Spitalul pregătește voluntari

Asociația Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda“ din Sibiu (ASPPS) și Asociația ReGenerația au lansat proiectul „Prietenii din spital – Serviciul de voluntariat al ASPPS“, o inițiativă civică, cu impact pozitiv pentru semenii noștri aflați în suferință psihică și emoțională.

echipa proiect psihiatrieMarți, la conferința de lansare, au fost prezente Denisa Nicoară, directorului Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda“, Roxana Fediuc, responsabil de proiect, Aura Serea, președintele Asociației ReGenerația, și Loredana Botea, din partea asociației spitalului sibian.

 Voluntari profesioniști

Proiectul „Prietenii din spital“ propune înființarea, operarea și dezvoltarea profesionistă a serviciului de voluntariat în Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, prin stagii în programe de voluntariat conturate chiar de nevoile concrete ale beneficiarilor. Voluntarii înscrişi vor participa la cursuri de instruire în scopul dezvoltării personale și informării generale în domeniul voluntariatului, primind și noțiuni despre rolul și funcționarea organizațiilor, despre nevoia de toleranță și integrare a grupurilor vulnerabile, precum şi metode specifice de promovare a cetățeniei active și eradicarea unor forme de discriminare. Activităţile proiectului cuprind ateliere antistigma, campanii de sensibilizare şi de informare în sfera sănătăţii mintale, dar şi amenajarea unui spaţiu dedicat exclusiv voluntarilor care activează în spital.

 S-a implicat un partener cu experiență

spital psihiatriePartener strategic în proiectul „Prietenii din spital – Serviciul de voluntariat al ASPPS“, Asociația ReGenerația are experiență de peste patru ani în acțiuni dedicate binelui în societate. Organizația este recunoscută pentru profesionalismul din procedurile de recrutare, selecție și formare de voluntari, prin care asigură beneficii reale pentru dezvoltare personală în regim de voluntariat. Partenerii și finanțatorii proiectului „Prietenii din spital – Serviciul de voluntariat al ASPPS“ promovează cetăţenia activă, voluntariatul prin informare și conștientizare despre climatul de stigmă și discriminare. Rezultatele concrete sunt crearea de noi servicii pentru pacienţi, prin implicarea a minimum 160 de oameni în formare şi activităţi voluntare, prin informarea comunităţii locale despre voluntariat şi combaterea discursului instigator la ură („no hate speech“) și, nu în ultimul rând, prin dezvoltarea organizaţiilor pe baza profesionalizării efective și eficiente. Proiectul se derulează din aprilie 2015 până în martie 2016 și este finanțat cu 30.250 de euro prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, Runda 2 – Componenta 5 „Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor. Reţele şi coaliţii“, Subcomponenta 5.3 „Consolidarea bazei de membri şi voluntari ai organizaţiilor neguvernamentale şi creşterea participării membrilor/voluntarilor în activităţile ONG-urilor“.

Roxana FEDIUC | responsabil proiect

„Asociația Spitalului de Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu consideră vitală dezvoltarea serviciului de voluntariat permanent în Spitalul de Psihiatrie din Sibiu. Pacienţii, copii şi adulţi spitalizaţi şi cei aflaţi în îngrijire şi tratament ambulatoriu sau dispensarizaţi prin centrele de sănătate mintală integrate spitalului vor beneficia de servicii de acompaniament, socializare, programe de educație, informare și suport, cu sprijinul voluntarilor.“

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*