Sibiul, pregătit PE HÂRTIE pentru caniculă. Ce ar trebui să facă autoritățile

Prefectul Lucian Radu a aprobat planul judeţean de măsuri şi acţiuni pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei în anul 2017, analizat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Documentul stabileşte un set unitar de măsuri pentru asigurarea unor activităţi de prevenire eficiente, cât şi responsabilităţile privind implementarea măsurilor şi monitorizarea situaţiilor ce pot apărea.

Lucian Radu


PLAN JUDEŢEAN DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU ATENUAREA EFECTELOR TEMPERATURILOR RIDICATE ASUPRA POPULAŢIEI ÎN ANUL 2017

Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfăşurarea normală a activităţilor economice şi sociale la nivelul unităţilor administrativ teritoriale. Monitorizarea acestor fenomene meteorologice periculoase se realizează atât de către instituţiile de specialitate, cât şi de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în vederea iniţierii măsurilor operative de intervenţie. Persistenţa temperaturilor ridicate pe o perioadă mare de timp poate influenţa negativ starea de sănătate a populaţiei, îndeosebi a celor din grupele de risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor instituţiilor, atât din domeniul administraţiei publice locale, respectiv Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, cât şi al serviciilor deconcentrate de specialitate. Forţele şi mijloacele aflate la dispoziţia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi dispersia teritorială a cazurilor ce necesită măsuri de sprijin fac necesară utilizarea şi a capacităţilor organizatorice de care dispun alte entităţi, respectiv Crucea Roşie, organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei sociale, fundaţii şi societăţi furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu.

În perioada sezonului cald se manifestă cu preponderenţă următoarele tipuri de riscuri: incendii, temperaturi extreme (caniculă), secetă hidrologică şi pedologică, inundaţii generate de ploi torenţiale, furtuni, grindină, epidemii, epizootii, zoonoze.

 

MĂSURI ŞI ATRIBUŢII SPECIFICE PENTRU PERIOADA CANICULARĂ (10 iulie – 10 septembrie 2017)

 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu

1. Transmiterea avertizărilor către membrii comitetului judeţean şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă în vederea luării măsurilor de monitorizare a evoluţiei fenomenelor meteorologice şi de prevenire a apariţiei unor situaţii de urgenţă. Termen: 10 iulie – 10 septembrie 2017

2. Formularea de propuneri privind activarea Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei în situaţii de urgenţă pentru evaluarea situaţiei, stabilirea şi aplicarea măsurilor în corelare cu prognozele meteorologice. Termen: în funcţie de situaţie

3. Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate operatorilor economici la care riscul de incendiu creste pe fondul cresterii temperaturii şi/sau care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; Termen: pe toată perioada

4. Organizarea unor acţiuni comune de verificare a respectării normelor, regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor în zonele predispuse afluenţei turiştilor. Termen: pe toată perioada

5. Instruirea şefilor S.V.S.U. din județul Sibiu privind acţiunile cu caracter preventiv şi a celor de intervenţie. Termen: pe toată perioada

6. Solicitarea la nevoie a efectivelor Unităţii Speciale de Aviaţie a M.A.I. pentru zboruri de recunoaştere, transport de efective şi materiale necesare intervenţiei şi stingerea incendiilor la fondul forestier din zone greu accesibile. Termen: la nevoie

7. Sprijinirea Direcţiei de Sănătate Publică pentru realizarea punctelor medicale stradale şi transportul şi distribuirea de apă potabilă în zonele grav afectate cu mijloace adecvate care să repecte normele specifice care vizează transportul şi depozitarea. Termen: la nevoie

8. Iniţierea măsurilor complementare de susţinere a eforturilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă cu privire la asigurarea cantităţilor de apă menajeră necesare pentru adăparea animalelor din gospodăriile acestora. Termen: permanent

9. Identificarea surselor de apă ce pot fi folosite pentru alimentarea autospecialelor,precum şi a echipamentelor speciale de stingere a incendiilor cu care pot fi dotate elicopterele;  Termen: permanent

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu

1. Monitorizarea permanentă a fenomenelor meteorologice generatoare de situaţii de urgenţă şi a urmărilor/efectelor acestora pe raza de competenţă şi raportarea de urgenţă a datelor de interes către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea luării în mod operativ a deciziilor necesare pentru gestionarea în mod eficient a acestora. Termen: pe toată perioada

