi prin abordările metodologice moderne. Cele unsprezece articole sunt semnate de 14 autori: nouă elevi, patru cadre  didactice şi un absolvent ai instituţiei şcolare amintite sau ai unor instituţii partenere (ex. Liceul Teoretic „C. Noica”, Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna”). Şapte articole sunt redactate în limba română, iar patru în limba germană. Anul şcolar 2014/2015 se desfăşoară sub semnul „decenalei” anuarului prezentat.

Sumar

Anuarul se deschide cu un bilanţ al Cercului de Studii Istorice şi Sociale, pe anul şcolar 2013/2014.Patru articole abordează Al Doilea Război Mondial, deportarea saşilor în URSS şi perioada comunismului: „O istorie a secolului al XX-lea prin destinul familiei Ranf din Alămor, judeţul Sibiu” (prof. dr. Ioan Popa, Alina Hozat), „Izvoare epistolare privind repatrierea unor etnici saşi după Al Doilea Război Mondial” (Ofelia Laţa), „Das 20. Jahrhundert aus persönlicher Sicht – Prof. Dr. Paul Philippi” [Secolul al XX-lea în secvenţe personale – prof. univ. dr. Paul Philippi] (Clementina Irimină) şi „Ein Abschnitt aus der Geschichte meiner Familie” [Crâmpei din istoria familiei mele] (Claudia Margareta Kamla). Participarea Colegiului Naţional „Brukenthal” Sibiu la cercetările arheologice de la Tărtăria (jud. Alba), efectuate sub egida Muzeului Naţional Brukenthal, este reflectată printr-un jurnal de campanie: „Tagebuch des Archäologiecamps in Tărtăria, 20.-25. Juli 2014” (prof. HugoAlexander Frohn, Daniela Gorduban, Ştefania Imbuzan, Andreea Lup, Andreea Petre). Epoca medievală este adusă în atenţia specialiştilor prin publicarea unui document inedit, un act de hotărnicie de la 1638/1650, pentru zona Mihăileni, Şalcău, Ghijasa de Jos, Ghijasa de Sus, Alţâna, aflat în custodia Serviciului Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale: „Un document princiar transilvănean din anul 1650” (prof. Olga Suciu). Documentul este reprodus în întregime, în varianta originală, latinească, însoţită de traducerea românească. Prof. Martin Bottesch surprinde mentalităţi specifice spaţiului sud-transilvănean al ultimelor două secole: „Zur Dokumentation des evangelischen Friedhofs von Großpold/Apoldu de Sus” [Raport privind cercetarea cimitirului evanghelic din Apoldu
de Sus, judeţul Sibiu]. Pentru marcarea centenarului Primului Război Mondial, redactorul responsabil al anuarului, prof. dr. Ioan Popa, a adus în dezbatere „Provocări metodologice şi sursologice în legătură cu abordarea Primului Război Mondial în monografiile locale. Studiu de caz: satul Şalcău, comuna Mihăileni, judeţul Sibiu”. Istoria muzicii şi etnografia întregesc panoplia preocupărilor şi cercetărilor recente ale Cercului de Studii Istorice şi Sociale: „Fagotul în ipostază solistică: o cronologie fragmentară a protagonistului modest, dar valoros” (Maximilian Braisch) şi „Coşere săcădăţene”

Tags:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*