Post Tagged with: "anunt"

Recepție finală pentru rețelele noi de alimentare cu apă potabilă și canalizare din Ocna Sibiului (P)

Recepție finală pentru rețelele noi de alimentare cu apă potabilă și canalizare din Ocna Sibiului (P)

Utile 15/12/2017 at 12:21

Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de material lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi al altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2017 (P)

Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de material lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi al altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2017 (P)

Utile 30/11/2017 at 11:16

ANUNŢ Primăria Sadu – licitație pășune 27 ha (P)

ANUNŢ Primăria Sadu – licitație pășune 27 ha (P)

Utile 30/05/2017 at 10:16

Anunț participare licitație pășune în proprietatea comunei Nocrich

Utile 12/04/2017 at 12:33

Informaţii generale privind locatorul :  Primăria Comunei Nocrich, adresa/sediu Nocrich, str. Principală, nr. 274, judeţul Sibiu,  telefon : 0269/582102, fax : 0269/582111, gmail : nocrich@gmail.com. 2.Informaţii generale privind obiectul închirierii : ȊNCHIRIEREA PAJIŞTILOR AFLATE ȊN PROPRIETATEA COMUNEI NOCRICH Locaţia ʺtrupurilor de păşuneʺ supuse închirierii este răspândită pe raza Comunei Nocrich,Read More

Anunţ concurs de ocupare funcţie publică în cadrul Primăriei Sadu

Utile 25/01/2017 at 21:32

Primăria comunei Sadu, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: inspector, grad profesional asistent, Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, în data de 27 februarie 2017 (proba scrisă) ora 10 ºº şi 01 martie 2017 (interviul) ora 10ºº. Termen limită deRead More

Anunţ licitaţie publică Primăria Sadu

Utile 25/01/2017 at 21:28

Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează a doua procedură de licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spații în suprafață totală de 40 mp, situate la etajul imobilului „Complex Comercial”, amplasat în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu  Klein,Read More

Anunţ de selecţie pentru postul de director general la Meditur S.A. Mediaş

Utile 29/12/2016 at 11:52

În aplicarea art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, asistat de un expert independent, din cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Meditur S.A. Medias, cu sediul în Medias, Sos. Sibiului nr. 100A, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Medias sub nr.Read More

Anunt privind inchirierea prin licitatie publica a unor spaţii /module – pentru comercializarea unor produse specifice zonei, a produselor preambalate, a suvenirurilor si spatii pentru alimentatie publica

Utile 28/11/2016 at 22:50

Societatea Turda Salina Durgau S.A. face cunoscut faptul ca pana la data de 6 decembrie 2016, ora 10.30, toti operatorii economici interesati vor avea posibilitatea sa depuna oferte pentru inchirierea unor spatii/ module pentru comercializarea de produse, suveniruri si spatii pentru alimentatie publica, aflate in administrarea societatii situate, in principal,Read More

Anunt de mediu

Utile 21/11/2016 at 10:32

Giușcă Gheorghe, titular al proiectului ”Construire casă de vacanță, anexă gospodărescă, împrejmuire teren, branșament la rețeaua electrică, comasare imobile”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în cadrul procedurii de  evaluare adecvată pentru proiectul propus a fi amplasat în localitatea Avrig, str.Read More

Anunț închiriere imobile-terenuri – Primăria Tălmaciu (P)

Anunț închiriere imobile-terenuri – Primăria Tălmaciu (P)

Utile 01/08/2016 at 11:02

ISU Sibiu angajează șofer la Detaşamentul de Pompieri Sibiu

ISU Sibiu angajează șofer la Detaşamentul de Pompieri Sibiu

Utile 17/07/2016 at 08:27

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu cu sediul în municipiul Sibiu, strada Vasile Cârlova, nr.16-22, judeţul Sibiu, organizează concurs/examen în vederea ocupării, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr.286/2011, un post vacant de şofer II-I – personal contractual la Detaşamentul de Pompieri SibiuRead More

Lucrări la aducțiunea de apă cu întreruperea furnizării Șura Mică și, parțial, Ocna Sibiului

Lucrări la aducțiunea de apă cu întreruperea furnizării Șura Mică și, parțial, Ocna Sibiului

Utile 11/05/2016 at 17:10

  SC „Apă Canal” SA Sibiu anunţă că joi, 12 mai 2016, între orele 08,00 – 18,00, vor avea loc lucrări de reparație la aducțiunea DN 400, în zona Parcului Industrial Șura Mică.

ANUNȚ PRIMĂRIA NOCRICH

Utile 26/02/2016 at 18:04

Primăria comunei Nocrich, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, asistent, din cadrul compartimentului Achiziţii Publice al Primăriei comunei Nocrich – judeţul Sibiu. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Nocrich – judeţul Sibiu, str. Pricipala, nr.274, în dataRead More

Anunț de angajare

Utile 04/08/2015 at 16:00

Comuna Nocrich anunță scoaterea la concurs a următorului post temporar vacant: Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul  Compartimentului stare civilă.  Condiții de ocupare a postului : studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licentă, vechime în specialitatea studiilorRead More

Tursib anunță devierea traseului 1 în Viile Sibiului. Click aici pentru detalii!

Tursib anunță devierea traseului 1 în Viile Sibiului. Click aici pentru detalii!

Utile 09/06/2015 at 09:11

În cursul zilei de 10.06.2015, se va închide circulaţia pe str. Viile Sibiului pe porţiunea cuprinsă între intersecţia dinspre Sibiu cu DN 14 şi intrarea la SC THIMM SRL, pentru refacerea carosabilului.