Start în noul an școlar. Mesagerul de Sibiu vă spune cum și-au făcut temele autoritățile locale

Toate unitățile de învățământ din județul Sibiu au obținut autorizații sanitare de funcționare înainte de începerea cursurilor, dar mai bine de 40 nu dețin autorizaţia de securitate la incendiu.

dscn2307O comisie mixtă formată din reprezentați ai IȘJ, ISU, DSP și Prefectură a evaluat stadiul de pregătire al unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu pentru începerea anului şcolar 2016-2017. În urma verificărilor desfăşurate în perioada 1-19 august, s-a constatat că în sistemul de învăţământ judeţean funcţionează 314 unităţi şcolare (cu personalitate juridică – 144 şi structuri – 170). Toate aceste entităţi au obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare.

De asemenea, 103 unităţi cu personalitate juridică au prezentat autorizaţia de securitate a incendiu, 41 de unităţi şcolare cu personalitate juridică neavând această autorizaţie.

Școli în șantier

În timpul controalelor, membrii comisiei au dat peste lucrări în plină desfășurare. Astfel, în ultima lună s-au efectuat lucrări de lucrări de igienizare  la 170 de clădiri, lucrări de reparaţii  la 121 clădiri, reabilitări la 18 clădiri şi în cinci cazuri chiar se construiau noi clădiri. Unele dintre aceste lucrări s-au făcut la prescripția Direcției de Sănătate Publică a județului Sibiu. La Şcoala Gimnazială nr. 23, din Ţiglari, s-a dispus efectuarea de demersuri pentru eliminarea riscului de îmbolnăvire şi accidentare a elevilor din cauza unei construcţii părăsite din curtea unităţii şcolare unde locuiesc oamenii străzii, la Grădiniţa cu P.P. nr. 36 Sibiu, din str. Constructorilor nr. 17, s-a igienizat exteriorul clădirii, la Şcoala Gimnazială nr. 12, din Piaţa Cluj nr. 1, s-a lucrat la repararea exteriorului clădirii şi amenajarea curţii şcolii, la Şcoala Primară Rusciori a fost vizată racordarea la reţeaua de apă potabilă şi la Grădiniţa Roşia, monitorizarea de control a apei. De asemenea comisia de control a constatat că, pentru perioada de iarnă, la unităţile şcolare, unde încălzirea se realizează pe lemne, necesarul este acoperit în proporţie de aproximativ 80 la sută.

În vederea eficientizării cheltuielilor privind utilităţile, se doreşte anveloparea termică a clădirilor prin analiza indicatorilor termici şi finanţarea unor lucrări de izolare termică a construcţiilor şi înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie cu geam termopan pentru eliminarea pierderilor energetice ale clădirilor. „Clădirile în care funcţionează unităţile de învăţământ sunt, conform Legii nr. 1/2011, proprietatea Consiliilor Locale, acestea având obligaţia alocării sumelor din bugetul local/de stat pentru întreţinerea şi reparaţia lor, precum şi pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu”, se arată într-un raport referitor la situația unităților școlare înainte de începerea anului școlar, trimis de Inspectoratul Școlar către Prefectură.

Probleme cu apa și canalizarea

În atenţia ministerului de resort şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean se află monitorizarea rezolvării canalizării şi alimentărilor cu apă în unităţile de învăţământ, acolo unde nu există sisteme centralizate la nivel de localitate (fose septice sau microstaţii de epurare, respectiv, puţuri forate), dar şi refacerea/înlocuirea instalaţiilor electrice, sanitare şi dotarea cu sisteme centralizate de încălzire (centrale termice).

