Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a fost avizată

Comisia Județeană de Incluziune Socială Sibiu s-a întrunit, vineri, la Instituția Prefectului – Județul Sibiu.

Scopul ședinței de lucru conduse de prefectul Lucian Radu, în calitate de președinte al acestui organism, a fost dezbaterea și avizarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2013 – 2017 – 2023 Revizuită 2017.

Strategia a fost elaborată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu și s-a aflat în dezbatere publică până în data de 18 august, proiectul fiind publicat pe site-ul www.dasib.ro.

La actualizarea strategiei, specialiștii DGASPC Sibiu au pornit de la: Strategia de Incluziune Socială şi Reducerea Sărăciei 2015 – 2020, Programul Antisărăcie al Guvernului, Diagnoza Socială a judeţului Sibiu, Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Programele de Interes Național în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2016 – 2018, Programul de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2016 – 2018 și Programul de Interes Național pentru sprijinirea căminelor destinate persoanelor vârstnice.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*