2. Desfăşurarea de activităţi de verificare împreună cu administratorii de drumuri a fiabilităţii, semnalizării corespunzătoare a arterelor de circulaţie, cu prioritate a celor deschise traficului internaţional şi executarea de marcaje rutiere şi altor elemente de semnalizare, urmărindu-se eliminarea punctelor periculoase şi optimizarea desfăşurării traficului rutier. Termen: pe toată perioada

3. Monitorizarea căilor de comunicaţii aflate în imediata vecinătate a terenurilor cu vegetaţie uscată care, prin incendiere şi degajare de fum dens pot afecta vizibilitatea şi crea situaţii de risc major pentru siguranţa circulaţiei. Termen: pe toată perioada

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu

1. Analizarea situaţiei operative din localităţile şi zonele de interes în care vor avea loc activităţi specifice perioadei, în corelare cu anticiparea fluxului de persoane către mănăstiri, zonele turistice sau de agrement. Termen: pe toată perioada

2. Creşterea vizibilităţii şi prezenţa activă a efectivelor de ordine şi siguranţă publică în locurile aglomerate, în proximitatea locaţiilor în care se organizează tabere şi excursii, în mijloacele de transport în comun, gară, aeroport etc. în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale. Termen: pe toată perioada

3. Intensificarea cooperării şi acordarea sprijinului necesar/solicitat de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Sibiu, conform protocoalelor încheiate, în vederea efectuării activităţilor de control în pieţe agroalimentare şi centre comerciale, pentru verificarea modului de depozitare, transport şi valorificare a produselor din carne, în scopul asigurării respectării cadrului legal în domeniu şi prevenirea/combaterea faptelor ce ar putea afecta sănătatea populaţiei. Termen: pe toată perioada

4. Acordarea sprijinului necesar structurilor I.S.U. prin aplicarea măsurilor din competenţă şi transmiterea datelor referitoare la evoluţia situaţiei generate de fenomenele meteorologice periculoase. Termen: pe toată perioada

 

Direcţia de Sănătate Publică Sibiu

1. Difuzarea prin mijloace mass-media locale a recomandărilor generale pentru populatie în scopul prevenirii afectiunilor datorate caniculei, cât și a recomandărilor specifice pentru populația vârstnică și cu afecțiuni cronice. Afișarea la sediul DSP Sibiu și în locuri publice a acestor recomandări. Termen: pe toată perioada

2. Intensificarea acţiunilor de informare preventivă a populaţiei prin afişarea în locuri vizibile şi comunicate în mass-media locală a recomandărilor medicale pentru prevenirea afecţiunilor datorate caniculei şi protejarea stării de sănătate. Termen: pe toată perioada

3. Organizarea și coordonarea actiunilor de acordare a asistentei medicale de urgență în punctele de prim ajutor stabilite în colaborare cu autoritățile administrației publice locale. Termen: pe toată perioada

4. Organizarea asistentei medicale pentru acordarea ingrijirilor la domiciliu persoanelor varstnice si nedeplasabile. Evaluarea evidentelor privind persoanele expuse la risc de agravare a starii de sanatate datorita influentei temperaturilor extreme, din mediul urban dar in special din mediul rural (bolnavi cronici, gravide cu risc, persoane dependente fizic, varstnici cu nevoi speciale, copii cu afectiuni care necesita monitorizare permanenta) în colaborare cu Serviciul Județean de Ambulanță, medicii de familie din teritoriu, serviciile de ingrijiri la domiciliu, asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari. Termen: pe toată perioada

5. Intensificarea actiunilor de:

– verificare a punctelor de prim ajutor organizate împreună cu autoritățile locale la nivelul judetului Sibiu.

– verificarea conditiilor igienico-sanitare privind depozitarea si neutralizarea deseurilor periculoase;

– monitorizarea calitatii apei potabile si de imbaiere;

– controlul conditiilor de depozitare si de servire a alimentelor;

– controlul lanturilor frig pentru medicamente si vaccinuri;

– controlul respectarii conditiilor de microclimat in spatiile de cazare colectiva si de lucru (internate, camine, tabere scolare, santiere, alte locuri de munca).