314

unități școlare funcționează în județul Sibiu

Control de la minister

Specialişti din Ministerul Educaţiei au evaluat în această săptămână activitatea inspectorilor şcolari generali din judeţele Sibiu, Suceava, Olt, Mureş și Bacău. „Echipe mixte se află în judeţele Suceava, Olt, Mureş, Bacău şi Sibiu unde fac evaluarea inspectorilor şcolari generali pe mai multe componente: asigurarea calităţii, managementul educaţional sau audit financiar. Este o evaluare anuală care, de data aceasta, se întâmplă altfel faţă de cum era obişnuit şi ministerul, dar şi inspectorii şcolari generali. Până acum evaluarea se întâmpla din birourile ministerului, plecând de la un raport de autoevaluare a inspectorilor şcolari generali şi pe baza cărora aceştia primeau calificativul de «Foarte bine», în condiţiile în care în teritoriu lucrurile nu arătau aşa. Diferenţa anul acesta este tocmai acest lucru – faptul că echipe din minister pe aceste componente se află în inspectoratele şcolare judeţene şi verifică activitatea inspectorului şcolar general privitoare la calitatea educaţiei, audit financiar, management educaţional“, a explicat Mirabela Amarandei, al purtător de cuvânt MENCȘ. Ea a precizat că evaluarea va fi corelată, în egală măsură, cu sesizările primite în ultima perioadă la MENCŞ cu privire la activitatea unor inspectori.

Investițiile Primăriei Sibiu

Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Sibiu a finanțat cu 8,2 milioane de lei, în acest an, lucrări de modernizare și reparații la clădirile a 29 dintre cele 50 de unități de învățământ administrate de municipalitate. Majoritatea acestor lucrări au fost executate în timpul vacanței. Cele șase lucrări care la această dată se mai află în desfășurare sunt încă în termenul prevăzut de contract pentru execuție. „Numărul de lucrări desfășurate anul acesta este semnificativ. Și suma pe care am investit-o în clădirile unităților de învățământ este mare – peste 8 milioane de lei au fost alocați din bugetul local pentru îmbunătățirea condițiilor în care studiază elevii. Lucrările au fost bine coordonate, astfel încât marea majoritate s-au încheiat în vacanța de vară, iar cele care încă mai sunt în desfășurare nu vor afecta cursurile”, a dat asigurări primarul Astrid Fodor.

Situația în județ

Consiliul Județean (CJ) și unitățile din subordine s-au implicat în timpul verii să pregătească un început de an școlar în bune condiții pentru cât mai mulți copii, cuvântul cheie fiind incluziunea. În unitățile de învățământ special din subordinea CJ, au avut loc investiții și dotări ce se ridică la sumă totală de 246.000 lei, respectiv cheltuieli curente, în special reparații și lucrări interioare, in sumă totală de  270.000 lei. Iată investițiile: la CSEI Sibiu nr. 1 – accesibilizarea cabinei pentru persoane imbolizate în fotoliu rulant, reparații și zugrăvit pereți, repararea mobilierului deteriorat, operațiuni de deratizare și dezinsecție, revizia tehnică pentru microbuzul unității, curățarea coșurilor de fum, verificarea și reumplerea  stingatoarelor pentru incendii; CSEI Sibiu nr. 2 – lucrări de igienizare și curățenie, verificarea instalațiilor sub presiune și a coșurilor;  CSEI  Mediaș – operațiuni de deratizare și dezinsecție, reparații, zugrăvit și montat parchet în sălile de clasă și laboratoare, este asigurată existenta microbuzului școlar și echipamentele pentru funcționarea acestuia, s-a realizat documentația pentru obținerea autorizării ISU; CSEI Dumbrăveni – operațiuni de deratizare și dezinsecție , înlocuirea parchetului vechi, reparații și zugrăvit pereți, amenajarea rampei pentru persoane cu dizabilități, tranformarea a două magazii în săli de clasa, amenajarea unui grup social pentru copii de vârstă preșcolară și persoane cu dizabilități s-a achiziționat un autoturism și s-a pus în funcțiune un sistem anti-efractie; CSEI Turnu  Roșu – deratizare și dezinsecție, demersuri pentru serviciile de catering și contractarea serviciilor de transport elevi. „În plus, Consililul Județean a făcut demersuri, alături de Fundația Ovidiu Ro și Keep Giving, pentru a susține buna implementare a Legii 248/2015 «Fiecare Copil în Grădiniță», inițiată de Fundația Ovidiu Ro – legea care asigură tichete sociale familiilor nevoiașe ai căror copii sunt înscriși și frecventează cu regularitate grădinița. Pentru a susține comunitățile locale în atragerea cât mai multor copiii încă nescolarizați, Kaufland va asigura rechizite grădinițelor și școlilor din întregul județ care au înscriși copii ce beneficiază de Legea 248“, se arată într-un răspuns al Consiliului Județean pentru Mesagerul de Sibiu.

Lucrările efectuate anul acesta în clădirile în care funcționează unități de învățământ preuniversitar de stat

Grădinița nr. 5 (str. Siretului) – mansardarea clădirii (termen de finalizare prevăzut – 20 septembrie); parterul si etajul grădiniței sunt funcționale, permițând desfășurarea cursurilorconstrucția noii grădinițe de pe strada Hațegului (termen de finalizare 1 iulie 2017)Grădinița nr. 33 (Aleea Artileriștilor) – mansardarea clădirii, instalarea unei noi centrale termice și mobilarea corespunzătoare a noului spațiuGrădinița nr. 14 (str. Iezer) – reabilitarea instalației electrice, a instalației de apă curentă și amenajarea termosistemuluiGrădinița nr. 15 (str. Gladiolelor) – înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC și geam termopanGrădinița nr. 16 (str. Mitropoliei) – reabilitarea fațadei dinspre strada Al. Xenopol și înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie de lemn stratificat și geam termopanGrădinița nr. 36 (str. Constructorilor) – reamenajarea blocului alimentar, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC și geam termopan, instalarea unor sisteme de detecție și securitate la incendiu, alarmă, antiefracție și supraveghere videoGrădinița „Elefănțelul Curios“ (Aleea Haiducului) – reabilitarea instalației de apă curentă și a celei electrice; se mai lucrează la instalația electrică până la sfârșitul lunii septembrie, dar grădinița este funcționalăGrădinița nr. 41 (str. Treboniu Laurian) – reabilitarea instalației de apă curentă și a celei electrice și amenajarea gardului; se lucrează în continuare la rețeaua de apă, termenul de finalizare fiind jumătatea lunii octombrie, dar lucrarea nu afectează cursurileȘcoala „Regina Maria“ (str. Emil Cioran) – reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizareȘcoala gimnazială nr. 13 (str. Lungă) – mobilarea noului corp de clădire construit parțial cu fonduri europene, parțial cu fonduri din bugetul local, racordarea la rețeaua electrică, amenajarea împrejmuirii; montarea de grilaje și copertine este o lucrare în curs, însă se desfășoară în exteriorul clădirii și nu afectează cursurileȘcoala gimnazială nr. 12 (Piața Cluj) – înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC și geam termopan și instalarea unui sistem de supraveghere videoȘcoala gimnazială „I.L. Caragiale“ (str. Vasile Alecsandri) – reabilitarea instalației electrice se va încheia la începutul lunii octombrie, dar nu afectează cursurileȘcoala gimnazială „Ioan Slavici“ (str. Macaralei) – amenajarea termosistemului clădiriiȘcoala gimnazială nr. 21 (str. Luptei) – reabilitarea gardului și a porților de acces se va finaliza la începutul lunii noiembrie, dar pentru că se desfășoară în exteriorul clădirii, nu va afecta cursurileLiceul Teoretic „Onisifor Ghibu“ – reabilitarea sistemului de canalizareColegiul Tehnic „Independența“ – realizarea branșamentului de apă și a rețelei de hidranțiColegiul Tehnic Energetic – reabilitarea racordului la canalizare se va încheia la sfârșitul lui octombrie, dar este o lucrare exterioară și nu va afecta cursurileColegiul Agricol „D.P. Barcianu“ – instalarea unei alarme antiefracție și a unui sistem de supraveghere videoColegiul Național „Gheorghe Lazăr“ – o procedură este în curs pentru contractarea lucrărilor de reabilitare a sălii de sportGrădinița nr. 4 (str. Crișanei), Grădinița nr. 7 (str. Calea Gușteriței) – instalarea de alarme antiefracție și sistem de supraveghere videoGrădinița nr. 17 (str Liviu Rebreanu), grădinița nr. 19 (str. Kiev), Grădinița nr. 2 (str. Reconstrucției), Grădinița nr. 20 (str. Șt. O. Iosif), Grădinița nr. 26 (Bd. Victoriei), Școala gimnazială nr. 11 (str. Gorunului), Liceul Tehnologic și Arhitectură „Carol I“ – instalarea unor sisteme de supraveghere video

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*