Termen: pe toată perioada

6. Difuzarea către furnizorii de servicii medicale a Fișei de raportare a cazului de deces datorat caniculei, în conformitate cu prevederile OMS nr. 1168/2008. Termen: pe toată perioada

7. Activarea Planului de intervenţie al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Sibiu în perioadele de caniculă

– stabilirea persoanelor responsabile, suplimentarea personalului şi a numărului de ambulanţe. Răspunde: Serviciului Judeţean de Ambulanţă Sibiu. Termen: pe toată perioada

 

Direcţia Silvică Sibiu

1. Aplicarea planurilor de alarmare şi mobilizare a forţelor şi mijloacelor de stingere a incendiilor şi colaborarea cu administraţiile publice locale şi formaţiunile de pompieri pentru intervenţie în cazul producerii unor astfel de evenimente. Termen: când este cazul

2. Monitorizarea zonelor cu vulnerabilitate ridicată la incendiu şi afluenţa mare de turişti existente pe teritoriul localităţilor. Termen: pe toată perioada

3. Executarea patrulărilor şi controalelor de prevenire în aceste zone pentru interzicerea folosirii focului deschis.  Termen: pe toată perioada

4. Asigurarea mijloacelor, materialelor şi uneltelor necesare stingerii incendiilor accidentale izbucnite în pădure, precum şi a personalului de intervenţie aferent acestora. Termen: pe toată perioada

5. Informarea sistematică a locuitorilor (mass-media locală) asupra interdicţiei de utilizare a focului pentru distrugerea resturilor vegetale şi menajere în gospodării cât şi pentru prepararea hranei în zonele de agrement.  Termen: pe toată perioada

6. Verificarea în teren, revizuirea şi completarea materialelor de propagandă vizuală şi avertizare privind respectarea normelor de prevenire a incendiilor. Termen: pe toată perioada

 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, Alba, Mureș

1. Elaborarea programului lunar de exploatare a principalelor lacuri de acumulare, astfel încât să se asigure permanent cerinţele de apă tuturor beneficiarilor.

2. Reactualizarea decadală a Programului de exploatare a principalelor lacuri de acumulare în funcţie de prognozele hidrologice.

3. Corelarea uzinărilor efectuate din lacurile de acumulare aflate în administrarea S.C. Hidroelectrica S.A. cu cerinţele de apă din aval.

4. Actualizarea permanentă a cerinţelor de apă pentru populaţie, industrie şi agricultură, din râuri interioare şi subteran.

5. Verificarea periodică a modului în care agenţii economici iau măsuri pentru economisirea resurselor de apă prin mărirea gradului de recirculare a apei în procesele tehnologice.

6. Analizarea posibilităţilor utilizării surselor de apă ale agenţilor economici pentru alimentarea cu apă a populaţiei din zonele deficitare.

7. Supravegherea forajelor din sistemul naţional de monitoring aflat în administrarea A.N. Apele Române şi reactualizarea săptămânală a hărţilor privind nivelul pânzei freatice de adâncime dacă acest lucru se impune.

8. Intensificarea controalelor la folosinţele de apă pentru verificarea modului în care sunt respectaţi indicatorii de calitate autorizaţi a apelor.

9. Intensificarea controalelor privind realizarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a construcţiilor de captare, tratare şi distribuţie din cadrul sistemelor de alimentare centralizate. 10. Întocmirea unei situaţii cu localităţile afectate sau în care există pericolul rămânerii fără apă potabilă în cazul prelungirii perioadei caniculare.

11. Punerea în aplicare a prevederilor planului de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, aprobat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Termen: pe toată perioada

 

Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Sibiu

1. Efectuarea de controale în zonele în care au loc incendii de vegetaţie uscată, forestieră şi mirişti şi aplicarea sancţiunii contravenţionale stabilită de art. 96, alin. 1, pct. 9 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare. Termen: pe toată perioada

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu

1. Pentru pieţe agro – alimentare:

a) Verificarea conformităţii produselor primare valorificate de producătorii particulari inclusiv a buletinelor de analiză privind conformitatea laptelui;

b) efectuarea controalelor în echipe mixte cu reprezentanţii I.P.J. pentru înlăturarea comerţului de produse primare de către producători neînregistraţi sanitar veterinar şi în afara spaţiilor amenajate.

2. Pentru tabere şcolare, cantine, pensiuni turistice şi unităţi de alimentaţie publică din zone/trasee turistice:

a) Conformitatea materiilor prime, documente însoţitoare, etichetare, trasabilitate, etc.;

b) Respectarea condiţiilor de igienă a spaţiilor/ustensilelor/echipamentelor, personalului lucrător;

c) Asigurarea condiţiilor de depozitare a materiilor prime (igienă, compatibilitate produse, temperatură);

Termen: pe toată perioada

 

Filiala de Cruce Roşie Sibiu

1.     Stabilirea unui sistem de cooperare cu organizaţiile neguvernamentale în domeniul asistenţei sociale, fundaţiile şi societăţile ce prestează servicii de îngrijire în domeniu, în vederea susţinerii acţiunilor derulate de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vizând acordarea de ajutor, pe durata perioadei de caniculă, persoanelor aflate în dificultate;

Termen: pe toată perioada

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu

1. Informarea angajatorilor şi a lucrătorilor prin mass-media locală prin organizarea de sesiuni de informare asupra măsurilor ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme.

2. Efectuarea controalelor la agenţii economici în vederea respectării prevederilor legii 436/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme.

Termen: pe toată perioada

 

Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

1.  Acordarea de îngrijiri speciale persoanelor aflate în centrele de îngrijire şi asistenţă, centrele de plasament, unităţi medico-sociale etc. Termen: pe toată perioada

 

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă din județul Sibiu

COD VERDE

1. Întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate în dificultate şi a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă; Răspund: comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Termen: permanent

2. Determinarea nivelului apei din fântâni şi supravegherea permanentă a calităţii apei potabile din reţeaua comunală de alimentare, cu solicitarea efectuării de analize periodice privind calitatea apei potabile în condiţiile constatării neconformităţii parametrilor de calitate a apei se vor aplica prevederile HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile” cu completările şi modificările ulterioare. Astfel populaţia va fi avertizată de nepotabilitatea sursei, cât inscripţionarea fântânilor „APA NU ESTE BUNA DE BĂUT” şi se va asigura apa potabilă pentru populaţia din zona afectată; Răspund: comitetele locale pentru situaţii de urgenţă în colaborare cu medicii de familie. Termen: permanent

3. Identificarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau ca urmare a avarierii acesteia. Răspund: comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Termen: permanent

4. Identificarea, amenajarea şi dotarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de distribuţie a apei potabile. Punctele de prim ajutor trebuie amplasate în spaţii publice climatizate vizibil semnalizate. Răspund: comitetele locale pentru situaţii de urgenţă sprijinite de Direcţia de Sănătate Publică. Termen: permanent

5. Informarea sistematică a locuitorilor (mass-media locală) asupra interdicţiei de utilizare a focului deschis la arderea de miriști şi vegetație uscată; Răspund: Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă. Termen: permanent

COD GALBEN, PORTOCALIU si ROŞU

1. Activarea punctelor de distribuire a apei potabile amenajate în special în zonele aglomerate şi activarea punctelor de prim ajutor în spaţiile identificate şi semnalizate vizibil; asigurarea personalului medical şi a dotării necesare pentru punctele de prim ajutor.

2. Asigurarea funcţionării continue a sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă şi asigurarea necesarului de apă ;

3. Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate;

4. Intensificarea acţiunilor de informare preventivă a populaţiei prin afişarea în locuri vizibile şi comunicate în mass-media locală a recomandărilor medicale pentru prevenirea afecţiunilor datorate caniculei şi protejarea stării de sănătate prevăzute în anexa 1.

5. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale, etc. cu privire la durata şi intensitatea caniculei pentru luarea de măsuri adecvate;

6. Monitorizarea persoanelor aflate în dificultate, a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă pentru acordarea sprijinului necesar pentru asigurarea nevoilor zilnice cu alimentaţia de bază şi tratamentul medical a persoanelor vulnerabile a căror stare de sănătate se poate agrava pe perioada cu temperaturi ridicate.

7. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 736/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 671/27.07.2005 şi Ordinul comun al M.I.R.A., M.S.P., şi M.M.D.D. nr. 247/1235/631/1130/10 iulie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 477/17 august 2007, pe timpul introducerii codurilor Portocaliu şi Roşu de caniculă, se va institui obligatoriu la sediul primăriei serviciul de permanenţă.

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă. Termen: permanent


MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE – POPULAŢIE

– Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);

– Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00- 18.00;

– Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;

– Consumați 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);

– Mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;

– Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;

– Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală;

– Nu consumaţi alcool – vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a caniculei;

– Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie; – Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

– Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;

– Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;

– Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.


PREVENIREA INCENDIILOR 

– Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice.

– Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare.

– Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.

– Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie.

– Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive.

– Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.

– Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

– Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

– Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie; gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

– Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

PREVENIREA INCENDIILOR DE VEGETAȚIE

1. In condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*